آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 يزد ايتاليا 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 125 187,079,634 Rls. 5,767 $
202 8 1396 يزد ايتاليا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 550 185,077,980 Rls. 5,400 $
203 9 1396 يزد ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 130 184,048,187 Rls. 5,223 $
204 3 1396 يزد ايتاليا 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 24 175,787,250 Rls. 5,418 $
205 8 1396 يزد ايتاليا 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 130 174,594,260 Rls. 5,094 $
206 3 1396 يزد ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 73 167,790,645 Rls. 5,169 $
207 3 1396 يزد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,144 160,693,630 Rls. 4,953 $
208 8 1396 يزد ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 67 156,969,211 Rls. 4,466 $
209 9 1396 يزد ايتاليا 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 18 154,473,990 Rls. 4,488 $
210 12 1396 يزد ايتاليا 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 501 151,066,174 Rls. 4,050 $
211 1 1396 يزد ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 7 150,865,482 Rls. 4,652 $
212 8 1396 يزد ايتاليا 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 74 150,453,913 Rls. 4,303 $
213 12 1396 يزد ايتاليا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 364 147,600,726 Rls. 3,957 $
214 12 1396 يزد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 67 142,721,740 Rls. 3,826 $
215 11 1396 يزد ايتاليا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 622 139,275,591 Rls. 3,769 $
216 9 1396 يزد ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 8 137,799,220 Rls. 3,920 $
217 6 1396 يزد ايتاليا 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 9 128,076,280 Rls. 3,861 $
218 8 1396 يزد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 72 124,957,878 Rls. 3,646 $
219 1 1396 يزد ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 50 111,703,476 Rls. 3,445 $
220 12 1396 يزد ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 240 111,484,800 Rls. 2,980 $
221 8 1396 يزد ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 78 109,746,071 Rls. 3,122 $
222 10 1396 يزد ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 415 108,763,200 Rls. 3,056 $
223 10 1396 يزد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 104 102,942,576 Rls. 2,837 $
224 3 1396 يزد ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 55 102,884,535 Rls. 3,170 $
225 7 1396 يزد ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 772 99,890,908 Rls. 2,943 $
226 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 640 98,749,640 Rls. 3,044 $
227 9 1396 يزد ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 19 97,541,874 Rls. 2,811 $
228 1 1396 يزد ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 19 96,805,632 Rls. 2,984 $
229 8 1396 يزد ايتاليا 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 48 92,584,768 Rls. 2,634 $
230 12 1396 يزد ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 155 89,187,840 Rls. 2,384 $
231 1 1396 يزد ايتاليا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 20 88,954,194 Rls. 2,743 $
232 2 1396 يزد ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 87 86,844,050 Rls. 2,677 $
233 7 1396 يزد ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 380 86,495,047 Rls. 2,548 $
234 10 1396 يزد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 41 82,752,660 Rls. 2,280 $
235 1 1396 يزد ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 101 82,375,254 Rls. 2,540 $
236 1 1396 يزد ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 106 79,699,703 Rls. 2,458 $
237 12 1396 يزد ايتاليا 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 150 79,432,920 Rls. 2,123 $
238 5 1396 يزد ايتاليا 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 2 76,192,000 Rls. 2,330 $
239 2 1396 يزد ايتاليا 69039010 قطعات چيدمان واگنکهاي كورهکها از جنس ريکكريستالايزسيليكون كاربايد (RSIC) و نيترات باندسيليكون كاربايد (NSIC) 53 72,081,694 Rls. 2,222 $
240 1 1396 يزد ايتاليا 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 3 70,679,112 Rls. 2,179 $
241 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 280 69,837,358 Rls. 1,981 $
242 5 1396 يزد ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 26 69,239,149 Rls. 2,131 $
243 9 1396 يزد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 29 63,617,862 Rls. 1,802 $
244 5 1396 يزد ايتاليا 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 50 61,986,610 Rls. 1,889 $
245 9 1396 يزد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 93 59,400,433 Rls. 1,690 $
246 8 1396 يزد ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2 58,299,670 Rls. 1,659 $
247 9 1396 يزد ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 45 58,055,056 Rls. 1,652 $
248 3 1396 يزد ايتاليا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 175 55,226,385 Rls. 1,701 $
