آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1396 چابهار بلغارستان 31031000 سوپر فسفات ها 31,478,354 287,756,769,685 Rls. 8,875,903 $
مجموع کل
287,756,769,685 ريال
مجموع کل
8,875,903 دلار