آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (يزد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 يزد ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 15,827 44,731,539,000 Rls. 1,199,181 $
2 10 1396 يزد ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 6,628 29,069,169,836 Rls. 801,046 $
3 4 1396 يزد ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 5,420 27,248,290,000 Rls. 838,566 $
4 5 1396 يزد ايتاليا 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 159,899 18,095,470,000 Rls. 551,322 $
5 1 1396 يزد ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 6,172 17,203,995,000 Rls. 530,605 $
6 9 1396 يزد ايتاليا 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 79,395 15,879,725,000 Rls. 450,642 $
7 6 1396 يزد ايتاليا 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,523 11,737,285,339 Rls. 355,245 $
8 9 1396 يزد ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 4,705 10,400,226,875 Rls. 295,142 $
9 4 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 43,732 9,974,439,835 Rls. 306,875 $
10 5 1396 يزد ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,677 9,272,400,000 Rls. 281,742 $
11 7 1396 يزد ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,749 8,866,440,000 Rls. 259,899 $
12 2 1396 يزد ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,060 8,512,800,000 Rls. 262,425 $
13 2 1396 يزد ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 41,450 8,082,252,788 Rls. 249,076 $
14 1 1396 يزد ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 2,883 8,063,800,000 Rls. 248,745 $
15 2 1396 يزد ايتاليا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 2,700 7,997,330,000 Rls. 246,550 $
16 6 1396 يزد ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,682 7,748,520,000 Rls. 233,607 $
17 5 1396 يزد ايتاليا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 775 7,504,978,525 Rls. 229,476 $
18 9 1396 يزد ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 2,687 7,124,530,000 Rls. 201,805 $
19 11 1396 يزد ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 13,546 7,100,001,000 Rls. 192,833 $
20 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 34,441 7,041,865,215 Rls. 189,425 $
21 4 1396 يزد ايتاليا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 2,883 6,416,598,000 Rls. 197,495 $
22 10 1396 يزد ايتاليا 85043400 ترا نسفورماتورهابه قدرت بيشترا زKVA 500 38,750 6,408,220,180 Rls. 179,201 $
23 10 1396 يزد ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,907 5,819,208,500 Rls. 161,448 $
24 8 1396 يزد ايتاليا 84289090 --- سا?ر 5,500 5,610,465,000 Rls. 159,207 $
25 8 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 29,809 5,588,186,703 Rls. 162,313 $
26 12 1396 يزد ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 33,897 5,586,484,000 Rls. 150,687 $
27 4 1396 يزد ايتاليا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 338 5,388,142,500 Rls. 165,375 $
28 6 1396 يزد ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 2,258 5,132,984,186 Rls. 154,185 $
29 5 1396 يزد ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 13,000 4,889,712,320 Rls. 150,014 $
30 6 1396 يزد ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 14,680 4,348,214,710 Rls. 132,120 $
31 12 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 22,750 4,216,030,639 Rls. 112,910 $
32 7 1396 يزد ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 90,000 4,193,070,000 Rls. 123,536 $
33 2 1396 يزد ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,935 4,120,396,564 Rls. 127,028 $
34 12 1396 يزد ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 4,800 3,964,291,200 Rls. 106,987 $
35 5 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 16,941 3,828,755,025 Rls. 117,045 $
36 10 1396 يزد ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 8,226 3,676,586,000 Rls. 102,017 $
37 6 1396 يزد ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,729 3,627,207,573 Rls. 108,955 $
38 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 37,800 3,607,310,700 Rls. 111,169 $
39 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 128,310 3,606,100,000 Rls. 111,148 $
40 3 1396 يزد ايتاليا 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 3,650 3,551,335,200 Rls. 109,437 $
41 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 11,235 3,548,336,000 Rls. 103,532 $
42 8 1396 يزد ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 3,293 3,528,746,118 Rls. 100,394 $
43 11 1396 يزد ايتاليا 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 3,246 3,521,810,817 Rls. 96,193 $
44 2 1396 يزد ايتاليا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 10,307 3,315,042,864 Rls. 102,196 $
45 8 1396 يزد ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 1,169 3,141,279,173 Rls. 89,370 $
46 2 1396 يزد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 4,889 3,113,186,061 Rls. 95,971 $
47 12 1396 يزد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 157 2,943,613,128 Rls. 79,166 $
48 9 1396 يزد ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 16,000 2,897,538,920 Rls. 84,543 $
49 5 1396 يزد ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 26,573 2,883,754,804 Rls. 88,105 $
50 5 1396 يزد ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 5,274 2,823,416,042 Rls. 86,171 $
