آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 594 1,395,504,000 Rls. 39,600 $
202 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 3,214 1,395,104,400 Rls. 38,715 $
203 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 571 1,384,684,819 Rls. 39,559 $
204 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 1,098 1,371,086,616 Rls. 42,141 $
205 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,284 1,369,824,930 Rls. 38,370 $
206 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,605 1,369,456,086 Rls. 39,957 $
207 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 405 1,362,473,158 Rls. 41,622 $
208 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 900 1,357,680,000 Rls. 40,000 $
209 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,129 1,352,335,125 Rls. 36,443 $
210 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 258 1,340,498,280 Rls. 40,920 $
211 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,891 1,335,874,629 Rls. 41,177 $
212 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 836 1,333,690,376 Rls. 37,829 $
213 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 3,780 1,325,005,802 Rls. 35,653 $
214 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 834 1,318,717,250 Rls. 40,550 $
215 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 436 1,317,789,744 Rls. 40,617 $
216 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 253 1,310,477,191 Rls. 38,236 $
217 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 797 1,309,876,979 Rls. 39,491 $
218 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 291 1,309,013,526 Rls. 40,347 $
219 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 460 1,288,759,680 Rls. 37,440 $
220 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 776 1,286,312,726 Rls. 39,316 $
221 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 95 1,270,057,600 Rls. 38,440 $
222 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 63 1,259,922,702 Rls. 34,093 $
223 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 4,010 1,259,737,607 Rls. 34,442 $
224 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 352 1,253,926,228 Rls. 34,793 $
225 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 132 1,253,601,862 Rls. 36,934 $
226 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 80 1,253,451,830 Rls. 38,326 $
227 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 95 1,251,970,500 Rls. 34,500 $
228 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 186 1,250,067,900 Rls. 38,550 $
229 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,258 1,230,211,289 Rls. 33,149 $
230 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,993 1,229,315,220 Rls. 34,884 $
231 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 290 1,219,724,736 Rls. 33,216 $
232 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 120 1,204,761,600 Rls. 33,852 $
233 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 2,622 1,195,149,270 Rls. 32,239 $
234 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 19 1,186,377,192 Rls. 31,913 $
235 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,296 1,179,831,888 Rls. 32,758 $
236 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 221 1,178,996,410 Rls. 35,990 $
237 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 292 1,177,326,128 Rls. 31,607 $
238 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 23099010 خوراك اماده ابزيان 1,200 1,169,321,120 Rls. 36,070 $
239 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85044060 ا نوا ع UPS 1,736 1,162,019,550 Rls. 35,907 $
240 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 130 1,161,170,647 Rls. 35,727 $
241 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 192 1,156,376,782 Rls. 35,635 $
242 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 234 1,125,307,110 Rls. 31,240 $
243 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 135 1,112,520,500 Rls. 34,300 $
244 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 113 1,107,284,112 Rls. 31,411 $
245 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 287 1,095,141,022 Rls. 29,822 $
246 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 284 1,084,512,077 Rls. 33,427 $
247 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 720 1,080,624,180 Rls. 33,204 $
248 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85412100 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور),به قدرت ا نتشار ا موا ج کمترا ز يک وات 15 1,076,718,786 Rls. 33,194 $
249 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 147 1,056,004,537 Rls. 32,548 $
250 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 95 1,053,265,868 Rls. 28,355 $
251 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 122 1,047,130,056 Rls. 32,183 $
252 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 713 1,044,472,711 Rls. 32,191 $
253 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 485 1,032,869,570 Rls. 31,837 $
254 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322520 ---بادي الكتريك پلي استر (خازن پلي استر ) قابل نصب بر روي برد مدار چاپي به استثناي خازن SMD 832 1,031,075,155 Rls. 27,836 $
255 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 204 1,023,512,000 Rls. 28,000 $
256 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 285 1,019,739,697 Rls. 27,518 $
257 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 182 1,017,903,350 Rls. 30,358 $
258 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 248 1,010,965,436 Rls. 29,799 $
259 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 223 1,001,496,122 Rls. 29,027 $
260 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 740 994,690,200 Rls. 28,175 $
261 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 453 994,298,640 Rls. 30,640 $
262 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 931 985,066,902 Rls. 30,602 $
263 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 81019900 مصنوعات ا زتنگستن, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 200 984,522,905 Rls. 29,165 $
264 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 100 974,233,750 Rls. 28,875 $
265 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 150 961,700,380 Rls. 28,060 $
266 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 380 960,774,251 Rls. 26,654 $
267 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 64 957,785,060 Rls. 29,516 $
268 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184921 ---دستگاه برقي جرم گيري دندان (اولتراسونيك وپيزوالكتريك) 633 952,266,700 Rls. 29,260 $
269 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 27 951,715,500 Rls. 29,100 $
270 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 325 951,286,920 Rls. 28,680 $
271 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 113 947,265,550 Rls. 26,950 $
272 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 630 941,411,162 Rls. 25,890 $
273 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,643 928,093,525 Rls. 26,044 $
274 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 123 919,855,650 Rls. 28,350 $
275 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 359 916,866,118 Rls. 27,557 $
276 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 238 911,218,582 Rls. 28,090 $
277 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 177 904,807,200 Rls. 26,400 $
278 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 36 902,425,160 Rls. 27,820 $
279 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 1,134 899,132,954 Rls. 26,953 $
280 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 219 893,202,049 Rls. 24,758 $
281 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 398 892,248,452 Rls. 27,320 $
282 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 52 889,435,184 Rls. 27,428 $
283 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 776 889,210,243 Rls. 23,901 $
284 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 856 888,938,195 Rls. 24,384 $
285 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 587 885,924,200 Rls. 23,975 $
286 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85285290 ک ک ک ساير 237 881,304,810 Rls. 27,139 $
287 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 504 880,317,700 Rls. 24,050 $
288 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 829 878,188,878 Rls. 27,030 $
289 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 1,580 875,805,553 Rls. 27,012 $
290 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 215 875,499,137 Rls. 24,845 $
291 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90273090 ا سپکتروگرا ف که تشعشعات ا پتيکي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بکارميگيرد. 250 860,137,000 Rls. 26,500 $
292 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,476 858,197,023 Rls. 26,197 $
293 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184911 ---- دستگاه پليمريزاسيون كامپوزيت دنداني با توليد نور لايت كيور (curing light unit) 66 856,813,596 Rls. 26,409 $
294 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,694 851,266,644 Rls. 25,962 $
295 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 330 848,383,370 Rls. 25,578 $
296 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 42 837,402,204 Rls. 23,236 $
297 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 610 833,684,632 Rls. 25,691 $
298 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,457 831,518,177 Rls. 24,863 $
299 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 95 818,581,055 Rls. 25,061 $
300 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,138 814,313,458 Rls. 22,277 $
مجموع کل
108,437,814,336 ريال
مجموع کل
3,173,655 دلار