آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 1,121 3,350,517,708 Rls. 91,659 $
102 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 23099010 خوراك اماده ابزيان 2,400 3,339,661,500 Rls. 90,378 $
103 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 894 3,318,576,000 Rls. 94,000 $
104 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 2,108 3,312,441,200 Rls. 89,104 $
105 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 120 3,304,484,324 Rls. 88,890 $
106 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 452 3,265,485,090 Rls. 100,642 $
107 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 776 3,250,967,237 Rls. 99,272 $
108 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 80 3,250,478,960 Rls. 90,897 $
109 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 71101900 پلاتين به شکل نيمه ساخته. 2 3,249,453,572 Rls. 99,845 $
110 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 559 3,241,767,444 Rls. 91,964 $
111 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 818 3,228,631,536 Rls. 99,532 $
112 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 959 3,209,326,370 Rls. 89,044 $
113 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 2,149 3,103,031,260 Rls. 95,625 $
114 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 330 3,085,945,420 Rls. 94,810 $
115 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90211010 ک ک ک پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 20 3,062,215,104 Rls. 92,322 $
116 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 872 3,055,099,335 Rls. 81,713 $
117 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 110 3,051,435,623 Rls. 83,477 $
118 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 432 3,033,441,755 Rls. 89,797 $
119 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 1,033 2,947,931,890 Rls. 89,816 $
120 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 299 2,941,656,140 Rls. 90,071 $
121 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 304 2,938,794,010 Rls. 89,821 $
122 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 2,177 2,761,803,485 Rls. 85,178 $
123 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 164 2,753,651,574 Rls. 84,898 $
124 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176110 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع PDH با ظرفيت بالاتر از 34 مگابيت بر ثانيه 174 2,665,280,830 Rls. 82,163 $
125 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 263 2,661,450,263 Rls. 81,913 $
126 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 537 2,658,854,076 Rls. 75,427 $
127 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 1,591 2,645,327,000 Rls. 81,500 $
128 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 2,656 2,637,908,882 Rls. 79,962 $
129 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 500 2,560,116,000 Rls. 78,000 $
130 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 58 2,548,915,744 Rls. 78,557 $
131 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 431 2,478,655,696 Rls. 76,337 $
132 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1,714 2,466,524,520 Rls. 66,744 $
133 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 769 2,447,574,868 Rls. 74,726 $
134 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 655 2,330,732,455 Rls. 63,121 $
135 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 1,012 2,314,697,503 Rls. 68,812 $
136 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 234 2,292,909,048 Rls. 61,898 $
137 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 1,664 2,282,449,311 Rls. 70,364 $
138 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 51 2,271,559,000 Rls. 69,208 $
139 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 793 2,258,523,565 Rls. 60,715 $
140 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 860 2,252,029,700 Rls. 69,447 $
141 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 508 2,234,458,056 Rls. 68,842 $
142 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,634 2,231,122,858 Rls. 68,760 $
143 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزکردن ياحديده کردن. 379 2,178,361,531 Rls. 58,946 $
144 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90041000 عينک آفتابي 507 2,160,437,400 Rls. 66,600 $
145 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 1,850 2,149,918,436 Rls. 66,172 $
146 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 1,691 2,148,662,400 Rls. 65,920 $
147 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 205 2,117,343,230 Rls. 65,270 $
148 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 2,309 2,100,786,185 Rls. 61,719 $
149 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 700 2,099,850,180 Rls. 56,670 $
150 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 704 2,095,230,400 Rls. 64,155 $
151 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 424 2,088,402,768 Rls. 58,497 $
152 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 310 2,081,920,773 Rls. 57,769 $
153 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 232 1,973,753,750 Rls. 53,750 $
154 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1,619 1,951,485,687 Rls. 58,586 $
155 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 1,286 1,948,404,060 Rls. 59,868 $
156 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 33 1,927,294,708 Rls. 56,782 $
157 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 74 1,924,483,485 Rls. 59,133 $
158 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 841 1,916,195,540 Rls. 58,611 $
159 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 2,007 1,898,053,922 Rls. 58,514 $
160 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 2,185 1,895,560,902 Rls. 58,421 $
161 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 105 1,890,916,566 Rls. 58,127 $
162 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 1,760 1,889,508,315 Rls. 57,797 $
163 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 727 1,884,034,640 Rls. 57,892 $
164 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 490 1,876,757,572 Rls. 55,972 $
165 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 559 1,840,431,370 Rls. 52,173 $
166 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85258090 ک ک ک ساير 958 1,831,152,380 Rls. 56,357 $
167 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 51 1,825,549,896 Rls. 49,403 $
168 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 67 1,824,532,992 Rls. 54,415 $
169 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 182 1,810,272,875 Rls. 51,127 $
170 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,878 1,789,355,490 Rls. 55,136 $
171 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 88 1,748,582,948 Rls. 53,910 $
172 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,200 1,740,538,800 Rls. 52,800 $
173 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 427 1,736,184,320 Rls. 48,152 $
174 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 306 1,734,590,890 Rls. 53,479 $
175 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 2,617 1,709,437,990 Rls. 49,545 $
176 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 1,203 1,687,316,160 Rls. 47,800 $
177 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 317 1,666,338,365 Rls. 47,592 $
178 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 785 1,657,431,750 Rls. 44,850 $
179 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84631000 دستگاههاي کشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 1,485 1,643,355,000 Rls. 47,000 $
180 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 746 1,619,452,024 Rls. 49,731 $
181 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 230 1,614,785,500 Rls. 49,750 $
182 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 292 1,609,983,672 Rls. 45,672 $
183 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90308400 سايروسايل سنجش همراه باآلات ضبط كننده 360 1,601,840,000 Rls. 47,931 $
184 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 714 1,586,625,418 Rls. 44,959 $
185 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 897 1,582,030,343 Rls. 48,804 $
186 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,111 1,579,222,260 Rls. 42,876 $
187 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 481 1,574,817,224 Rls. 48,550 $
188 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 830 1,565,181,750 Rls. 48,250 $
189 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 673 1,514,724,215 Rls. 46,684 $
190 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 2,100 1,503,816,160 Rls. 41,440 $
191 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 1,280 1,478,899,294 Rls. 41,184 $
192 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85340000 مدا رهاي چاپي 387 1,478,175,624 Rls. 41,016 $
193 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 346 1,464,004,848 Rls. 45,066 $
194 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 363 1,442,982,511 Rls. 40,027 $
195 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 80 1,437,408,875 Rls. 40,791 $
196 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 1,176 1,430,057,987 Rls. 43,452 $
197 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 313 1,424,212,224 Rls. 43,392 $
198 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 235 1,423,811,458 Rls. 43,897 $
199 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 448 1,419,184,453 Rls. 42,478 $
200 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايوان 85419000 ا جزا ء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 291 1,409,463,700 Rls. 38,140 $
مجموع کل
220,498,999,128 ريال
مجموع کل
6,492,251 دلار