آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 8 1396 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 5,979 3,245,824,592 Rls. 93,522 $
302 10 1396 غرب تهران ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 36,060 3,228,257,976 Rls. 90,205 $
303 7 1396 غرب تهران ترکيه 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 25,283 3,211,804,000 Rls. 97,080 $
304 10 1396 غرب تهران ترکيه 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 2,750 3,197,618,210 Rls. 90,710 $
305 12 1396 غرب تهران ترکيه 69074090 ک ک ک سا?ر 243,745 3,179,343,916 Rls. 85,459 $
306 10 1396 غرب تهران ترکيه 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 9,308 3,174,251,894 Rls. 90,204 $
307 4 1396 غرب تهران ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 44,650 3,171,197,576 Rls. 97,571 $
308 2 1396 غرب تهران ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 20,365 3,164,457,912 Rls. 97,563 $
309 6 1396 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 37,531 3,116,657,632 Rls. 93,820 $
310 4 1396 غرب تهران ترکيه 38247100 شامل كلروفلوئور كربنکها (CFCs)، محتوي يا فاقد هيدرو كلروفلوئور و كربنکها (HCFCs)، پرفلوئوركربنکها (PFCS) يا هيدروفلوئور و كربنکها (HFCS) 10,900 3,108,731,100 Rls. 95,683 $
311 6 1396 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 21,540 3,091,156,320 Rls. 93,558 $
312 6 1396 غرب تهران ترکيه 84212190 ک ک ک ساير 18,200 3,060,567,388 Rls. 94,314 $
313 12 1396 غرب تهران ترکيه 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,402 3,054,579,307 Rls. 81,641 $
314 3 1396 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 26,232 3,025,475,640 Rls. 93,240 $
315 8 1396 غرب تهران ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 9,918 3,007,456,170 Rls. 88,462 $
316 1 1396 غرب تهران ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 27,636 3,005,733,570 Rls. 92,682 $
317 4 1396 غرب تهران ترکيه 62044300 ک ک از الياف سنتتيك 1,537 2,996,227,800 Rls. 92,220 $
318 8 1396 غرب تهران ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 6,386 2,969,132,010 Rls. 87,198 $
319 11 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 14,980 2,963,944,536 Rls. 81,084 $
320 4 1396 غرب تهران ترکيه 83021010 ک ک ک لولا براي در و پنجره دوجداره PVC و UPVC 21,050 2,959,839,000 Rls. 91,100 $
321 9 1396 غرب تهران ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 108,840 2,954,245,306 Rls. 83,806 $
322 5 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 8,530 2,938,619,304 Rls. 89,532 $
323 5 1396 غرب تهران ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,840 2,936,807,840 Rls. 90,519 $
324 5 1396 غرب تهران ترکيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 21,720 2,933,541,210 Rls. 90,138 $
325 6 1396 غرب تهران ترکيه 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 33,014 2,923,018,528 Rls. 89,967 $
326 9 1396 غرب تهران ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 17,480 2,910,295,000 Rls. 82,573 $
327 12 1396 غرب تهران ترکيه 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 1,080 2,909,986,680 Rls. 78,278 $
328 5 1396 غرب تهران ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 29,750 2,909,047,898 Rls. 89,128 $
329 10 1396 غرب تهران ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 18,348 2,888,972,476 Rls. 81,093 $
330 8 1396 غرب تهران ترکيه 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 15,135 2,858,834,750 Rls. 88,042 $
331 5 1396 غرب تهران ترکيه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 6,974 2,853,078,970 Rls. 87,134 $
332 4 1396 غرب تهران ترکيه 34029040 مواد تعاون نساجي 37,940 2,840,493,450 Rls. 87,279 $
333 6 1396 غرب تهران ترکيه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 13,424 2,836,517,008 Rls. 85,517 $
334 7 1396 غرب تهران ترکيه 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 40,490 2,822,490,003 Rls. 84,782 $
335 12 1396 غرب تهران ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 37,650 2,818,645,575 Rls. 75,335 $
336 9 1396 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 18,500 2,783,783,800 Rls. 78,995 $
337 6 1396 غرب تهران ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 24,138 2,749,511,103 Rls. 83,319 $
338 10 1396 غرب تهران ترکيه 17021990 ک کک ک ساير 66,000 2,738,573,550 Rls. 76,950 $
339 5 1396 غرب تهران ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 26,539 2,732,542,208 Rls. 83,669 $
340 4 1396 غرب تهران ترکيه 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 1,050 2,728,898,000 Rls. 83,992 $
341 11 1396 غرب تهران ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 37,860 2,723,926,974 Rls. 73,944 $
342 5 1396 غرب تهران ترکيه 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 3,000 2,723,864,000 Rls. 83,286 $
343 3 1396 غرب تهران ترکيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 92,271 2,705,906,519 Rls. 83,419 $
344 12 1396 غرب تهران ترکيه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 24,500 2,698,489,640 Rls. 72,348 $
345 11 1396 غرب تهران ترکيه 69074090 ک ک ک سا?ر 191,330 2,679,475,768 Rls. 72,873 $
346 7 1396 غرب تهران ترکيه 48111000 کاغذومقوا ي قطرا ن زده, قيرزده, ياآسفالت زده 97,780 2,666,404,321 Rls. 78,988 $
347 12 1396 غرب تهران ترکيه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 3,000 2,662,281,000 Rls. 71,377 $
348 5 1396 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 11,685 2,637,396,610 Rls. 80,642 $
349 3 1396 غرب تهران ترکيه 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 31,073 2,636,841,271 Rls. 81,259 $
350 4 1396 غرب تهران ترکيه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,661 2,628,622,926 Rls. 81,038 $
