آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 شهيدرجايي تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 826,240 8,614,389,054 Rls. 263,768 $
102 7 1396 شهيدرجايي تايلند 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 415,726 8,586,597,110 Rls. 256,087 $
103 8 1396 شهيدرجايي تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 41,155 8,402,654,268 Rls. 244,400 $
104 9 1396 شهيدرجايي تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 61,252 8,217,916,433 Rls. 232,992 $
105 11 1396 شهيدرجايي تايلند 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 100,000 8,181,880,560 Rls. 223,830 $
106 1 1396 شهيدرجايي تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 91,000 8,058,306,710 Rls. 248,500 $
107 12 1396 شهيدرجايي تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 376,135 8,015,537,551 Rls. 220,042 $
108 5 1396 شهيدرجايي تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 194,315 7,882,828,258 Rls. 242,623 $
109 7 1396 شهيدرجايي تايلند 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 9,060 7,561,378,615 Rls. 227,130 $
110 6 1396 شهيدرجايي تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 164,000 7,481,053,446 Rls. 225,987 $
111 4 1396 شهيدرجايي تايلند 07104000 ذرت ش?ر?ن نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 225,600 7,382,299,920 Rls. 226,952 $
112 5 1396 شهيدرجايي تايلند 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 9,060 7,339,869,141 Rls. 223,627 $
113 10 1396 شهيدرجايي تايلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 100,000 7,308,710,960 Rls. 202,800 $
114 8 1396 شهيدرجايي تايلند 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 90,688 7,275,261,800 Rls. 211,600 $
115 9 1396 شهيدرجايي تايلند 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 47,800 7,211,700,720 Rls. 204,274 $
116 4 1396 شهيدرجايي تايلند 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 9,060 7,050,282,075 Rls. 216,632 $
117 11 1396 شهيدرجايي تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 83,500 6,994,781,324 Rls. 190,484 $
118 5 1396 شهيدرجايي تايلند 74112900 لوله ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 27,237 6,976,818,066 Rls. 213,626 $
119 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 26,480 6,787,242,775 Rls. 183,172 $
120 9 1396 شهيدرجايي تايلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 92,180 6,785,889,490 Rls. 197,995 $
121 10 1396 شهيدرجايي تايلند 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 100,000 6,734,952,000 Rls. 189,243 $
122 11 1396 شهيدرجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 823,534 6,646,362,297 Rls. 183,456 $
123 6 1396 شهيدرجايي تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 161,238 6,581,959,770 Rls. 200,535 $
124 1 1396 شهيدرجايي تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 51,485 6,575,245,000 Rls. 202,884 $
125 7 1396 شهيدرجايي تايلند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 94,379 6,570,696,736 Rls. 194,647 $
126 10 1396 شهيدرجايي تايلند 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 76,788 6,485,433,600 Rls. 181,360 $
127 1 1396 شهيدرجايي تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 118,350 6,484,777,704 Rls. 200,049 $
128 7 1396 شهيدرجايي تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 45,124 6,164,650,305 Rls. 184,337 $
129 10 1396 شهيدرجايي تايلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 83,500 6,066,469,440 Rls. 169,644 $
130 7 1396 شهيدرجايي تايلند 23099010 خوراك اماده ابزيان 120,000 5,778,270,590 Rls. 172,041 $
131 12 1396 شهيدرجايي تايلند 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 22,500 5,769,115,430 Rls. 154,193 $
132 10 1396 شهيدرجايي تايلند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 73,323 5,767,753,303 Rls. 160,042 $
133 4 1396 شهيدرجايي تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 29,990 5,748,045,540 Rls. 176,732 $
