آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 اصفهان ترکيه 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 1,145 776,153,290 Rls. 21,722 $
202 3 1396 اصفهان ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 23,184 758,359,152 Rls. 23,369 $
203 4 1396 اصفهان ترکيه 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 5,000 755,601,200 Rls. 23,182 $
204 4 1396 اصفهان ترکيه 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 23,184 754,355,912 Rls. 23,218 $
205 7 1396 اصفهان ترکيه 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 22,000 748,595,232 Rls. 22,176 $
206 10 1396 اصفهان ترکيه 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 2,937 734,237,294 Rls. 20,532 $
207 10 1396 اصفهان ترکيه 32072010 لعابکها 10,925 728,375,844 Rls. 20,670 $
208 5 1396 اصفهان ترکيه 76051900 مفتول ا زآلومينيوم،غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 5,400 725,589,846 Rls. 22,107 $
209 3 1396 اصفهان ترکيه 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 1,326 713,178,332 Rls. 21,978 $
210 8 1396 اصفهان ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 10,020 713,025,705 Rls. 20,393 $
211 6 1396 اصفهان ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,545 706,880,400 Rls. 21,381 $
212 3 1396 اصفهان ترکيه 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 4,088 706,300,560 Rls. 21,765 $
213 7 1396 اصفهان ترکيه 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 3,500 685,134,000 Rls. 20,083 $
214 3 1396 ذوب آهن اصفهان ترکيه 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,000 682,888,780 Rls. 21,044 $
215 12 1396 اصفهان ترکيه 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,400 664,818,840 Rls. 17,824 $
216 3 1396 اصفهان ترکيه 76051900 مفتول ا زآلومينيوم،غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 5,400 663,714,640 Rls. 20,460 $
217 7 1396 اصفهان ترکيه 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 2,707 663,522,174 Rls. 19,854 $
218 10 1396 اصفهان ترکيه 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 18,000 656,796,096 Rls. 18,216 $
219 10 1396 اصفهان ترکيه 32061910 ک ک ک گرانول مستربچ (Master Batch) 5,000 654,090,300 Rls. 18,150 $
220 12 1396 اصفهان ترکيه 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 272 650,255,850 Rls. 17,596 $
221 11 1396 اصفهان ترکيه 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 272 649,129,005 Rls. 17,567 $
222 7 1396 اصفهان ترکيه 70080010 شيشه هاي عايق چندجدا ره که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده تيره روشن يادا را يلايه (پوشش )جاذب ياا نعکاسي 8,518 637,034,284 Rls. 18,999 $
223 3 1396 اصفهان ترکيه 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 19,000 636,331,659 Rls. 19,609 $
224 4 1396 اصفهان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 19,854 631,400,160 Rls. 19,431 $
225 11 1396 اصفهان ترکيه 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 1,000 630,014,000 Rls. 17,235 $
226 2 1396 اصفهان ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 6,750 613,746,540 Rls. 18,926 $
227 10 1396 اصفهان ترکيه 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 4,222 613,698,448 Rls. 17,162 $
228 8 1396 اصفهان ترکيه 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 272 596,123,100 Rls. 17,318 $
229 8 1396 اصفهان ترکيه 84195090 --- سا?ر 2,116 584,556,680 Rls. 16,681 $
230 4 1396 اصفهان ترکيه 25151110 ک کک ک مرمر 96,220 550,104,435 Rls. 16,921 $
231 10 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 2,852 548,699,252 Rls. 15,225 $
232 12 1396 اصفهان ترکيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 24,000 544,440,120 Rls. 14,597 $
233 7 1396 اصفهان ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,440 541,890,198 Rls. 15,965 $
234 7 1396 اصفهان ترکيه 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 6,030 537,070,500 Rls. 15,910 $
235 1 1396 اصفهان ترکيه 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 4,037 536,008,380 Rls. 16,533 $
236 9 1396 اصفهان ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,490 528,453,018 Rls. 14,969 $
237 12 1396 اصفهان ترکيه 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 2,352 519,397,604 Rls. 13,925 $
238 7 1396 اصفهان ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,214 513,631,108 Rls. 15,133 $
239 6 1396 اصفهان ترکيه 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 15,033 506,617,518 Rls. 15,333 $
240 7 1396 اصفهان ترکيه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 555 503,775,000 Rls. 14,767 $
241 9 1396 اصفهان ترکيه 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 25,420 497,116,000 Rls. 15,200 $
242 5 1396 اصفهان ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 12,350 486,685,095 Rls. 14,788 $
243 8 1396 اصفهان ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,063 471,690,800 Rls. 13,490 $
244 8 1396 اصفهان ترکيه 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 9,501 469,657,650 Rls. 13,432 $
245 12 1396 اصفهان ترکيه 84481190 سايرماشين هاي كوچك كننده كارت ،كپي برداري كارت ،پانچ كننده كارت يابسته بندي كارت بعدازپانچ كردن 4,580 464,520,000 Rls. 12,415 $
246 9 1396 اصفهان ترکيه 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 6,570 463,894,560 Rls. 13,140 $
247 8 1396 اصفهان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 948 455,425,600 Rls. 13,025 $
248 8 1396 اصفهان ترکيه 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 600 455,425,600 Rls. 13,025 $
249 6 1396 اصفهان ترکيه 84805000 قالب برا ي شيشه. 939 451,170,000 Rls. 13,500 $
