آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 چابهار بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 21,750,000 380,274,000,000 Rls. 11,464,727 $
2 4 1396 چابهار بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 14,999,221 239,000,000,000 Rls. 7,380,168 $
مجموع کل
619,274,000,000 ريال
مجموع کل
18,844,895 دلار