134 12 1396 شهيدرجايي تايلند 38237020 لوريل ميرستيل الكل 60,080 5,700,753,524 Rls. 153,850 $
135 4 1396 شهيدرجايي تايلند 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 72,608 5,480,496,600 Rls. 168,520 $
136 9 1396 شهيدرجايي تايلند 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 54,520 5,359,986,158 Rls. 152,035 $
137 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 44,894 5,356,170,522 Rls. 144,550 $
138 4 1396 شهيدرجايي تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 57,500 5,340,519,875 Rls. 164,536 $
139 7 1396 شهيدرجايي تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 31,084 5,219,278,920 Rls. 155,660 $
140 4 1396 شهيدرجايي تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 256,372 5,181,704,970 Rls. 159,536 $
141 6 1396 شهيدرجايي تايلند 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 7,868 5,170,300,892 Rls. 157,013 $
142 11 1396 شهيدرجايي تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 29,685 5,166,173,394 Rls. 142,644 $
143 9 1396 شهيدرجايي تايلند 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 7,856 5,157,482,471 Rls. 146,088 $
144 1 1396 شهيدرجايي تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 457,932 5,155,783,625 Rls. 159,007 $
145 6 1396 شهيدرجايي تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 236,545 5,079,784,850 Rls. 153,890 $
146 10 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 75,200 5,018,967,400 Rls. 139,265 $
147 4 1396 شهيدرجايي تايلند 40024100 لاتکس کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) 98,400 4,903,439,625 Rls. 150,667 $
148 7 1396 شهيدرجايي تايلند 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 26,286 4,801,879,808 Rls. 142,208 $
149 4 1396 شهيدرجايي تايلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 80,000 4,789,463,580 Rls. 147,591 $
150 12 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 75,200 4,764,117,120 Rls. 127,332 $
151 8 1396 شهيدرجايي تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 211,467 4,712,376,338 Rls. 139,196 $
152 11 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 75,200 4,708,119,360 Rls. 127,412 $
153 8 1396 شهيدرجايي تايلند 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 124,020 4,659,238,912 Rls. 136,718 $
154 6 1396 شهيدرجايي تايلند 48059290 سايرکاغذهاومقوا هاي قشرنزده وا ندود نشده غيرمذکور بوزن بيش ا ز150gوکمترا ز225g 301,883 4,629,350,048 Rls. 138,981 $
155 5 1396 شهيدرجايي تايلند 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 478,438 4,602,146,400 Rls. 140,485 $
156 9 1396 شهيدرجايي تايلند 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 76,490 4,600,533,764 Rls. 130,714 $
157 4 1396 شهيدرجايي تايلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 64,240 4,458,117,062 Rls. 137,410 $
158 4 1396 شهيدرجايي تايلند 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 60,362 4,369,555,339 Rls. 134,622 $
159 6 1396 شهيدرجايي تايلند 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 41,791 4,335,121,502 Rls. 133,598 $
160 5 1396 شهيدرجايي تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 32,400 4,312,448,880 Rls. 132,304 $
161 5 1396 شهيدرجايي تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 157,185 4,282,089,408 Rls. 130,464 $
162 7 1396 شهيدرجايي تايلند 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 59,681 4,281,597,600 Rls. 126,800 $
163 7 1396 شهيدرجايي تايلند 48043190 ساير کاغذهاومقوا هايکرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياکمترا ز 150 گرم برمترمربع 188,475 4,254,807,829 Rls. 127,807 $
164 9 1396 شهيدرجايي تايلند 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 60,000 4,158,433,800 Rls. 117,978 $
165 6 1396 شهيدرجايي تايلند 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 19,000 4,063,920,000 Rls. 123,000 $
166 11 1396 شهيدرجايي تايلند 28353910 --- سديم اسيد پيروفسفات (دي­سديم پيرو فسفات) 60,000 3,998,412,600 Rls. 108,206 $
167 6 1396 شهيدرجايي تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 145,335 3,981,836,953 Rls. 120,047 $
