آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 32,930 497,211,752 Rls. 15,049 $
102 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08072000 ک پاپايا 10,060 492,222,390 Rls. 15,090 $
103 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 1,607 475,572,240 Rls. 12,870 $
104 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,457 465,329,046 Rls. 14,340 $
105 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 32,570 456,922,914 Rls. 14,083 $
106 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87079010 بدنه برا ي وا نت 5,286 442,081,476 Rls. 13,607 $
107 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 35,700 420,626,798 Rls. 12,968 $
108 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,485 415,456,020 Rls. 11,790 $
109 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 2,141 398,014,260 Rls. 12,270 $
110 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 19,497 367,034,460 Rls. 11,316 $
111 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 2,534 351,390,516 Rls. 10,555 $
112 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 7,708 327,031,170 Rls. 9,635 $
113 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,630 303,295,300 Rls. 9,350 $
114 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,836 292,172,736 Rls. 8,608 $
115 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 84159070 ک ک ک فن کويل 3,929 286,277,916 Rls. 8,044 $
116 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 85111000 شمع هاي جرقه زن 4,610 286,147,658 Rls. 8,595 $
117 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 6,324 261,167,654 Rls. 7,905 $
118 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,020 257,700,420 Rls. 7,090 $
119 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 12030000 كپرا (مغز نارگيل پوستکكنده و خشكکكرده Copra) 4,830 251,286,739 Rls. 6,716 $
120 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 6,334 251,140,014 Rls. 7,601 $
121 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 2,088 244,464,000 Rls. 7,343 $
122 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 10,476 232,810,282 Rls. 6,282 $
123 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 5,300 215,871,120 Rls. 6,360 $
124 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 4,343 213,408,506 Rls. 6,514 $
125 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 2,255 213,255,815 Rls. 5,740 $
126 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 5,250 212,953,125 Rls. 6,563 $
127 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,758 199,799,600 Rls. 6,160 $
128 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 600 183,613,100 Rls. 5,660 $
129 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 8,209 183,084,798 Rls. 5,746 $
130 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 820 169,663,296 Rls. 5,232 $
131 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 3,337 150,604,736 Rls. 4,646 $
132 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 7,368 142,722,004 Rls. 4,364 $
133 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,740 141,570,750 Rls. 4,350 $
134 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 21031000 سس سويا 8,587 132,012,620 Rls. 3,980 $
135 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,338 130,165,992 Rls. 4,014 $
136 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,574 123,023,043 Rls. 3,861 $
137 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 21031000 سس سويا 3,360 119,313,880 Rls. 3,220 $
138 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,472 119,290,880 Rls. 3,680 $
139 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 1,653 109,386,800 Rls. 2,960 $
140 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,338 108,431,520 Rls. 3,345 $
141 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,240 100,548,500 Rls. 3,100 $
142 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 4,237 97,024,576 Rls. 2,992 $
143 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,048 95,771,480 Rls. 2,620 $
144 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,170 95,034,550 Rls. 2,930 $
145 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 280 88,692,000 Rls. 2,400 $
146 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,076 88,283,538 Rls. 2,717 $
147 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 613 87,750,702 Rls. 2,754 $
148 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 9,086 86,902,780 Rls. 2,620 $
149 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,049 85,010,960 Rls. 2,623 $
150 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 1,500 82,648,770 Rls. 2,435 $
151 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 44191190 --- سا?ر 510 77,174,544 Rls. 2,186 $
152 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 910 76,988,000 Rls. 2,375 $
153 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 166 74,714,112 Rls. 2,304 $
154 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 425 67,708,875 Rls. 2,125 $
155 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 1,900 62,052,100 Rls. 1,900 $
156 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 1,000 60,600,375 Rls. 1,868 $
157 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 168 57,577,450 Rls. 1,775 $
158 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 1,426 56,548,951 Rls. 1,712 $
159 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 48236900 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازكاغذ يامقوا . 799 50,917,074 Rls. 1,598 $
160 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 471 46,872,800 Rls. 1,300 $
161 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 560 45,409,000 Rls. 1,400 $
162 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 431 42,893,850 Rls. 1,150 $
163 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 70134220 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0،00005 بدون تزئين ،صنايع دستي 574 41,963,992 Rls. 1,148 $
164 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 360 41,192,450 Rls. 1,270 $
165 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87141090 ک ک ک ساير 2,082 39,037,845 Rls. 1,173 $
166 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 1,000 38,940,000 Rls. 1,200 $
167 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 970 38,467,481 Rls. 1,164 $
168 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 420 34,172,250 Rls. 1,050 $
169 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 339 31,281,620 Rls. 860 $
170 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87141025 ک ک ک كمك فنر 400 29,564,000 Rls. 800 $
171 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 260 29,564,000 Rls. 800 $
172 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87141090 ک ک ک ساير 160 27,346,700 Rls. 740 $
173 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 120 26,607,600 Rls. 720 $
174 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 600 24,438,240 Rls. 720 $
175 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 187 23,833,524 Rls. 748 $
176 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 290 23,677,550 Rls. 730 $
177 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 215 23,436,400 Rls. 650 $
178 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87141010 ک ک ک زين 160 22,173,000 Rls. 600 $
179 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 250 21,569,275 Rls. 665 $
180 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 180 21,326,520 Rls. 648 $
181 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 180 20,434,050 Rls. 630 $
182 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 182 19,770,240 Rls. 560 $
183 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 204 19,395,480 Rls. 520 $
184 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 170 18,958,485 Rls. 595 $
185 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 160 18,477,500 Rls. 500 $
186 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 195 17,667,440 Rls. 490 $
187 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 188 16,946,320 Rls. 470 $
188 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 140 15,612,870 Rls. 490 $
189 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 132 14,093,244 Rls. 396 $
190 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 85 12,975,200 Rls. 400 $
191 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 110 12,564,700 Rls. 340 $
192 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 90 11,537,920 Rls. 320 $
193 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 80 11,086,500 Rls. 300 $
194 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 131 11,063,100 Rls. 341 $
195 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 123 10,007,588 Rls. 308 $
196 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 70 8,489,754 Rls. 262 $
197 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 26 8,433,880 Rls. 260 $
198 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 56041000 نخ وطناب پلاستيكي ، پوشانده شده بامنسوج. 74 8,114,988 Rls. 222 $
199 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 70 7,391,000 Rls. 200 $
200 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 تايلند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 55 6,195,336 Rls. 191 $
مجموع کل
13,078,460,375 ريال
مجموع کل
389,867 دلار