آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 34,800 11,395,561,772 Rls. 325,913 $
202 10 1396 جلفا ترکيه 94069010 ک ک ک گلخانه با تجه?زات کامل 207,541 11,388,480,000 Rls. 320,000 $
203 2 1396 جلفا ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 11,997 11,280,738,751 Rls. 347,870 $
204 8 1396 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 97,800 11,268,632,626 Rls. 323,184 $
205 6 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 118,000 11,177,960,000 Rls. 338,187 $
206 7 1396 جلفا ترکيه 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 132,648 10,960,983,302 Rls. 321,295 $
207 11 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 72,021 10,735,432,198 Rls. 291,190 $
208 10 1396 جلفا ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 30,522 10,653,637,460 Rls. 299,036 $
209 4 1396 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 403,180 10,572,761,295 Rls. 325,514 $
210 11 1396 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 249,447 10,476,366,704 Rls. 283,513 $
211 4 1396 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 814,700 10,400,132,032 Rls. 319,562 $
212 5 1396 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 78,153 10,365,533,286 Rls. 317,353 $
213 11 1396 جلفا ترکيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 173,000 10,286,286,508 Rls. 278,356 $
214 4 1396 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 170,265 10,285,513,647 Rls. 316,817 $
215 10 1396 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 614,223 10,234,968,135 Rls. 282,041 $
216 4 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 74,284 10,134,612,983 Rls. 311,903 $
217 7 1396 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 68,979 10,089,488,288 Rls. 299,623 $
218 5 1396 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 765,000 10,081,321,622 Rls. 308,250 $
219 6 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 72,821 10,018,288,522 Rls. 303,988 $
220 10 1396 جلفا ترکيه 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 40,837 9,968,383,145 Rls. 278,690 $
221 12 1396 جلفا ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 153,505 9,926,583,472 Rls. 267,558 $
222 10 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 106,000 9,852,170,000 Rls. 276,168 $
223 12 1396 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 799,300 9,824,448,810 Rls. 264,276 $
224 4 1396 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 802,320 9,778,383,000 Rls. 301,263 $
225 11 1396 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 94,742 9,645,789,626 Rls. 265,645 $
226 6 1396 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 81,000 9,602,663,000 Rls. 290,638 $
227 4 1396 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 91,681 9,554,831,052 Rls. 294,072 $
228 4 1396 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 80,805 9,542,703,933 Rls. 294,002 $
229 12 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 126,661 9,527,892,744 Rls. 256,187 $
230 7 1396 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 88,750 9,524,022,310 Rls. 281,848 $
231 2 1396 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 78,500 9,377,867,969 Rls. 289,101 $
232 10 1396 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 91,608 9,271,366,336 Rls. 257,416 $
233 8 1396 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 194,461 9,226,673,378 Rls. 267,071 $
234 5 1396 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 110,729 9,203,737,627 Rls. 281,408 $
235 5 1396 جلفا ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 132,412 9,123,520,805 Rls. 280,010 $
236 10 1396 جلفا ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 119,007 9,099,398,475 Rls. 255,353 $
237 12 1396 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 71,950 9,084,337,694 Rls. 242,503 $
238 6 1396 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 67,995 8,984,514,540 Rls. 271,208 $
239 10 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 61,860 8,949,888,990 Rls. 250,042 $
240 12 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 68,925 8,889,114,450 Rls. 239,909 $
241 9 1396 جلفا ترکيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 49,079 8,816,428,885 Rls. 250,099 $
242 9 1396 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 108,037 8,811,236,056 Rls. 249,703 $
243 2 1396 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 741,300 8,755,506,386 Rls. 269,940 $
244 6 1396 جلفا ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 22,105 8,720,206,068 Rls. 265,446 $
245 7 1396 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 72,000 8,643,874,338 Rls. 255,187 $
246 8 1396 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 81,323 8,496,400,330 Rls. 245,343 $
247 7 1396 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 58,487 8,405,056,603 Rls. 249,670 $
248 2 1396 جلفا ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 126,570 8,372,210,164 Rls. 258,078 $
249 12 1396 جلفا ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 85,223 8,349,719,094 Rls. 224,603 $
250 9 1396 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 35,520 8,326,959,333 Rls. 236,295 $
251 10 1396 جلفا ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 39,977 8,309,433,330 Rls. 231,250 $