168 5 1396 شهيدرجايي تايلند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 75,200 3,934,209,600 Rls. 120,463 $
169 9 1396 شهيدرجايي تايلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 60,000 3,889,615,728 Rls. 110,490 $
170 4 1396 شهيدرجايي تايلند 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 314,230 3,886,113,833 Rls. 119,407 $
171 7 1396 شهيدرجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 434,669 3,878,788,326 Rls. 115,681 $
172 8 1396 شهيدرجايي تايلند 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 10,793 3,873,451,215 Rls. 113,541 $
173 10 1396 شهيدرجايي تايلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 18,500 3,838,629,540 Rls. 107,860 $
174 7 1396 شهيدرجايي تايلند 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 216,736 3,831,458,635 Rls. 115,665 $
175 4 1396 شهيدرجايي تايلند 29054500 گليسرول 140,000 3,794,340,200 Rls. 116,900 $
176 10 1396 شهيدرجايي تايلند 48044190 ساير کاغذ کرا فت سفيد نشده به وزن بيش ا ز150گرم درهرمترمربع وکمترا ز225گرم 140,742 3,790,622,582 Rls. 105,181 $
177 9 1396 شهيدرجايي تايلند 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 47,384 3,770,680,000 Rls. 107,000 $
178 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 18,355 3,764,700,150 Rls. 101,600 $
179 12 1396 شهيدرجايي تايلند 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 46,913 3,708,386,585 Rls. 100,018 $
180 7 1396 شهيدرجايي تايلند 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 32,170 3,687,854,000 Rls. 118,000 $
181 1 1396 شهيدرجايي تايلند 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 33,456 3,649,502,064 Rls. 112,632 $
182 4 1396 شهيدرجايي تايلند 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 189,901 3,571,232,550 Rls. 110,050 $
183 6 1396 شهيدرجايي تايلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 60,000 3,459,608,000 Rls. 104,710 $
184 4 1396 شهيدرجايي تايلند 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 105,089 3,416,343,599 Rls. 105,150 $
185 1 1396 شهيدرجايي تايلند 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 41,941 3,396,365,984 Rls. 104,852 $
186 6 1396 شهيدرجايي تايلند 28353910 --- سديم اسيد پيروفسفات (دي­سديم پيرو فسفات) 60,000 3,365,108,500 Rls. 102,249 $
187 5 1396 شهيدرجايي تايلند 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 8,240 3,348,992,000 Rls. 102,400 $
188 6 1396 شهيدرجايي تايلند 10059090 ذرت (بلال سبز) 100,000 3,287,206,200 Rls. 99,119 $
189 1 1396 شهيدرجايي تايلند 10059090 ذرت (بلال سبز) 100,000 3,275,619,600 Rls. 101,012 $
190 6 1396 شهيدرجايي تايلند 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 19,141 3,259,997,248 Rls. 99,227 $
191 8 1396 شهيدرجايي تايلند 38249990 ک ک ک ساير 33,150 3,257,804,648 Rls. 94,643 $
192 5 1396 شهيدرجايي تايلند 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 98,000 3,232,587,820 Rls. 98,980 $
193 4 1396 شهيدرجايي تايلند 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 119,810 3,202,272,307 Rls. 98,244 $
194 4 1396 شهيدرجايي تايلند 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 318,536 3,196,049,470 Rls. 98,510 $
195 4 1396 شهيدرجايي تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 17,341 3,156,243,090 Rls. 97,130 $
196 10 1396 شهيدرجايي تايلند 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 86,889 3,148,740,584 Rls. 87,656 $
197 12 1396 شهيدرجايي تايلند 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 418,780 3,138,917,551 Rls. 84,436 $
198 12 1396 شهيدرجايي تايلند 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 20,507 3,036,250,497 Rls. 81,403 $
199 10 1396 شهيدرجايي تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 15,609 3,016,168,552 Rls. 83,692 $
200 12 1396 شهيدرجايي تايلند 76169100 تور,شبکه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 16,160 3,003,740,000 Rls. 80,800 $
مجموع کل
510,611,139,778 ريال
مجموع کل
14,994,519 دلار