آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 4,778 515,648,225 Rls. 15,115 $
102 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 5,700 510,701,550 Rls. 14,970 $
103 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,143 491,361,230 Rls. 14,930 $
104 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 2,757 475,524,052 Rls. 14,336 $
105 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5,956 475,476,204 Rls. 14,658 $
106 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 10,679 451,741,565 Rls. 12,815 $
107 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 7,634 447,031,200 Rls. 13,530 $
108 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,930 440,280,960 Rls. 13,440 $
109 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 33051000 شامپوها 2,780 430,300,000 Rls. 12,211 $
110 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 1,948 429,702,876 Rls. 13,244 $
111 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 9,723 421,240,400 Rls. 12,880 $
112 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,301 421,076,502 Rls. 12,043 $
113 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 1,780 414,401,350 Rls. 12,650 $
114 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84818015 شيرفلکه کشويي( gate valve)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ 4,400 388,550,400 Rls. 11,760 $
115 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 2,748 388,061,568 Rls. 10,992 $
116 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,500 386,938,800 Rls. 11,400 $
117 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 1,152 371,595,228 Rls. 10,572 $
118 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73219010 سرشعله اجاق گاز، همچنين اجزا و قطعات آن 610 364,007,050 Rls. 10,670 $
119 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 800 353,040,000 Rls. 10,000 $
120 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85164000 ا توي برقي 738 344,179,008 Rls. 9,792 $
121 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 5,950 331,060,800 Rls. 10,020 $
122 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,283 326,801,517 Rls. 9,681 $
123 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 87139000 صندلي چرخدا ر معلولين ، که باموتوريا به نحو ديگري باعمل مکانيکي را نده شود 3,269 318,288,525 Rls. 9,795 $
124 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 3,441 317,279,730 Rls. 9,734 $
125 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84146010 ---هود آشپزخانه 520 316,585,120 Rls. 9,760 $
126 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 6,810 316,179,352 Rls. 9,532 $
127 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 33051000 شامپوها 1,020 312,549,675 Rls. 9,604 $
128 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 900 304,625,258 Rls. 9,391 $
129 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,790 298,417,000 Rls. 8,900 $
130 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,850 291,942,000 Rls. 9,000 $
131 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 3,276 280,937,025 Rls. 8,235 $
132 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 3,869 279,457,000 Rls. 8,600 $
133 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 2,438 273,962,128 Rls. 7,414 $
134 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 2,411 262,644,480 Rls. 7,042 $
135 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,834 260,243,196 Rls. 7,404 $
136 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,924 256,240,800 Rls. 7,200 $
137 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 1,976 205,795,580 Rls. 6,340 $
138 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 739 202,272,525 Rls. 5,785 $
139 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 3,233 199,362,000 Rls. 5,575 $
140 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 679 186,011,752 Rls. 5,608 $
141 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,400 182,157,500 Rls. 4,900 $
142 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 399 179,981,250 Rls. 5,108 $
143 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,560 179,208,120 Rls. 5,460 $
144 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 2,297 179,144,935 Rls. 5,513 $
145 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,785 176,573,250 Rls. 5,050 $
146 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 390 171,506,116 Rls. 5,286 $
147 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,064 169,806,952 Rls. 4,553 $
148 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 3,238 168,181,650 Rls. 4,810 $
149 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,000 159,852,500 Rls. 4,300 $
150 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 62113300 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 536 157,603,549 Rls. 4,811 $
151 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 1,160 156,632,480 Rls. 4,640 $
152 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 64021910 کفش هاي دو ميدا ني زيرپيچ دار وميخ دار با رويه و تخت بيروني از كائوچو ياپلاستيك 510 141,518,880 Rls. 4,320 $
153 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,062 137,917,856 Rls. 4,174 $
154 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,670 132,718,240 Rls. 4,001 $
155 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 980 132,327,440 Rls. 3,920 $
156 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 1,545 125,155,834 Rls. 3,862 $
157 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 858 111,866,040 Rls. 3,432 $
158 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,000 105,912,000 Rls. 3,000 $
159 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 3,004 102,446,085 Rls. 3,143 $
160 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 740 100,242,540 Rls. 3,060 $
161 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 3,600 92,937,500 Rls. 2,500 $
162 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 565 92,544,175 Rls. 2,825 $
163 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 240 89,938,750 Rls. 2,750 $
164 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,365 86,652,000 Rls. 2,388 $
165 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 245 82,930,448 Rls. 2,229 $
166 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 721 79,434,000 Rls. 2,450 $
167 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 1,499 77,272,650 Rls. 2,210 $
168 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 380 76,040,640 Rls. 2,343 $
169 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 44191190 --- سا?ر 301 74,514,344 Rls. 2,005 $
170 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 255 70,298,000 Rls. 2,000 $
171 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 958 67,568,530 Rls. 2,066 $
172 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 328 63,626,800 Rls. 1,706 $
173 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 610 59,948,970 Rls. 1,830 $
174 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 176 59,090,850 Rls. 1,690 $
175 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 275 56,104,500 Rls. 1,592 $
176 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 434 54,359,445 Rls. 1,652 $
177 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 780 50,339,240 Rls. 1,524 $
178 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 63022100 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 620 48,978,720 Rls. 1,482 $
179 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 324 47,889,792 Rls. 1,296 $
180 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 300 47,262,750 Rls. 1,450 $
181 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 274 44,600,875 Rls. 1,375 $
182 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 1,360 44,545,410 Rls. 1,274 $
183 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 95 44,224,650 Rls. 1,350 $
184 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94052090 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 155 42,498,520 Rls. 1,240 $
185 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 170 41,643,903 Rls. 1,185 $
186 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 829 40,969,600 Rls. 1,240 $
187 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70102000 درپوش, سرپوش وسايردرپوش هاا زشيشه. 765 40,030,920 Rls. 1,224 $
188 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,015 39,750,648 Rls. 1,226 $
189 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 363 34,625,217 Rls. 1,067 $
190 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 552 28,181,790 Rls. 806 $
191 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 362 27,492,288 Rls. 744 $
192 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 205 26,862,380 Rls. 820 $
193 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 84 24,528,000 Rls. 658 $
194 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 126 23,776,535 Rls. 727 $
195 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 350 18,542,223 Rls. 572 $
196 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 68 16,941,190 Rls. 518 $
197 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 85 16,623,450 Rls. 510 $
198 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 85 15,534,875 Rls. 475 $
199 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 104 14,132,800 Rls. 379 $
200 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 61012000 ک از پنبه 70 14,020,852 Rls. 428 $
مجموع کل
19,009,525,078 ريال
مجموع کل
561,777 دلار