آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 زنجان ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 22,830 4,197,260,523 Rls. 129,445 $
202 10 1396 زنجان ترکيه 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 108,767 4,195,980,845 Rls. 118,004 $
203 1 1396 زنجان ترکيه 84159070 ک ک ک فن کويل 24,188 4,153,000,746 Rls. 128,108 $
204 3 1396 زنجان ترکيه 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 9,462 4,084,579,791 Rls. 125,855 $
205 3 1396 زنجان ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 20,761 4,077,942,480 Rls. 125,638 $
206 2 1396 زنجان ترکيه 59039020 ک ک ک نوار جلوي پوشک (fontal tape) متشکل از يک لايه فيلم پليمري و يک لايه منسوج حلقوي بافت 21,320 4,042,093,979 Rls. 124,614 $
207 7 1396 زنجان ترکيه 72021930 فرومنگنز دارا? ب?ش از 1 درصد وحداکثر از 2 درصد وزن? کربن، به صورت پودر ?ا ابعاد کمتر از ?ک م?ل? متر 50,000 4,022,312,216 Rls. 118,506 $
208 11 1396 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 39,656 4,003,729,330 Rls. 109,819 $
209 9 1396 زنجان ترکيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 18,133 3,948,021,000 Rls. 111,997 $
210 9 1396 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 32,847 3,914,985,240 Rls. 111,077 $
211 11 1396 زنجان ترکيه 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 21,838 3,876,954,784 Rls. 104,910 $
212 7 1396 زنجان ترکيه 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 32,641 3,835,289,694 Rls. 114,040 $
213 9 1396 زنجان ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 38,859 3,811,261,187 Rls. 108,152 $
214 10 1396 زنجان ترکيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 7,650 3,792,054,160 Rls. 105,171 $
215 5 1396 زنجان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 48,405 3,761,835,235 Rls. 115,023 $
216 1 1396 زنجان ترکيه 56031300 ک ک به وزن بيش از 70 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد 28,867 3,745,497,907 Rls. 115,466 $
217 5 1396 زنجان ترکيه 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 5,600 3,740,600,000 Rls. 114,760 $
218 2 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 39,001 3,735,099,184 Rls. 115,142 $
219 6 1396 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 18,455 3,641,903,553 Rls. 110,020 $
220 8 1396 زنجان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 49,400 3,522,932,726 Rls. 102,566 $
221 11 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 28,833 3,522,126,832 Rls. 95,915 $
222 2 1396 زنجان ترکيه 56031300 ک ک به وزن بيش از 70 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 150 گرم در هر متر مربع نباشد 25,821 3,485,547,175 Rls. 107,416 $
223 4 1396 زنجان ترکيه 84283390 --- سا?ر 1,910 3,429,915,704 Rls. 105,530 $
224 9 1396 زنجان ترکيه 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 29,428 3,428,825,295 Rls. 97,299 $
225 3 1396 زنجان ترکيه 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 26,022 3,421,255,651 Rls. 105,437 $
226 3 1396 زنجان ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 18,572 3,287,340,567 Rls. 101,302 $
227 3 1396 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 31,200 3,272,038,266 Rls. 100,851 $
228 9 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 28,901 3,270,243,088 Rls. 92,631 $
229 1 1396 زنجان ترکيه 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 154,000 3,243,194,548 Rls. 100,017 $
230 3 1396 زنجان ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 22,558 3,227,060,579 Rls. 99,493 $
231 2 1396 زنجان ترکيه 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 398 3,222,080,018 Rls. 99,309 $
232 10 1396 زنجان ترکيه 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 8,400 3,218,220,716 Rls. 89,279 $
233 10 1396 زنجان ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 82,828 3,175,887,365 Rls. 89,812 $
234 4 1396 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 29,926 3,163,193,053 Rls. 97,359 $
235 12 1396 زنجان ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,324 3,138,297,120 Rls. 83,878 $
236 6 1396 زنجان ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,690 3,085,341,456 Rls. 93,019 $
237 11 1396 زنجان ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,109 3,049,235,775 Rls. 83,417 $
238 11 1396 زنجان ترکيه 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 6,158 3,048,387,223 Rls. 82,489 $
239 7 1396 زنجان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 6,100 3,038,302,838 Rls. 90,325 $
240 1 1396 زنجان ترکيه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,171 3,032,760,120 Rls. 93,552 $
241 10 1396 زنجان ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 26,307 3,011,392,726 Rls. 84,733 $
242 7 1396 زنجان ترکيه 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن 39,919 2,985,573,954 Rls. 89,187 $
243 2 1396 زنجان ترکيه 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 7,709 2,973,201,810 Rls. 91,655 $
244 9 1396 زنجان ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 2,965,438,931 Rls. 83,997 $
245 10 1396 زنجان ترکيه 72122000 - آبكاريکشده يا اندوده شده با روي به طريقه الكتروليت 77,848 2,954,362,542 Rls. 82,793 $
246 2 1396 زنجان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 49,530 2,925,979,650 Rls. 90,205 $
247 8 1396 زنجان ترکيه 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 9,742 2,899,768,727 Rls. 84,608 $
248 9 1396 زنجان ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 73,640 2,861,587,172 Rls. 81,056 $
249 8 1396 زنجان ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 24,000 2,851,672,645 Rls. 83,205 $
250 7 1396 زنجان ترکيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 6,150 2,826,673,200 Rls. 84,303 $
