آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 1,950 592,438,266 Rls. 18,258 $
302 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 818 581,413,140 Rls. 17,917 $
303 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 2,360 565,026,001 Rls. 17,420 $
304 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 80 561,125,500 Rls. 17,300 $
305 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 1,400 555,446,166 Rls. 17,120 $
306 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 9,060 554,305,740 Rls. 17,085 $
307 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 1,841 550,837,998 Rls. 16,982 $
308 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 2,778 522,689,818 Rls. 16,114 $
309 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,260 522,439,243 Rls. 16,103 $
310 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 2,019 516,153,763 Rls. 15,913 $
311 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 6,800 514,029,208 Rls. 15,844 $
312 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 8,172 504,288,540 Rls. 15,540 $
313 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 99 502,821,438 Rls. 15,501 $
314 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 6,068 498,587,430 Rls. 15,370 $
315 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 546 494,902,096 Rls. 15,257 $
316 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72192300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده,بصورت غير طومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 5,579 493,302,821 Rls. 15,202 $
317 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 83014010 ---انواع مكانيزم قفل درب ساختمان 3,150 486,660,000 Rls. 15,000 $
318 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,447 479,122,179 Rls. 14,771 $
319 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 708 475,684,550 Rls. 14,659 $
320 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 10,395 469,336,463 Rls. 14,468 $
321 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 638 469,259,346 Rls. 14,461 $
322 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 1,770 466,117,500 Rls. 14,370 $
323 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 1,015 458,498,608 Rls. 14,132 $
324 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 6,000 454,942,950 Rls. 14,025 $
325 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,024 448,505,856 Rls. 13,824 $
326 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85113010 دلکو جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,548 438,880,304 Rls. 13,524 $
327 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 1,053 438,088,500 Rls. 13,500 $
328 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 72281000 ميله هاا زفولادتندبرغير ازرديف 72271000 880 428,184,002 Rls. 13,200 $
329 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 1,211 428,142,000 Rls. 13,200 $
330 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84138200 بالابرهاي آبگونها 850 413,036,328 Rls. 12,728 $
331 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 591 409,118,840 Rls. 12,610 $
332 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 8,624 406,472,898 Rls. 12,527 $
333 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 74153900 ا شياءحديده شده ا زمس, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,880 403,491,400 Rls. 12,440 $
334 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 38249030 موا دآبکاري 7,744 395,896,288 Rls. 12,202 $
335 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82034000 لوله بر,پيچ بر,منگنه سورا خ کن وا بزا رهاي همانند. 1,321 395,519,634 Rls. 12,191 $
336 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,370 394,928,741 Rls. 12,173 $
337 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 704 385,893,200 Rls. 11,900 $
338 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 667 382,064,733 Rls. 11,774 $
339 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 853 371,666,412 Rls. 11,457 $
340 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 5,013 366,044,748 Rls. 11,285 $
341 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 1,688 363,726,136 Rls. 11,213 $
342 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 3,727 363,632,352 Rls. 11,208 $
343 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,439 343,113,700 Rls. 10,574 $
344 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90184921 ---دستگاه برقي جرم گيري دندان (اولتراسونيك وپيزوالكتريك) 203 340,599,000 Rls. 10,500 $
345 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 238 332,177,894 Rls. 10,239 $
346 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 6,000 325,609,548 Rls. 10,041 $
347 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 5,343 318,951,773 Rls. 9,829 $
348 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,737 316,776,428 Rls. 9,766 $
349 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85369030 ترمينال ريلي 1,715 316,111,848 Rls. 9,744 $
350 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 765 314,851,405 Rls. 9,707 $
351 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,963 313,792,863 Rls. 9,670 $
352 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 688 312,966,066 Rls. 9,657 $
353 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,540 306,910,460 Rls. 9,462 $
354 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82021000 ا ره دستي. 1,255 302,455,349 Rls. 9,325 $
355 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 83014020 ک ک ک قفل كامل ساختمان (ست كامل: 2 عدد دستگيره، 2 عدد پلاك، سيلندر و مكانيزم) 2,343 299,405,906 Rls. 9,226 $
356 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 2,603 298,224,690 Rls. 9,190 $
357 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 1,080 296,316,400 Rls. 9,136 $
358 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 417 288,346,189 Rls. 8,890 $
359 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 226 288,008,123 Rls. 8,879 $
360 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,055 280,483,411 Rls. 8,646 $
361 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 2,981 279,273,459 Rls. 8,610 $
362 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 1,975 279,070,000 Rls. 8,600 $
363 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 2,000 275,691,000 Rls. 8,496 $
364 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 189 275,500,500 Rls. 8,490 $
365 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,162 269,502,415 Rls. 8,309 $
366 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 993 269,437,545 Rls. 8,307 $
367 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 1,190 266,520,971 Rls. 8,215 $
368 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 3,121 261,771,892 Rls. 8,067 $
369 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 1,568 260,996,336 Rls. 8,047 $
370 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,511 250,374,716 Rls. 7,719 $
371 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 220 248,074,200 Rls. 7,650 $
372 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 5,821 245,768,569 Rls. 7,579 $
373 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 2,260 245,522,068 Rls. 7,568 $
374 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 2,144 241,229,625 Rls. 7,434 $
375 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 448 239,051,097 Rls. 7,367 $
376 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 959 233,286,904 Rls. 7,192 $
377 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 59061000 نوا رچسب باعرض حدا کثر20 سانتيمتر از پارچه هاي نسجي كائوچو زده 689 233,034,957 Rls. 7,184 $
378 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 630 227,045,000 Rls. 7,000 $
379 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 373 224,583,394 Rls. 6,919 $
380 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 2,079 223,896,044 Rls. 6,901 $
381 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,600 213,632,640 Rls. 6,590 $
382 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84603990 سايرماشينهاي تيزکردن فلز ، فاقد کنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 1,120 207,641,600 Rls. 6,400 $
383 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 880 206,305,680 Rls. 6,360 $
384 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 300 203,853,975 Rls. 6,285 $
385 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 490 201,390,906 Rls. 6,206 $
386 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 550 199,537,089 Rls. 6,150 $
387 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 649 191,896,925 Rls. 5,915 $
388 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 692 181,755,903 Rls. 5,601 $
389 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 546 181,544,649 Rls. 5,596 $
390 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 279 175,233,000 Rls. 5,400 $
391 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39094090 سايررزين هاي فنوليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 250 173,861,800 Rls. 5,360 $
392 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 400 171,868,400 Rls. 5,300 $
393 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 178 171,061,385 Rls. 5,274 $
394 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 726 167,469,289 Rls. 5,161 $
395 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 3,250 166,563,313 Rls. 5,133 $
396 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 1,325 162,185,000 Rls. 5,000 $
397 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 32041720 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 1,000 161,735,868 Rls. 4,986 $
398 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 38249030 موا دآبکاري 1,629 158,529,393 Rls. 4,887 $
399 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,296 157,822,090 Rls. 4,870 $
400 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي تايوان 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 8,100 143,871,904 Rls. 4,434 $
مجموع کل
33,765,213,690 ريال
مجموع کل
1,040,811 دلار