51 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 39,292 2,755,031,982 Rls. 83,060 $
52 4 1396 يزد ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,733 2,736,828,530 Rls. 84,014 $
53 1 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 8,634 2,671,975,554 Rls. 82,386 $
54 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 10,300 2,546,983,152 Rls. 71,567 $
55 8 1396 يزد ايتاليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 10,258 2,526,173,300 Rls. 73,707 $
56 12 1396 يزد ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 15,609 2,496,663,630 Rls. 66,936 $
57 3 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 9,273 2,482,490,731 Rls. 76,500 $
58 10 1396 يزد ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 3,200 2,462,457,600 Rls. 68,328 $
59 2 1396 يزد ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,226 2,443,358,170 Rls. 75,327 $
60 3 1396 يزد ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 22,000 2,369,620,440 Rls. 73,024 $
61 2 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 9,413 2,324,737,062 Rls. 71,648 $
62 1 1396 يزد ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 17,160 2,310,142,842 Rls. 71,239 $
63 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 23,523 2,257,611,966 Rls. 68,064 $
64 5 1396 يزد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,719 2,182,669,371 Rls. 66,522 $
65 1 1396 يزد ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,010 2,150,136,096 Rls. 66,305 $
66 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي يزد ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 21,632 2,061,901,671 Rls. 56,819 $
67 7 1396 يزد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 2,821 1,986,523,110 Rls. 59,246 $
68 5 1396 يزد ايتاليا 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 271 1,890,898,510 Rls. 57,455 $
69 3 1396 يزد ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 1,784 1,883,725,020 Rls. 58,044 $
70 12 1396 يزد ايتاليا 38160090 کک ک کک ساير 39,840 1,825,707,442 Rls. 48,948 $
71 2 1396 يزد ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 6,026 1,778,536,650 Rls. 54,830 $
72 5 1396 يزد ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,812 1,716,113,543 Rls. 52,285 $
73 9 1396 يزد ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 12,356 1,660,424,832 Rls. 47,103 $
74 8 1396 يزد ايتاليا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 3,802 1,497,962,300 Rls. 43,707 $
75 8 1396 يزد ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 11,050 1,485,350,175 Rls. 43,151 $
76 6 1396 يزد ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 11,527 1,411,885,247 Rls. 42,566 $
77 9 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 4,786 1,410,680,625 Rls. 40,033 $
78 1 1396 يزد ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,650 1,402,400,000 Rls. 43,260 $
79 9 1396 يزد ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,949 1,320,971,680 Rls. 37,417 $
80 8 1396 يزد ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,220 1,254,570,000 Rls. 36,447 $
81 2 1396 يزد ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 5,484 1,213,888,235 Rls. 37,421 $
82 3 1396 يزد ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 189 1,195,984,899 Rls. 36,858 $
83 3 1396 يزد ايتاليا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,619 1,171,684,420 Rls. 36,112 $
84 4 1396 يزد ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 38,000 1,166,191,500 Rls. 35,833 $
85 3 1396 يزد ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,650 1,153,952,000 Rls. 35,568 $
86 12 1396 يزد ايتاليا 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 1,964 1,130,557,120 Rls. 30,511 $
87 6 1396 يزد ايتاليا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 2,400 1,112,608,000 Rls. 33,544 $
88 3 1396 يزد ايتاليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 19,300 1,098,097,117 Rls. 33,846 $
89 8 1396 يزد ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 802 993,578,970 Rls. 28,865 $
90 8 1396 يزد ايتاليا 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 7,917 993,140,178 Rls. 28,255 $
91 2 1396 يزد ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 12,000 989,306,550 Rls. 30,488 $
92 8 1396 يزد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 302 985,247,909 Rls. 28,747 $
93 5 1396 يزد ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,300 979,784,000 Rls. 30,000 $
94 8 1396 يزد ايتاليا 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 543 977,002,060 Rls. 28,506 $
95 8 1396 يزد ايتاليا 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن, به جز غلتك 1,533 975,659,259 Rls. 28,344 $
96 7 1396 يزد ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 4,110 974,132,320 Rls. 29,483 $
97 5 1396 يزد ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 327 967,529,008 Rls. 29,542 $
98 2 1396 يزد ايتاليا 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 457 944,008,482 Rls. 29,103 $
99 10 1396 يزد ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 22,000 941,470,992 Rls. 26,454 $
100 5 1396 يزد ايتاليا 38249990 ک ک ک ساير 40,000 924,024,000 Rls. 28,153 $
مجموع کل
479,143,459,590 ريال
مجموع کل
14,037,696 دلار