آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [8] [7]   [5] [4] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 160 361,428,602 Rls. 10,982 $
502 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 79 360,905,286 Rls. 10,633 $
503 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 123 356,807,000 Rls. 11,000 $
504 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,278 356,234,070 Rls. 10,624 $
505 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 263 353,986,269 Rls. 10,557 $
506 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 353 353,811,859 Rls. 10,587 $
507 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 780 352,876,270 Rls. 9,673 $
508 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 159 352,355,240 Rls. 10,449 $
509 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 122 351,448,620 Rls. 10,210 $
510 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 171 351,384,500 Rls. 10,300 $
511 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 251 349,742,427 Rls. 10,780 $
512 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 47 349,281,036 Rls. 10,764 $
513 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 87 337,570,000 Rls. 10,000 $
514 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 153 337,349,321 Rls. 10,383 $
515 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 166 337,070,635 Rls. 10,373 $
516 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 111 337,049,484 Rls. 10,394 $
517 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 564 336,716,160 Rls. 9,416 $
518 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 316 336,134,548 Rls. 10,276 $
519 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 9 335,345,003 Rls. 10,339 $
520 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 158 334,221,690 Rls. 9,210 $
521 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 816 332,783,100 Rls. 10,260 $
522 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 2,897 332,407,682 Rls. 10,100 $
523 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84529020 ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 591 331,749,375 Rls. 9,607 $
524 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 130 331,678,880 Rls. 9,412 $
525 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 232 328,283,148 Rls. 9,695 $
526 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 9 327,140,000 Rls. 8,800 $
527 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 292 324,557,026 Rls. 8,783 $
528 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 88 324,510,000 Rls. 10,000 $
529 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 89 324,280,000 Rls. 10,000 $
530 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 68 322,724,070 Rls. 8,730 $
531 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 297 322,655,580 Rls. 9,945 $
532 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 143 322,168,980 Rls. 9,884 $
533 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,243 321,980,763 Rls. 9,920 $
534 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 352 320,351,484 Rls. 9,880 $
535 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258090 ک ک ک ساير 28 318,712,252 Rls. 9,190 $
536 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 80 316,676,880 Rls. 8,970 $
537 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 628 315,987,443 Rls. 9,741 $
538 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 791 315,780,270 Rls. 9,488 $
539 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 367 312,677,632 Rls. 8,672 $
540 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 230 312,222,050 Rls. 8,844 $
541 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,600 309,669,701 Rls. 9,547 $
542 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 25 308,290,538 Rls. 9,502 $
543 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 590 306,144,004 Rls. 9,434 $
544 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 164 304,588,160 Rls. 9,280 $
545 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 512 295,795,252 Rls. 8,983 $
546 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 70 295,545,536 Rls. 8,085 $
547 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 360 295,237,684 Rls. 8,614 $
548 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 294 293,174,786 Rls. 7,999 $
549 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 45 291,951,000 Rls. 9,000 $
550 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 607 290,745,774 Rls. 8,960 $
551 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 610 288,221,800 Rls. 8,200 $
552 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 95069920 توپ پردا ر بدمينتونSHUTTLE COCKS اعم ازطبيعي يامصنوعي 260 287,893,200 Rls. 8,400 $
553 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 172 287,501,246 Rls. 8,180 $
554 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 227 284,234,706 Rls. 8,757 $
555 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 290 282,165,472 Rls. 7,636 $
556 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 111 279,757,632 Rls. 7,823 $
557 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 70 277,140,000 Rls. 7,500 $
558 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 271 275,599,716 Rls. 7,366 $
559 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,000 275,376,000 Rls. 8,000 $
560 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 71 271,977,246 Rls. 8,013 $
561 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 5 271,953,000 Rls. 8,199 $
562 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 181 271,081,255 Rls. 7,334 $
563 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 142 270,600,356 Rls. 7,399 $
564 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184911 ---- دستگاه پليمريزاسيون كامپوزيت دنداني با توليد نور لايت كيور (curing light unit) 102 270,192,700 Rls. 7,984 $
565 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 69 269,833,388 Rls. 8,321 $
566 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 306 267,116,950 Rls. 7,730 $
567 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 480 265,372,160 Rls. 7,360 $
568 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 78 264,886,313 Rls. 8,163 $
569 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 282 263,388,440 Rls. 8,120 $
570 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 143 262,237,500 Rls. 7,500 $
571 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 252 262,196,000 Rls. 8,080 $
572 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 95 261,328,795 Rls. 8,057 $
573 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 95069920 توپ پردا ر بدمينتونSHUTTLE COCKS اعم ازطبيعي يامصنوعي 180 259,552,000 Rls. 8,000 $
574 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 183 259,309,518 Rls. 7,566 $
575 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 86 257,467,936 Rls. 7,307 $
576 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 84 256,786,656 Rls. 6,863 $
577 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 234 256,558,440 Rls. 7,180 $
578 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 394 255,091,668 Rls. 7,332 $
579 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 522 254,765,706 Rls. 7,850 $
580 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369030 ترمينال ريلي 145 252,815,975 Rls. 7,794 $
581 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 2 251,955,648 Rls. 6,734 $
582 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 298 251,806,104 Rls. 7,758 $
583 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 88 249,403,080 Rls. 7,260 $
584 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 2,115 248,767,500 Rls. 7,500 $
585 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 80 247,776,600 Rls. 7,300 $
586 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 413 247,134,998 Rls. 6,944 $
587 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85361040 فيوز SMD(قابل نصب سطحي بر روي برد مدا ر چاپي) براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 5 245,757,420 Rls. 7,540 $
588 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 97 245,609,672 Rls. 7,574 $
589 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 12 240,327,255 Rls. 6,545 $
590 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 663 240,250,300 Rls. 7,300 $
591 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 40 239,911,000 Rls. 7,000 $
592 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044020 شارژر باطري 357 238,819,320 Rls. 7,146 $
593 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 531 238,768,069 Rls. 6,431 $
594 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 122 238,163,814 Rls. 7,154 $
595 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 175 237,994,285 Rls. 7,277 $
596 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73182900 ک ک ساير 109 232,972,950 Rls. 6,305 $
597 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 35 232,742,382 Rls. 7,174 $
598 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 280 232,024,650 Rls. 7,150 $
599 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 525 229,420,012 Rls. 7,061 $
600 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 264 227,392,569 Rls. 6,310 $
مجموع کل
29,271,586,472 ريال
مجموع کل
861,752 دلار