آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 342 90,924,310 Rls. 2,803 $
102 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85340000 مدا رهاي چاپي 655 89,009,872 Rls. 2,744 $
103 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 248 82,561,680 Rls. 2,480 $
104 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 324 79,854,770 Rls. 2,215 $
105 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 930 63,331,264 Rls. 1,952 $
106 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 486 57,682,368 Rls. 1,600 $
107 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 270 47,846,100 Rls. 1,327 $
108 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 418 46,710,720 Rls. 1,440 $
109 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 220 32,823,120 Rls. 880 $
110 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 123 18,241,024 Rls. 490 $
111 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 139 16,898,619 Rls. 453 $
112 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84099130 گژنپين مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 106 13,351,094 Rls. 358 $
113 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 68 10,904,460 Rls. 302 $
114 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 95 10,532,175 Rls. 285 $
115 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 95 10,018,629 Rls. 309 $
116 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 76 7,848,216 Rls. 228 $
117 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 70 6,490,750 Rls. 180 $
118 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 72 4,793,904 Rls. 144 $
119 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 8 4,272,768 Rls. 119 $
120 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 21 2,553,488 Rls. 68 $
121 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 30 2,496,825 Rls. 75 $
122 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ترکيه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 7 957,558 Rls. 26 $
مجموع کل
700,103,714 ريال
مجموع کل
20,478 دلار