250 3 1396 اصفهان ترکيه 28319000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلا ت ها (باستثناي سديم ) 2,025 449,365,622 Rls. 13,851 $
251 6 1396 اصفهان ترکيه 22029990 --- ساير 14,750 448,922,784 Rls. 13,704 $
252 10 1396 اصفهان ترکيه 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 675 441,925,200 Rls. 12,178 $
253 6 1396 اصفهان ترکيه 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 660 431,825,161 Rls. 13,070 $
254 10 1396 اصفهان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 848 430,930,080 Rls. 11,957 $
255 4 1396 اصفهان ترکيه 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 571 427,996,239 Rls. 13,189 $
256 6 1396 اصفهان ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 2,413 426,210,777 Rls. 12,891 $
257 10 1396 اصفهان ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,352 418,320,000 Rls. 11,754 $
258 8 1396 اصفهان ترکيه 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 1,320 416,722,680 Rls. 12,215 $
259 4 1396 اصفهان ترکيه 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 55 407,108,201 Rls. 12,490 $
260 2 1396 اصفهان ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 93,810 395,578,143 Rls. 12,196 $
261 10 1396 اصفهان ترکيه 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 200 381,114,000 Rls. 10,658 $
262 4 1396 اصفهان ترکيه 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 303 372,212,970 Rls. 11,470 $
263 6 1396 اصفهان ترکيه 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 5,858 369,954,060 Rls. 11,193 $
264 8 1396 اصفهان ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,000 367,253,040 Rls. 10,716 $
265 6 1396 اصفهان ترکيه 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 1,942 366,595,978 Rls. 11,168 $
266 10 1396 اصفهان ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 960 364,685,094 Rls. 10,119 $
267 7 1396 اصفهان ترکيه 39073010 رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس flake ),ياگرا نول ازنوع رزين اپوكسيد 960 363,800,803 Rls. 10,718 $
268 8 1396 اصفهان ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 4,100 358,683,038 Rls. 10,420 $
269 3 1396 اصفهان ترکيه 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 739 358,268,400 Rls. 11,040 $
270 6 1396 اصفهان ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,995 358,040,274 Rls. 10,837 $
271 5 1396 اصفهان ترکيه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,104 355,174,388 Rls. 10,842 $
272 10 1396 اصفهان ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 10,300 348,244,857 Rls. 9,663 $
273 8 1396 اصفهان ترکيه 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 24,000 344,511,168 Rls. 10,052 $
274 2 1396 اصفهان ترکيه 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 3,334 341,452,976 Rls. 10,527 $
275 10 1396 اصفهان ترکيه 48221000 قرقره, ماسوره, دوک تكيه گاههاي وهمانندا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا, برا ي پيچيدن نخهاي نسجي 10,098 330,838,020 Rls. 9,180 $
276 8 1396 اصفهان ترکيه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 3,938 328,686,396 Rls. 9,590 $
277 11 1396 اصفهان ترکيه 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 4,160 328,468,972 Rls. 8,889 $
278 3 1396 اصفهان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 830 327,559,680 Rls. 10,094 $
279 1 1396 اصفهان ترکيه 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 530 322,023,240 Rls. 9,933 $
280 4 1396 اصفهان ترکيه 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 1,475 320,351,400 Rls. 9,860 $
281 2 1396 اصفهان ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 47,582 318,815,996 Rls. 9,827 $
282 10 1396 اصفهان ترکيه 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 12,000 317,722,038 Rls. 8,885 $
283 4 1396 اصفهان ترکيه 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 24,000 315,914,400 Rls. 9,707 $
284 3 1396 اصفهان ترکيه 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 3,110 315,748,230 Rls. 9,730 $
285 11 1396 اصفهان ترکيه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 835 308,299,912 Rls. 8,551 $
286 9 1396 اصفهان ترکيه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,545 307,912,750 Rls. 8,738 $
287 2 1396 اصفهان ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 3,000 307,723,350 Rls. 9,487 $
288 12 1396 اصفهان ترکيه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 4,800 305,132,400 Rls. 8,208 $
289 11 1396 اصفهان ترکيه 84805000 قالب برا ي شيشه. 307 304,049,880 Rls. 8,280 $
290 8 1396 اصفهان ترکيه 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 196 302,325,576 Rls. 8,579 $
291 3 1396 اصفهان ترکيه 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 24,000 301,181,472 Rls. 9,283 $
292 10 1396 اصفهان ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 653 299,257,000 Rls. 8,304 $
293 7 1396 اصفهان ترکيه 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 24,960 294,208,400 Rls. 8,803 $
294 1 1396 اصفهان ترکيه 84138200 بالابرهاي آبگونها 690 292,748,400 Rls. 9,030 $
295 10 1396 اصفهان ترکيه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,803 290,620,598 Rls. 8,127 $
296 5 1396 اصفهان ترکيه 32072010 لعابکها 6,000 288,998,596 Rls. 8,849 $
297 6 1396 اصفهان ترکيه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 9,764 285,377,443 Rls. 8,695 $
298 12 1396 اصفهان ترکيه 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 1,334 276,671,705 Rls. 7,395 $
299 3 1396 اصفهان ترکيه 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 448 276,378,480 Rls. 8,517 $
300 2 1396 اصفهان ترکيه 84805000 قالب برا ي شيشه. 1,071 275,731,500 Rls. 8,500 $
مجموع کل
47,467,221,528 ريال
مجموع کل
1,391,900 دلار