آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 796,192 24,622,099,833 Rls. 688,645 $
102 6 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 633,240 24,564,808,782 Rls. 743,663 $
103 6 1396 جلفا ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,819,000 24,313,599,184 Rls. 732,025 $
104 3 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 377,388 24,292,175,560 Rls. 748,671 $
105 12 1396 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 155,034 24,287,400,793 Rls. 649,136 $
106 8 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 161,606 24,007,732,317 Rls. 696,893 $
107 4 1396 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 617,708 23,794,241,766 Rls. 732,350 $
108 6 1396 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 169,000 23,264,144,265 Rls. 700,929 $
109 9 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 204,155 22,918,408,467 Rls. 649,342 $
110 10 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 93,803 22,573,259,194 Rls. 630,756 $
111 12 1396 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 665,493 22,530,917,147 Rls. 606,412 $
112 12 1396 جلفا ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 860,000 21,995,905,806 Rls. 595,256 $
113 11 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 80,240 21,951,393,970 Rls. 603,876 $
114 11 1396 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 140,567 21,488,202,636 Rls. 587,643 $
115 12 1396 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 277,320 21,319,434,270 Rls. 573,256 $
116 7 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 220,000 21,072,240,000 Rls. 625,703 $
117 10 1396 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 402,176 20,918,947,717 Rls. 583,521 $
118 7 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 141,798 20,757,002,276 Rls. 614,297 $
119 11 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 212,000 20,662,050,000 Rls. 562,551 $
120 8 1396 جلفا ترکيه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 894,100 20,484,778,834 Rls. 594,450 $
121 8 1396 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 688,113 20,437,810,440 Rls. 584,875 $
122 9 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 226,000 20,421,570,800 Rls. 581,085 $
123 7 1396 جلفا ترکيه 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 560,500 20,412,169,030 Rls. 600,900 $
124 6 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 123,617 20,207,165,251 Rls. 611,151 $
125 7 1396 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 298,540 20,133,809,795 Rls. 598,541 $
126 5 1396 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 75,240 20,110,041,440 Rls. 613,878 $
127 8 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 217,000 20,106,500,000 Rls. 584,281 $
128 8 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 177,695 20,046,567,260 Rls. 578,404 $
129 3 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 183,540 19,881,108,871 Rls. 612,729 $
130 2 1396 جلفا ترکيه 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 532,020 19,462,231,818 Rls. 599,889 $
131 4 1396 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 147,475 19,425,459,802 Rls. 597,890 $
132 7 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 79,731 19,319,545,409 Rls. 576,371 $
133 2 1396 جلفا ترکيه 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 762,980 19,158,479,489 Rls. 590,622 $
134 12 1396 جلفا ترکيه 85079010 پليت باطري( Grid-Cast) 195,000 19,080,630,000 Rls. 512,354 $
135 3 1396 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 124,250 18,714,497,276 Rls. 576,771 $
136 12 1396 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 105,388 18,566,493,736 Rls. 499,116 $
137 5 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 484,000 18,550,113,577 Rls. 567,035 $
138 3 1396 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 140,265 18,255,829,370 Rls. 562,579 $
139 11 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 338,100 18,174,233,284 Rls. 495,548 $
140 12 1396 جلفا ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 23,895 18,148,004,000 Rls. 486,555 $
141 11 1396 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 101,774 17,919,196,867 Rls. 486,737 $
142 4 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 72,680 17,884,392,246 Rls. 550,894 $
143 3 1396 جلفا ترکيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 15,300 17,846,180,000 Rls. 550,000 $
144 10 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 100,769 17,821,358,350 Rls. 498,075 $
145 9 1396 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 115,101 17,787,976,474 Rls. 503,801 $
146 9 1396 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 166,934 17,584,348,767 Rls. 498,656 $
147 1 1396 جلفا ترکيه 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 554,790 17,533,086,252 Rls. 540,655 $
148 7 1396 جلفا ترکيه 24031900 ساير تنباكوي سيگار غيرمذكور 66,990 17,448,252,618 Rls. 518,754 $
149 8 1396 جلفا ترکيه 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 561,300 17,447,450,008 Rls. 507,293 $
150 12 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 139,209 17,429,931,845 Rls. 468,167 $
151 11 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 229,285 17,395,092,694 Rls. 474,379 $
