آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 36,214 7,711,932,511 Rls. 237,766 $
2 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,000 5,885,838,000 Rls. 181,376 $
3 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 14,574 5,654,983,861 Rls. 153,036 $
4 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 17,952 5,099,917,581 Rls. 156,463 $
5 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 19,339 4,898,022,500 Rls. 150,500 $
6 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 21,749 4,796,974,325 Rls. 147,895 $
7 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 18,506 4,298,130,275 Rls. 121,967 $
8 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 33,813 3,988,899,715 Rls. 115,071 $
9 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 22,020 3,604,091,000 Rls. 110,200 $
10 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 14,790 3,420,916,758 Rls. 103,944 $
11 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,540 3,179,872,500 Rls. 98,029 $
12 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 11,260 2,860,298,980 Rls. 78,820 $
13 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 6,778 2,370,327,809 Rls. 72,956 $
14 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,870 2,101,854,347 Rls. 56,724 $
15 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 8,467 1,842,759,268 Rls. 56,252 $
16 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,354 1,593,928,800 Rls. 49,118 $
17 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,154 1,489,988,700 Rls. 45,396 $
18 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 6,394 1,468,463,823 Rls. 43,045 $
19 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 14,662 1,419,397,000 Rls. 43,400 $
20 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 20,211 1,313,982,000 Rls. 40,500 $
21 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 6,600 1,075,419,000 Rls. 33,100 $
22 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 5,309 1,039,024,199 Rls. 32,031 $
23 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 4,631 901,044,408 Rls. 27,786 $
24 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 16,546 873,240,750 Rls. 23,490 $
25 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,725 848,337,000 Rls. 26,161 $
26 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 4,800 807,864,535 Rls. 24,823 $
27 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,759 799,427,515 Rls. 24,658 $
28 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 12,881 789,107,047 Rls. 23,977 $
29 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 3,500 714,189,000 Rls. 21,300 $
30 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 6,469 632,281,840 Rls. 19,480 $
31 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 3,060 606,614,400 Rls. 18,360 $
32 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 4,620 323,095,080 Rls. 9,471 $
33 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 87141090 ک ک ک ساير 4,109 310,646,828 Rls. 9,106 $
34 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 95049020 ادوات براي بازي بولينگ 2,000 247,128,000 Rls. 7,000 $
35 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 1,532 241,394,900 Rls. 7,450 $
36 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 852 217,969,553 Rls. 6,623 $
37 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,246 207,502,325 Rls. 5,615 $
38 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,482 201,215,740 Rls. 6,205 $
39 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 687 200,199,357 Rls. 6,183 $
40 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 3,021 195,929,976 Rls. 6,042 $
41 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,463 176,208,930 Rls. 5,430 $
42 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,991 161,498,673 Rls. 4,977 $
43 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 1,800 157,351,500 Rls. 4,612 $
44 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 87141050 ک ک ک قلوهکهايککچپ کو راست 2,240 156,652,160 Rls. 4,592 $
45 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 1,783 144,313,203 Rls. 4,457 $
46 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 1,564 136,489,452 Rls. 4,209 $
47 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 1,673 135,408,978 Rls. 4,182 $
48 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 2,128 124,212,211 Rls. 3,830 $
49 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84146010 ---هود آشپزخانه 630 117,101,250 Rls. 3,150 $
50 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,702 89,708,819 Rls. 2,766 $
51 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 927 88,078,015 Rls. 2,716 $
52 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 450 72,491,250 Rls. 1,950 $
53 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,886 71,846,514 Rls. 2,214 $
54 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 860 65,563,125 Rls. 1,922 $
55 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 720 62,940,600 Rls. 1,845 $
56 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 512 41,502,271 Rls. 1,279 $
57 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 550 38,463,700 Rls. 1,127 $
58 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 550 38,463,700 Rls. 1,127 $
59 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 512 35,841,175 Rls. 1,051 $
60 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 586 35,314,202 Rls. 1,078 $
61 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 500 34,967,000 Rls. 1,025 $
62 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 498 32,799,046 Rls. 961 $
63 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 450 31,470,300 Rls. 922 $
64 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85111000 شمع هاي جرقه زن 450 31,470,300 Rls. 922 $
65 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 96122000 تامپون مرکب, حتي آغشته به مرکب بايابدون جعبه. 481 31,148,598 Rls. 962 $
66 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 387 26,400,085 Rls. 774 $
67 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 135 26,394,250 Rls. 710 $
68 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 237 26,275,005 Rls. 711 $
69 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 90 15,735,150 Rls. 461 $
70 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 246 13,776,998 Rls. 404 $
71 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 128 10,383,680 Rls. 320 $
72 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 164 10,315,265 Rls. 302 $
73 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 68 5,516,330 Rls. 170 $
74 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 47 4,342,212 Rls. 118 $
75 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 70 4,196,040 Rls. 123 $
76 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 50 4,056,125 Rls. 125 $
77 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 55 3,846,370 Rls. 113 $
78 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 36 3,325,950 Rls. 90 $
79 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ترکيه 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 4 324,490 Rls. 10 $
مجموع کل
82,498,404,128 ريال
مجموع کل
2,469,056 دلار