آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 49 4,207,291 Rls. 130 $
302 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 30 3,739,036 Rls. 100 $
303 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 20 3,677,290 Rls. 101 $
304 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 10 1,650,906 Rls. 49 $
مجموع کل
13,274,523 ريال
مجموع کل
380 دلار