آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 208 516,406,258 Rls. 13,823 $
402 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,760 515,655,760 Rls. 14,633 $
403 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 408 513,674,500 Rls. 13,900 $
404 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 31 511,995,200 Rls. 14,200 $
405 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 306 511,392,172 Rls. 15,775 $
406 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 399 509,981,481 Rls. 15,570 $
407 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 227 509,257,200 Rls. 13,800 $
408 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 118 507,051,100 Rls. 15,580 $
409 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 96100010 وايت برد (White Board) الكترونيكي با يا بدون كارت حافظه (Memory card) قابل اتصال به چاپگر يا كامپيوتر بدون نياز به كامپيوتر حين انجام كار 152 506,344,994 Rls. 15,427 $
410 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 20 506,254,344 Rls. 15,501 $
411 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 100 503,932,000 Rls. 14,300 $
412 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 90 502,479,000 Rls. 15,500 $
413 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 73 498,498,498 Rls. 15,372 $
414 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 1,011 493,455,971 Rls. 13,499 $
415 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 1,473 490,720,128 Rls. 14,852 $
416 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 59 490,263,868 Rls. 15,115 $
417 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 531 488,490,458 Rls. 14,807 $
418 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 8 481,374,820 Rls. 14,260 $
419 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 1,072 481,305,900 Rls. 14,100 $
420 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 36 480,467,784 Rls. 13,436 $
421 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 173 479,270,900 Rls. 14,133 $
422 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 45 478,597,920 Rls. 13,280 $
423 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 27 477,639,701 Rls. 14,623 $
424 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 613 477,000,300 Rls. 14,700 $
425 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,099 473,302,786 Rls. 14,431 $
426 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 96 472,967,600 Rls. 14,315 $
427 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 950 472,091,400 Rls. 13,392 $
428 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 61 470,148,000 Rls. 14,500 $
429 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 241 469,815,073 Rls. 13,918 $
430 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,011 460,889,605 Rls. 14,209 $
431 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84485100 پلاتين (platines),سوزن وسايرا شيائي که درتشکيل چشمه هاي پارچه بکارميروند 266 460,541,297 Rls. 14,199 $
432 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85181000 ميکروفون و پايه آن 400 460,040,625 Rls. 12,375 $
433 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 174 456,830,270 Rls. 12,671 $
434 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 138 455,955,450 Rls. 14,010 $
435 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 73 454,370,400 Rls. 13,200 $
436 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 257 450,833,347 Rls. 13,727 $
437 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 80 447,300,107 Rls. 12,326 $
438 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90273090 ا سپکتروگرا ف که تشعشعات ا پتيکي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بکارميگيرد. 180 441,144,000 Rls. 13,200 $
439 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 19 440,532,010 Rls. 11,850 $
440 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 554 440,082,293 Rls. 13,390 $
441 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 26 434,133,200 Rls. 13,360 $
442 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 204 433,800,269 Rls. 12,131 $
443 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 365 433,417,911 Rls. 11,725 $
444 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258090 ک ک ک ساير 39 433,340,940 Rls. 13,167 $
445 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 24 432,787,420 Rls. 13,278 $
446 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 310 428,181,600 Rls. 13,200 $
447 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 322 428,047,738 Rls. 12,955 $
448 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 299 423,883,500 Rls. 11,560 $
449 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 126 423,434,411 Rls. 12,719 $
450 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 76 422,948,244 Rls. 11,356 $
451 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 26 420,544,430 Rls. 11,930 $
452 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184911 ---- دستگاه پليمريزاسيون كامپوزيت دنداني با توليد نور لايت كيور (curing light unit) 70 419,817,600 Rls. 12,706 $
453 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 22 418,335,150 Rls. 12,325 $
454 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 24 416,410,203 Rls. 11,847 $
455 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 1,520 412,468,650 Rls. 12,708 $
456 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 57 412,019,520 Rls. 12,701 $
457 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 510 411,541,672 Rls. 12,505 $
458 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044050 کنترل دور موتورInverter 395 409,322,920 Rls. 12,514 $
459 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 975 407,437,500 Rls. 12,500 $
460 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 337 405,901,240 Rls. 12,472 $
461 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 25 405,475,000 Rls. 12,500 $
462 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 2,056 402,305,600 Rls. 12,400 $
463 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 110 401,911,454 Rls. 11,676 $
464 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,230 401,595,040 Rls. 11,396 $
465 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 512 400,756,272 Rls. 11,992 $
466 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 389 400,486,568 Rls. 12,344 $
467 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 108 400,176,180 Rls. 11,790 $
468 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 228 400,051,012 Rls. 12,292 $
469 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 85 398,671,373 Rls. 10,759 $
470 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 237 396,248,013 Rls. 12,213 $
471 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 155 395,458,576 Rls. 12,016 $
472 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 177 394,576,112 Rls. 10,706 $
473 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 45 394,084,944 Rls. 12,144 $
474 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 377 393,589,090 Rls. 12,094 $
475 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,938 390,479,890 Rls. 11,119 $
476 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 401 388,662,490 Rls. 10,388 $
477 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 118 388,273,475 Rls. 11,967 $
478 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 175 387,360,125 Rls. 10,984 $
479 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 50 386,870,400 Rls. 11,970 $
480 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 595 383,573,358 Rls. 11,703 $
481 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184911 ---- دستگاه پليمريزاسيون كامپوزيت دنداني با توليد نور لايت كيور (curing light unit) 70 383,205,600 Rls. 11,815 $
482 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 106 379,703,820 Rls. 10,180 $
483 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044070 سلفS.M.D 83 377,972,600 Rls. 11,650 $
484 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,274 377,427,155 Rls. 11,372 $
485 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 420 377,252,175 Rls. 11,535 $
486 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 271 376,767,138 Rls. 10,135 $
487 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 770 376,380,620 Rls. 10,170 $
488 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 138 376,341,840 Rls. 10,680 $
489 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 68129900 ساير الياف پنبه نسوز كارشده غيراز كروسيدوليت ،مخلوطها براساس پنبه نسوز غيراز پنبه نسوز كروسيدوليت وكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاکه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 40 373,855,915 Rls. 9,992 $
490 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 44 373,326,850 Rls. 11,510 $
491 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 490 373,186,500 Rls. 11,500 $
492 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 146 372,763,070 Rls. 10,198 $
493 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 809 371,776,240 Rls. 11,468 $
494 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 80 371,750,000 Rls. 10,000 $
495 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 92 369,550,000 Rls. 10,000 $
496 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29375000 پروستاگلاندينکها، ترومبوگسانکها و لوكوترينکها، مشتقات و مشابهکهاي ساختاري آنها 5 368,770,000 Rls. 11,350 $
497 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 345 367,934,171 Rls. 10,139 $
498 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 102 367,497,822 Rls. 11,096 $
499 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,158 363,490,553 Rls. 11,204 $
500 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 85 361,490,124 Rls. 10,259 $
مجموع کل
43,057,175,803 ريال
مجموع کل
1,266,264 دلار