آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (اراك)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 اراك ترکيه 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 81 49,564,768 Rls. 1,407 $
102 2 1396 اراك ترکيه 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 8,594 34,059,900 Rls. 1,050 $
103 8 1396 اراك ترکيه 34039910 روانکكننده سيليكوني 300 29,902,795 Rls. 872 $
104 12 1396 اراك ترکيه 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 48 23,188,838 Rls. 620 $
105 12 1396 اراك ترکيه 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 47 20,290,234 Rls. 542 $
مجموع کل
157,006,535 ريال
مجموع کل
4,491 دلار