252 9 1396 جلفا ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 128,789 8,305,341,184 Rls. 236,842 $
253 3 1396 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 67,910 8,170,972,955 Rls. 251,810 $
254 8 1396 جلفا ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 45,300 8,118,873,000 Rls. 232,200 $
255 12 1396 جلفا ترکيه 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 9,890 8,118,440,000 Rls. 218,366 $
256 6 1396 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 55,117 8,036,978,144 Rls. 242,317 $
257 5 1396 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 158,456 7,900,063,925 Rls. 241,848 $
258 10 1396 جلفا ترکيه 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 51,645 7,819,115,412 Rls. 219,574 $
259 5 1396 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 65,440 7,770,186,823 Rls. 237,919 $
260 10 1396 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 53,148 7,764,944,470 Rls. 217,451 $
261 5 1396 جلفا ترکيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 6,000 7,709,361,500 Rls. 237,200 $
262 6 1396 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 71,919 7,648,183,793 Rls. 230,921 $
263 12 1396 جلفا ترکيه 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 52,498 7,644,912,452 Rls. 206,431 $
264 11 1396 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 456,400 7,617,735,833 Rls. 207,449 $
265 2 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 55,500 7,605,149,650 Rls. 234,445 $
266 4 1396 جلفا ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 118,673 7,548,801,093 Rls. 231,991 $
267 3 1396 جلفا ترکيه 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 46,585 7,491,704,760 Rls. 230,862 $
268 3 1396 جلفا ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 36,660 7,423,746,980 Rls. 228,770 $
269 9 1396 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 196,000 7,401,437,739 Rls. 210,302 $
270 12 1396 جلفا ترکيه 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 144,445 7,401,393,556 Rls. 199,446 $
271 4 1396 جلفا ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 128,833 7,384,393,135 Rls. 226,795 $
272 10 1396 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 39,643 7,374,835,946 Rls. 205,383 $
273 11 1396 جلفا ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 58,800 7,324,156,261 Rls. 198,741 $
274 5 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 32,803 7,310,646,718 Rls. 223,206 $
275 2 1396 جلفا ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 99,298 7,302,487,474 Rls. 225,106 $
276 9 1396 جلفا ترکيه 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 6,300 7,286,325,000 Rls. 219,500 $
277 7 1396 جلفا ترکيه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 100,913 7,254,756,441 Rls. 217,204 $
278 2 1396 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 58,092 7,248,645,509 Rls. 223,480 $
279 2 1396 جلفا ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 49,260 7,244,295,600 Rls. 223,324 $
280 8 1396 جلفا ترکيه 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,848 7,051,972,592 Rls. 203,113 $
281 12 1396 جلفا ترکيه 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 40,316 7,038,262,240 Rls. 189,472 $
282 8 1396 جلفا ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 41,823 6,992,501,290 Rls. 201,810 $
283 9 1396 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 532,788 6,907,127,827 Rls. 196,003 $
284 2 1396 جلفا ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 757,500 6,891,544,444 Rls. 212,465 $
285 4 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 87,857 6,883,028,088 Rls. 211,788 $
286 4 1396 جلفا ترکيه 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 72,689 6,871,211,219 Rls. 211,403 $
287 10 1396 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 45,170 6,867,560,166 Rls. 190,519 $
288 5 1396 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 170,000 6,778,796,763 Rls. 206,532 $
289 7 1396 جلفا ترکيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 125,000 6,738,862,500 Rls. 198,540 $
290 3 1396 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 71,772 6,680,483,100 Rls. 205,895 $
291 10 1396 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 54,758 6,640,899,310 Rls. 185,211 $
292 4 1396 جلفا ترکيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 589,744 6,602,470,557 Rls. 203,156 $
293 8 1396 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 527,720 6,597,568,589 Rls. 188,621 $
294 3 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 98,000 6,584,400,000 Rls. 202,946 $
295 1 1396 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 70,977 6,537,880,245 Rls. 201,608 $
296 6 1396 جلفا ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 33,548 6,448,826,862 Rls. 195,858 $
297 9 1396 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 40,593 6,407,175,349 Rls. 181,681 $
298 9 1396 جلفا ترکيه 10059090 ذرت (بلال سبز) 250,000 6,403,077,880 Rls. 181,370 $
299 2 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 98,000 6,397,920,000 Rls. 197,450 $
300 7 1396 جلفا ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 14,716 6,327,912,480 Rls. 188,520 $
مجموع کل
847,649,387,928 ريال
مجموع کل
24,786,421 دلار