251 8 1396 زنجان ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 13,622 2,822,758,528 Rls. 82,742 $
252 8 1396 زنجان ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,665 2,811,633,733 Rls. 80,753 $
253 12 1396 زنجان ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,238 2,804,689,903 Rls. 75,445 $
254 5 1396 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 20,070 2,729,692,688 Rls. 83,464 $
255 3 1396 زنجان ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 42,732 2,724,081,245 Rls. 83,963 $
256 5 1396 زنجان ترکيه 84271011 ارابه هاي صفاف خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5 تن وبالاتر 10,654 2,715,762,276 Rls. 83,155 $
257 3 1396 زنجان ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,061 2,700,039,895 Rls. 83,209 $
258 7 1396 زنجان ترکيه 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 7,950 2,683,082,000 Rls. 80,284 $
259 4 1396 زنجان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 37,680 2,682,365,068 Rls. 82,522 $
260 9 1396 زنجان ترکيه 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 24,000 2,667,391,142 Rls. 76,287 $
261 8 1396 زنجان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 695 2,665,284,200 Rls. 77,767 $
262 8 1396 زنجان ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 267 2,637,858,669 Rls. 75,047 $
263 5 1396 زنجان ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 24,953 2,593,858,957 Rls. 79,028 $
264 6 1396 زنجان ترکيه 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 6,068 2,576,824,880 Rls. 77,991 $
265 1 1396 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 19,911 2,539,137,756 Rls. 78,323 $
266 3 1396 زنجان ترکيه 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 31,975 2,530,632,000 Rls. 78,000 $
267 3 1396 زنجان ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 30,254 2,457,269,406 Rls. 75,739 $
268 11 1396 زنجان ترکيه 85352190 ساير قطع کننده هاي خودکارمدا ربراي ولتاژ کمتر از72.5 كيلوولت بجزسکسيونرودژنکتور 90 2,449,116,531 Rls. 67,489 $
269 2 1396 زنجان ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,891 2,428,516,777 Rls. 74,841 $
270 12 1396 زنجان ترکيه 39093990 ک ک ک ساير 88,000 2,414,014,526 Rls. 65,013 $
271 2 1396 زنجان ترکيه 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 5,263 2,399,732,651 Rls. 73,981 $
272 3 1396 زنجان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 37,150 2,388,116,100 Rls. 73,594 $
273 11 1396 زنجان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 43,960 2,363,225,950 Rls. 64,320 $
274 5 1396 زنجان ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 2,297,555,796 Rls. 70,350 $
275 3 1396 زنجان ترکيه 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 316 2,283,711,140 Rls. 70,378 $
276 8 1396 زنجان ترکيه 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 30 2,245,876,858 Rls. 64,232 $
277 5 1396 زنجان ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 22,121 2,245,333,044 Rls. 68,616 $
278 6 1396 زنجان ترکيه 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 19,551 2,221,229,064 Rls. 67,549 $
279 4 1396 زنجان ترکيه 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 1,054 2,209,570,611 Rls. 68,029 $
280 1 1396 زنجان ترکيه 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 35,401 2,205,234,766 Rls. 68,025 $
281 7 1396 زنجان ترکيه 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 7,300 2,203,355,520 Rls. 65,713 $
282 7 1396 زنجان ترکيه 39093990 ک ک ک ساير 88,000 2,173,042,740 Rls. 64,590 $
283 3 1396 زنجان ترکيه 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 5,310 2,139,418,008 Rls. 65,942 $
284 12 1396 زنجان ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 15,840 2,077,686,015 Rls. 55,703 $
285 4 1396 زنجان ترکيه 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 9,200 2,074,331,250 Rls. 63,845 $
286 9 1396 زنجان ترکيه 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 29,470 2,071,749,819 Rls. 58,786 $
287 7 1396 زنجان ترکيه 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 132 کيلوولت به بالا 1,800 2,069,606,766 Rls. 61,724 $
288 3 1396 زنجان ترکيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 95,620 2,057,044,857 Rls. 63,389 $
289 8 1396 زنجان ترکيه 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 1,189 2,048,069,701 Rls. 59,758 $
290 10 1396 زنجان ترکيه 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 16,990 2,039,100,840 Rls. 57,296 $
291 6 1396 زنجان ترکيه 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 203 2,012,819,133 Rls. 60,684 $
292 9 1396 زنجان ترکيه 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي حداقل 2/203 ميليمترو حداكثر4/406 ميليمتر 10,000 1,983,699,376 Rls. 55,739 $
293 2 1396 زنجان ترکيه 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 4,732 1,979,249,310 Rls. 60,996 $
294 12 1396 زنجان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 18,846 1,888,878,405 Rls. 50,810 $
295 8 1396 زنجان ترکيه 48059390 ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر 96,899 1,836,356,621 Rls. 53,580 $
296 3 1396 زنجان ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 1,804,125,085 Rls. 55,599 $
297 3 1396 زنجان ترکيه 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 5,131 1,801,902,396 Rls. 55,539 $
298 4 1396 زنجان ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,697 1,797,879,297 Rls. 55,328 $
299 1 1396 زنجان ترکيه 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 2,850 1,794,513,777 Rls. 55,321 $
300 6 1396 زنجان ترکيه 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 45,212 1,786,906,968 Rls. 54,083 $
مجموع کل
287,251,571,370 ريال
مجموع کل
8,496,946 دلار