آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان )

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9,178 1,284,657,620 Rls. 36,742 $
102 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 12,323 1,246,117,689 Rls. 36,527 $
103 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 1,236,320,000 Rls. 37,566 $
104 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 8,281 1,227,943,728 Rls. 34,782 $
105 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 2,671 1,217,453,303 Rls. 37,225 $
106 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 6,786 1,215,584,894 Rls. 35,632 $
107 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 87019510 ک ک ک تراکتورها? باغ? کمرشکن 2,340 1,207,422,450 Rls. 35,077 $
108 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 10,580 1,179,699,554 Rls. 36,361 $
109 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 5,813 1,159,488,406 Rls. 31,376 $
110 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 8,400 1,137,455,100 Rls. 32,361 $
111 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 1,245 1,132,874,225 Rls. 34,918 $
112 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239010 ظروف لوله اي (تيوب )جهت كرم وپماد ازموادپلاستيكي . 436 1,032,194,658 Rls. 31,808 $
113 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,104 1,003,895,856 Rls. 28,561 $
114 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 5,981 980,210,080 Rls. 29,971 $
115 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 4,516 974,384,250 Rls. 27,600 $
116 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 5,250 969,865,100 Rls. 29,851 $
117 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 7,750 949,592,875 Rls. 25,978 $
118 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 2,750 949,582,750 Rls. 29,227 $
119 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 4,993 943,822,369 Rls. 26,520 $
120 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,155 903,420,122 Rls. 27,851 $
121 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 8,100 894,227,180 Rls. 26,757 $
122 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,515 880,511,476 Rls. 24,432 $
123 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 10,050 878,864,000 Rls. 26,600 $
124 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 6,309 873,007,864 Rls. 26,453 $
125 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,521 854,874,540 Rls. 24,021 $
126 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,419 853,817,545 Rls. 26,322 $
127 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 1,786 819,525,548 Rls. 24,145 $
128 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 3,859 812,037,334 Rls. 21,916 $
129 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 6,412 804,867,220 Rls. 22,018 $
130 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,484 788,639,980 Rls. 24,311 $
131 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 1,407 783,740,955 Rls. 22,298 $
132 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 5,300 763,353,900 Rls. 23,496 $
133 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 7,550 753,025,000 Rls. 21,370 $
134 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 6,177 751,139,758 Rls. 21,212 $
135 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,700 745,957,000 Rls. 21,765 $
136 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 386 744,136,204 Rls. 21,078 $
137 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,255 741,777,042 Rls. 20,074 $
138 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 15,784 738,465,932 Rls. 22,772 $
139 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 7,925 699,909,962 Rls. 19,912 $
140 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 3,856 699,320,304 Rls. 20,499 $
141 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 534 682,143,800 Rls. 18,928 $
142 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,880 678,838,985 Rls. 18,320 $
143 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ک ک ک ساير 1,358 665,925,666 Rls. 18,045 $
144 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29162000 اسيدهاي مونوكربوكسيليك، سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك، انيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسيک اسيدها و مشتقات آنها 2,370 637,695,900 Rls. 17,445 $
145 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ک ک ک ساير 673 636,168,452 Rls. 17,151 $
146 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 505 613,060,150 Rls. 17,442 $
147 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 6,850 610,087,500 Rls. 18,746 $
148 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39069060 پليمرهاي اكريليك به صورت خميررنگ ED-LECTRO- EDDEPOSITION 5,500 609,882,900 Rls. 17,718 $
149 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 12,852 593,381,397 Rls. 18,293 $
150 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 723 580,722,184 Rls. 17,903 $
151 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051900 ساير مونوالکل هاي اشباع شده غير از موارد مذکور در رديف هاي 29051100 لغايت 29051700 6,046 535,052,326 Rls. 16,000 $
152 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 2,960 531,556,125 Rls. 16,388 $
153 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 164 520,719,325 Rls. 14,750 $
154 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84379090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاه ها از نوع مورد مصرف در مزارع 324 519,953,256 Rls. 15,898 $
155 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 923 518,171,567 Rls. 15,973 $
156 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39100090 ک ک ک ساير 816 507,581,070 Rls. 14,085 $
157 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84659200 ماشين هاي رنده کردن, فرزکردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي کارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 3,700 497,839,500 Rls. 15,323 $
158 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29051700 دودکان 1-ئول (ا لکل لوريک )هگزا دکان 1-ئول (ا لکل ستيليک )وا کتادکان 1-ئول (الكل ا ستئاريک ) 10,080 479,880,401 Rls. 14,770 $
159 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 1,247 465,999,873 Rls. 14,229 $
160 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 1,648 465,094,648 Rls. 13,778 $
161 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 1,988 438,875,759 Rls. 12,552 $
162 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,846 436,013,566 Rls. 13,405 $
163 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 4,050 428,231,250 Rls. 12,153 $
164 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,303 421,738,300 Rls. 13,001 $
165 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 154 416,357,114 Rls. 11,793 $
166 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 1,219 412,994,398 Rls. 12,358 $
167 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 655 406,667,130 Rls. 12,168 $
168 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 3,850 398,088,152 Rls. 12,049 $
169 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,768 396,952,950 Rls. 11,624 $
170 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 1,039 395,870,420 Rls. 12,122 $
171 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 11,000 389,257,500 Rls. 10,533 $
172 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 3,600 389,257,500 Rls. 10,533 $
173 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 1,334 378,451,248 Rls. 11,401 $
174 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 645 364,028,631 Rls. 10,187 $
175 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 4,400 351,262,500 Rls. 10,793 $
176 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 28470000 پرا کسيد هيدروژن (آب اکسيژنه ) حتي جامد شده با اوره 5,205 348,926,550 Rls. 10,756 $
177 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,530 343,064,250 Rls. 9,385 $
178 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,529 340,631,276 Rls. 10,192 $
179 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,532 340,627,765 Rls. 10,415 $
180 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 126 323,327,966 Rls. 8,845 $
181 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 2,624 322,195,500 Rls. 9,900 $
182 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33053000 فيكساتور مو (Hair lacquer) 2,799 321,989,580 Rls. 9,933 $
183 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,416 320,012,372 Rls. 9,639 $
184 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 2,409 315,348,180 Rls. 9,702 $
185 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 1,395 312,793,875 Rls. 8,557 $
186 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 738 311,872,264 Rls. 9,589 $
187 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 31022100 سولفات آمونيوم 3,325 308,905,800 Rls. 8,256 $
188 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 404 306,777,180 Rls. 8,620 $
189 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,012 253,709,433 Rls. 7,116 $
190 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 29171200 اسيد آدي پيك، املاح و استرهاي آن 394 239,177,700 Rls. 6,948 $
191 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,596 231,519,756 Rls. 7,138 $
192 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 607 221,423,888 Rls. 5,936 $
193 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 399 220,099,260 Rls. 6,022 $
194 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 311 216,331,997 Rls. 6,409 $
195 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 95 204,668,994 Rls. 6,309 $
196 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,160 195,744,896 Rls. 6,019 $
197 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 340 192,904,713 Rls. 5,946 $
198 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 984 189,154,240 Rls. 5,831 $
199 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 1,644 187,666,837 Rls. 5,783 $
200 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 565 184,309,800 Rls. 5,682 $
مجموع کل
61,960,169,288 ريال
مجموع کل
1,814,170 دلار