249 5 1396 يزد ايتاليا 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4 53,378,400 Rls. 1,629 $
250 3 1396 يزد ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 90 52,204,824 Rls. 1,609 $
251 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 2,130 51,974,365 Rls. 1,597 $
252 4 1396 يزد ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 14 51,382,017 Rls. 1,583 $
253 12 1396 يزد ايتاليا 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 20 51,250,238 Rls. 1,379 $
254 6 1396 يزد ايتاليا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 285 48,538,218 Rls. 1,474 $
255 10 1396 يزد ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 32 48,351,816 Rls. 1,332 $
256 2 1396 يزد ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 197 47,411,921 Rls. 1,461 $
257 2 1396 يزد ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 54 47,302,752 Rls. 1,458 $
258 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 1,714 47,021,596 Rls. 1,418 $
259 9 1396 يزد ايتاليا 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD غير از ترانسفورماتورهاي دي الکتريک مايع 98 42,898,200 Rls. 1,246 $
260 9 1396 يزد ايتاليا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 14 42,117,129 Rls. 1,224 $
261 5 1396 يزد ايتاليا 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 1 38,096,000 Rls. 1,165 $
262 2 1396 يزد ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 3 37,552,680 Rls. 1,158 $
263 3 1396 يزد ايتاليا 85015310 الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب ،چند فاز 690 34,137,292 Rls. 1,055 $
264 10 1396 يزد ايتاليا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 148 33,166,053 Rls. 914 $
265 9 1396 يزد ايتاليا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 450 32,479,475 Rls. 920 $
266 1 1396 يزد ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 40 31,936,945 Rls. 985 $
267 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 402 31,323,780 Rls. 910 $
268 3 1396 يزد ايتاليا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 234 29,244,750 Rls. 901 $
269 9 1396 يزد ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 4 27,410,134 Rls. 785 $
270 3 1396 يزد ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 7 25,784,907 Rls. 795 $
271 9 1396 يزد ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 5 25,231,426 Rls. 733 $
272 5 1396 يزد ايتاليا 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 22 25,143,360 Rls. 769 $
273 5 1396 يزد ايتاليا 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 48 24,484,440 Rls. 747 $
274 5 1396 يزد ايتاليا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 37 24,136,734 Rls. 743 $
275 1 1396 يزد ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 60 23,616,999 Rls. 728 $
276 9 1396 يزد ايتاليا 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3 21,930,693 Rls. 637 $
277 9 1396 يزد ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 100 21,348,558 Rls. 606 $
278 8 1396 يزد ايتاليا 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 36 19,233,594 Rls. 561 $
279 1 1396 يزد ايتاليا 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 43 18,819,540 Rls. 580 $
280 1 1396 يزد ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 2 18,213,276 Rls. 562 $
281 3 1396 يزد ايتاليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2 17,697,808 Rls. 545 $
282 9 1396 يزد ايتاليا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 8 16,997,400 Rls. 494 $
283 3 1396 يزد ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 16 15,939,288 Rls. 491 $
284 9 1396 يزد ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1 14,109,461 Rls. 410 $
285 8 1396 يزد ايتاليا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 2 12,516,083 Rls. 356 $
286 5 1396 يزد ايتاليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 51 11,747,906 Rls. 362 $
287 1 1396 يزد ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 45 11,602,238 Rls. 358 $
288 3 1396 يزد ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 28 10,949,330 Rls. 338 $
289 9 1396 يزد ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3 10,805,490 Rls. 314 $
290 9 1396 يزد ايتاليا 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 6 10,522,200 Rls. 306 $
291 1 1396 يزد ايتاليا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 13 8,263,841 Rls. 255 $
292 5 1396 يزد ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 28 7,891,935 Rls. 240 $
293 9 1396 يزد ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 15 3,642,300 Rls. 106 $
294 3 1396 يزد ايتاليا 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 20 3,628,100 Rls. 112 $
295 5 1396 يزد ايتاليا 90330020 ساير ترموكوبلکها 15 1,724,737 Rls. 53 $
296 3 1396 يزد ايتاليا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 1 362,810 Rls. 11 $
297 6 1396 يزد ايتاليا 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 4 200,667 Rls. 6 $
مجموع کل
6,628,509,974 ريال
مجموع کل
194,398 دلار