آمار کل " واردات از" کشور (تايلند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 16021010 فراورده ها? هموژن?زه شده؛ غذاها? رژ?م? ( چ?کن م?ت ) 251 65,190,000 Rls. 2,000 $
202 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 668 64,103,420 Rls. 1,730 $
203 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 22 63,941,000 Rls. 1,720 $
204 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 270 61,616,220 Rls. 1,884 $
205 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 195 61,095,600 Rls. 1,800 $
206 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 325 60,470,450 Rls. 1,860 $
207 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87141090 ک ک ک ساير 280 59,155,247 Rls. 1,811 $
208 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبکاري شده )غيرمذکوردرجاي ديگر 80 59,120,810 Rls. 1,610 $
209 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 155 59,004,000 Rls. 1,650 $
210 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 248 58,729,262 Rls. 1,812 $
211 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 150 58,721,850 Rls. 1,650 $
212 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 200 57,662,400 Rls. 1,600 $
213 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 390 57,336,620 Rls. 1,580 $
214 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 230 56,779,274 Rls. 1,682 $
215 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 208 56,777,000 Rls. 1,750 $
216 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 150 56,108,400 Rls. 1,488 $
217 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 81 55,706,203 Rls. 1,650 $
218 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 45 55,468,980 Rls. 1,710 $
219 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 210 54,671,163 Rls. 1,517 $
220 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 280 54,238,695 Rls. 1,505 $
221 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 109 54,058,500 Rls. 1,500 $
222 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 200 54,015,120 Rls. 1,530 $
223 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87141090 ک ک ک ساير 138 53,781,750 Rls. 1,650 $
224 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85365050 کليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 150 52,956,000 Rls. 1,500 $
225 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 216 52,864,000 Rls. 1,600 $
226 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 340 52,757,600 Rls. 1,616 $
227 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 190 52,091,415 Rls. 1,386 $
228 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 70 51,175,600 Rls. 1,400 $
229 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 75 51,172,500 Rls. 1,500 $
230 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 122 50,815,200 Rls. 1,421 $
231 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 9 50,454,600 Rls. 1,400 $
232 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 95049020 ادوات براي بازي بولينگ 197 50,416,880 Rls. 1,520 $
233 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 187 49,793,016 Rls. 1,335 $
234 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 98 49,437,352 Rls. 1,325 $
235 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 160 48,472,520 Rls. 1,468 $
236 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 45 46,396,680 Rls. 1,320 $
237 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 117 45,789,074 Rls. 1,391 $
238 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 130 45,363,351 Rls. 1,389 $
239 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 3 45,266,200 Rls. 1,225 $
240 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 103 44,370,000 Rls. 1,363 $
241 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا کثر 20 وا ت 87 44,346,000 Rls. 1,200 $
242 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 70 43,600,440 Rls. 1,235 $
243 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 400 43,372,916 Rls. 1,324 $
244 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 154 42,622,335 Rls. 1,219 $
245 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 65 41,950,152 Rls. 1,224 $
246 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 160 41,746,200 Rls. 1,237 $
247 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 328 40,730,400 Rls. 1,200 $
248 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 115 40,349,800 Rls. 1,145 $
249 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 45 39,909,100 Rls. 1,230 $
250 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 40082120 ک ک ک تكيهکگاه (ضربهکگير يا لرزهکگير) براساس لاستيك جهت سازهک 190 39,802,800 Rls. 1,200 $
251 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 85 38,448,900 Rls. 1,020 $
252 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 210 37,951,290 Rls. 1,170 $
253 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 18 37,759,368 Rls. 1,072 $
254 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 120 37,363,500 Rls. 1,150 $
255 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 110 37,329,237 Rls. 1,143 $
256 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 155 37,151,075 Rls. 1,145 $
257 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 65 36,955,000 Rls. 1,000 $
258 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 195 36,803,250 Rls. 990 $
259 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 50 36,694,164 Rls. 1,131 $
260 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 89 36,694,164 Rls. 1,131 $
261 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 40025900 کائوچوي آکريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتکس ) 80 36,554,000 Rls. 1,000 $
262 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 80 36,554,000 Rls. 1,000 $
263 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 135 36,215,900 Rls. 980 $
264 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 16021010 فراورده ها? هموژن?زه شده؛ غذاها? رژ?م? ( چ?کن م?ت ) 285 36,056,000 Rls. 1,000 $
265 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 100 35,304,000 Rls. 1,000 $
266 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 10 35,201,300 Rls. 950 $
267 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 171 34,535,200 Rls. 980 $
268 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 61033200 ژاکت و ژاکت ورزش? مردانه ?ا پسرانه از پنبه کشباف ?ا قلاب باف 90 34,422,000 Rls. 1,000 $
269 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 50 34,237,050 Rls. 950 $
270 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 52 33,738,348 Rls. 994 $
271 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 330 33,194,700 Rls. 990 $
272 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84212190 ک ک ک ساير 120 33,139,800 Rls. 1,020 $
273 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 65 32,700,900 Rls. 950 $
274 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 65 32,438,000 Rls. 1,000 $
275 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 120 32,244,900 Rls. 950 $
276 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 44 32,184,000 Rls. 900 $
277 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 52 31,725,900 Rls. 900 $
278 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 150 31,719,181 Rls. 966 $
279 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 30 31,634,100 Rls. 900 $
280 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 65 31,063,150 Rls. 955 $
281 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 87087039 ک ک ک ک ساير 13 30,683,568 Rls. 904 $
282 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 150 29,539,800 Rls. 900 $
283 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 47 28,996,500 Rls. 780 $
284 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 101 28,850,700 Rls. 850 $
285 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 98 28,596,240 Rls. 810 $
286 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 80 28,192,000 Rls. 800 $
287 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 77 27,942,530 Rls. 770 $
288 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 81 27,842,530 Rls. 750 $
289 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 130 26,036,000 Rls. 800 $
290 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85441900 سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي) 180 26,022,500 Rls. 700 $
291 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 80 25,992,000 Rls. 800 $
292 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 240 25,868,500 Rls. 700 $
293 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 71049090 سايرسنگهاي سنيتيک يادوباره ساخته شده گرا نبهايانيمه گرانبهاي درجه بندي نشده غير مذكور كارشده بجزفيروزه مصنوعي غيرازشماره 71042090 40 25,389,600 Rls. 710 $
294 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 70199030 سايرا لياف بافته شده ا زا لياف شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 100 24,675,700 Rls. 700 $
295 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 83017000 کليدهائيکه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي 40 24,562,800 Rls. 720 $
296 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 35 24,338,250 Rls. 750 $
297 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 75 24,270,370 Rls. 655 $
298 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 22 24,120,300 Rls. 740 $
299 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 85340000 مدا رهاي چاپي 27 24,066,840 Rls. 735 $
300 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني تايلند 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 95 23,436,400 Rls. 650 $
مجموع کل
4,173,209,600 ريال
مجموع کل
120,623 دلار