152 9 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 121,986 17,330,600,607 Rls. 491,686 $
153 7 1396 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 140,425 17,314,527,468 Rls. 512,431 $
154 8 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 121,197 17,277,689,518 Rls. 497,375 $
155 1 1396 جلفا ترکيه 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 500,530 17,058,304,194 Rls. 526,083 $
156 3 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 124,346 17,025,718,313 Rls. 524,709 $
157 2 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 442,200 16,940,544,887 Rls. 522,256 $
158 6 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 76,020 16,768,378,505 Rls. 507,060 $
159 5 1396 جلفا ترکيه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 122,246 16,704,867,309 Rls. 511,236 $
160 11 1396 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 333,650 16,590,201,500 Rls. 451,351 $
161 3 1396 جلفا ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 51,174 16,416,056,380 Rls. 505,969 $
162 9 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 236,400 16,360,681,879 Rls. 475,532 $
163 6 1396 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 148,150 16,316,611,644 Rls. 494,456 $
164 5 1396 جلفا ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,409,652 16,282,284,741 Rls. 497,328 $
165 8 1396 جلفا ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 106,039 16,230,398,807 Rls. 470,655 $
166 1 1396 جلفا ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 264,483 16,221,670,944 Rls. 500,258 $
167 3 1396 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 272,750 16,162,538,724 Rls. 498,136 $
168 1 1396 جلفا ترکيه 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 49,850 16,140,931,500 Rls. 498,500 $
169 1 1396 جلفا ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 150,000 16,046,910,000 Rls. 495,000 $
170 3 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 108,213 15,985,899,333 Rls. 492,667 $
171 1 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 110,985 15,666,027,235 Rls. 483,110 $
172 12 1396 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 115,933 15,606,298,205 Rls. 420,355 $
173 3 1396 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 115,253 15,406,253,852 Rls. 474,719 $
174 1 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 164,720 15,402,258,455 Rls. 475,102 $
175 10 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 210,831 15,263,099,857 Rls. 424,754 $
176 8 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 371,390 15,206,351,683 Rls. 440,162 $
177 9 1396 جلفا ترکيه 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 231,000 14,977,947,600 Rls. 420,859 $
178 5 1396 جلفا ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 142,192 14,912,151,934 Rls. 459,091 $
179 2 1396 جلفا ترکيه 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 143,717 14,881,109,515 Rls. 458,770 $
180 5 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 103,500 14,783,945,500 Rls. 450,809 $
181 11 1396 جلفا ترکيه 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 360,000 14,529,851,050 Rls. 396,000 $
182 7 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 366,200 14,500,300,437 Rls. 429,170 $
183 2 1396 جلفا ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 140,825 14,308,899,827 Rls. 441,116 $
184 9 1396 جلفا ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 96,934 14,199,790,059 Rls. 404,494 $
185 6 1396 جلفا ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 62,560 14,170,120,315 Rls. 430,558 $
186 12 1396 جلفا ترکيه 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 28,477 14,139,475,721 Rls. 380,222 $
187 1 1396 جلفا ترکيه 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 215,338 14,073,672,302 Rls. 434,099 $
188 3 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 345,070 14,026,329,462 Rls. 432,300 $
189 9 1396 جلفا ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 109,708 13,970,420,667 Rls. 392,549 $
190 4 1396 جلفا ترکيه 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 107,316 12,883,675,475 Rls. 396,237 $
191 12 1396 جلفا ترکيه 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 81,813 12,770,820,263 Rls. 342,842 $
192 3 1396 جلفا ترکيه 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 64,614 12,753,410,752 Rls. 393,017 $
193 8 1396 جلفا ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 112,985 12,709,267,782 Rls. 395,454 $
194 12 1396 جلفا ترکيه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 56,776 12,381,123,676 Rls. 333,776 $
195 2 1396 جلفا ترکيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 10,500 12,369,320,000 Rls. 381,513 $
196 1 1396 جلفا ترکيه 07133310 لوبيا چيتي 337,080 12,232,048,600 Rls. 377,191 $
197 4 1396 جلفا ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 68,012 11,953,496,023 Rls. 367,924 $
198 6 1396 جلفا ترکيه 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 192,555 11,776,545,417 Rls. 358,394 $
199 11 1396 جلفا ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 104,049 11,528,267,461 Rls. 312,962 $
200 6 1396 جلفا ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 151,841 11,458,882,249 Rls. 347,043 $
مجموع کل
1,764,544,247,213 ريال
مجموع کل
51,674,640 دلار