351 7 1396 غرب تهران ترکيه 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 6,966 2,622,576,000 Rls. 79,068 $
352 6 1396 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 15,740 2,607,688,211 Rls. 79,514 $
353 12 1396 غرب تهران ترکيه 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 12,500 2,573,631,000 Rls. 69,000 $
354 10 1396 غرب تهران ترکيه 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 9,987 2,569,410,670 Rls. 72,916 $
355 4 1396 غرب تهران ترکيه 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 15,526 2,541,304,701 Rls. 78,218 $
356 8 1396 غرب تهران ترکيه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 23,964 2,518,523,086 Rls. 72,029 $
357 5 1396 غرب تهران ترکيه 17021990 ک کک ک ساير 44,000 2,508,277,200 Rls. 76,694 $
358 8 1396 غرب تهران ترکيه 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 22,950 2,504,989,459 Rls. 72,644 $
359 4 1396 غرب تهران ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 15,452 2,477,785,355 Rls. 76,273 $
360 3 1396 غرب تهران ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 49,902 2,474,865,090 Rls. 76,260 $
361 2 1396 غرب تهران ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,586 2,470,019,506 Rls. 76,162 $
362 4 1396 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 5,653 2,461,789,489 Rls. 75,737 $
363 10 1396 غرب تهران ترکيه 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 5,567 2,460,798,702 Rls. 68,782 $
364 12 1396 غرب تهران ترکيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 8,087 2,456,670,715 Rls. 66,006 $
365 12 1396 غرب تهران ترکيه 61071900 شورت وزيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,392 2,434,841,184 Rls. 65,892 $
366 8 1396 غرب تهران ترکيه 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 3,000 2,428,200,000 Rls. 70,542 $
367 1 1396 غرب تهران ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 17,500 2,422,285,600 Rls. 74,725 $
368 11 1396 غرب تهران ترکيه 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 4,711 2,421,896,834 Rls. 65,954 $
369 5 1396 غرب تهران ترکيه 85165000 فر (oven) ميکروويو 14,966 2,418,369,350 Rls. 74,325 $
370 7 1396 غرب تهران ترکيه 40117090 ک ک ک سا?ر 21,729 2,413,964,678 Rls. 71,120 $
371 8 1396 غرب تهران ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 8,856 2,413,161,922 Rls. 69,016 $
372 6 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,960 2,411,565,000 Rls. 72,439 $
373 9 1396 غرب تهران ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 44,100 2,402,642,970 Rls. 68,056 $
374 9 1396 غرب تهران ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 35,800 2,401,584,000 Rls. 68,152 $
375 10 1396 غرب تهران ترکيه 85285290 ک ک ک ساير 2,610 2,374,594,296 Rls. 66,404 $
376 3 1396 غرب تهران ترکيه 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 24,340 2,368,412,000 Rls. 73,000 $
377 5 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 12,960 2,360,757,675 Rls. 71,926 $
378 10 1396 غرب تهران ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 16,189 2,331,236,097 Rls. 70,818 $
379 11 1396 غرب تهران ترکيه 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 16,141 2,326,152,840 Rls. 64,515 $
380 8 1396 غرب تهران ترکيه 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 5,692 2,320,160,970 Rls. 66,870 $
381 12 1396 غرب تهران ترکيه 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 2,332 2,314,143,136 Rls. 62,912 $
382 12 1396 غرب تهران ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,540 2,311,131,000 Rls. 79,347 $
383 8 1396 غرب تهران ترکيه 64031210 کفش برا ي ا سکي روي برف و کفش برا ي تخته برف سوا ريsnowboard بارويه چرم طبيعي 3,900 2,310,000,000 Rls. 66,066 $
384 5 1396 غرب تهران ترکيه 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,394 2,289,051,765 Rls. 70,173 $
385 7 1396 غرب تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,363 2,286,660,000 Rls. 67,028 $
386 4 1396 غرب تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,830 2,276,159,071 Rls. 70,058 $
387 3 1396 غرب تهران ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 42,125 2,271,325,000 Rls. 70,000 $
388 1 1396 غرب تهران ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 40,344 2,254,459,416 Rls. 69,522 $
389 11 1396 غرب تهران ترکيه 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 10,182 2,242,178,416 Rls. 62,186 $
390 3 1396 غرب تهران ترکيه 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 18,660 2,232,670,176 Rls. 68,801 $
391 11 1396 غرب تهران ترکيه 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 5,087 2,215,225,716 Rls. 61,044 $
392 3 1396 غرب تهران ترکيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,745 2,207,197,100 Rls. 68,016 $
393 9 1396 غرب تهران ترکيه 85086000 ساير جارومكنده 2,794 2,206,654,220 Rls. 62,780 $
394 4 1396 غرب تهران ترکيه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 44,456 2,204,510,190 Rls. 67,858 $
395 7 1396 غرب تهران ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 16,368 2,196,692,521 Rls. 65,985 $
396 5 1396 غرب تهران ترکيه 69074090 ک ک ک سا?ر 216,945 2,195,844,757 Rls. 67,044 $
397 8 1396 غرب تهران ترکيه 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 12,978 2,191,421,207 Rls. 62,978 $
398 7 1396 غرب تهران ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 7,710 2,173,803,200 Rls. 74,930 $
399 2 1396 غرب تهران ترکيه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 44,000 2,164,348,300 Rls. 66,700 $
400 1 1396 غرب تهران ترکيه 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 44,000 2,162,947,600 Rls. 66,700 $
مجموع کل
263,967,945,628 ريال
مجموع کل
7,799,723 دلار