آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 6,298 45,598,396,000 Rls. 1,247,426 $
2 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 74,185 21,209,421,932 Rls. 649,421 $
3 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 36,452 20,887,010,564 Rls. 579,293 $
4 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 4,223 13,914,342,545 Rls. 428,873 $
5 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 128,413 11,147,568,509 Rls. 340,151 $
6 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 10,858 9,779,303,925 Rls. 301,108 $
7 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 81,223 8,898,402,010 Rls. 274,506 $
8 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 67,400 7,927,301,478 Rls. 222,501 $
9 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 57,216 7,466,036,820 Rls. 200,835 $
10 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84303120 دستگاههاي حفاري (road header)ردهدر 25,000 7,047,600,000 Rls. 200,000 $
11 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 9,310 6,188,087,280 Rls. 186,562 $
12 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 59,600 5,401,019,160 Rls. 148,834 $
13 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 51,891 5,394,314,900 Rls. 146,900 $
14 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 18,060 5,183,011,830 Rls. 160,005 $
15 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 44181090 پنجره ،آغشته (frenchwindow) وچهارچوب ودوره آنها، ازچوب به جز صنايع دستي غير مذكور 48,450 4,770,677,700 Rls. 145,350 $
16 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,978 4,519,010,758 Rls. 128,195 $
17 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 34,133 4,032,780,005 Rls. 119,465 $
18 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 4,847 3,910,118,400 Rls. 115,200 $
19 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 14,105 3,751,425,036 Rls. 103,376 $
20 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 31,049 3,672,761,600 Rls. 108,800 $
21 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 98871191 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتراز 14 درصد 12,538 3,511,238,168 Rls. 108,248 $
22 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 30,500 3,498,661,200 Rls. 106,800 $
23 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 16,978 3,345,451,200 Rls. 95,680 $
24 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 28,269 3,258,746,345 Rls. 99,017 $
25 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 24,914 3,191,327,238 Rls. 87,942 $
26 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 25,632 3,068,114,932 Rls. 94,128 $
27 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 58,229 2,980,991,820 Rls. 91,596 $
28 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 24,430 2,968,436,268 Rls. 79,698 $
29 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 23,415 2,951,374,510 Rls. 87,430 $
30 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 58,050 2,908,301,516 Rls. 88,369 $
31 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 11,903 2,534,719,672 Rls. 76,502 $
32 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 18,050 2,364,571,500 Rls. 72,300 $
33 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 3,402 2,313,376,620 Rls. 68,157 $
34 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 6,940 2,262,093,000 Rls. 69,400 $
35 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 52,660 2,168,046,000 Rls. 58,320 $
36 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 22,224 2,161,155,496 Rls. 66,578 $
37 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 22,525 2,157,871,425 Rls. 66,525 $
38 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 26,700 2,134,164,000 Rls. 62,000 $
39 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 18,592 2,079,192,285 Rls. 57,672 $
40 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 24,935 2,014,434,720 Rls. 58,522 $
41 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,018 1,976,276,813 Rls. 56,063 $
42 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 32,691 1,843,838,806 Rls. 52,306 $
43 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,032 1,820,500,000 Rls. 51,663 $
44 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 6,594 1,790,557,650 Rls. 51,210 $
45 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 20,393 1,786,623,670 Rls. 50,830 $
46 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84513090 ک ک ک سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 4,840 1,649,562,000 Rls. 45,750 $
47 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 29,171 1,637,260,044 Rls. 48,486 $
48 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 68,493 1,596,558,600 Rls. 49,140 $
49 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 19,635 1,549,704,000 Rls. 46,721 $
50 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 14,295 1,540,145,080 Rls. 47,158 $
51 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 8,294 1,521,045,675 Rls. 46,665 $
52 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 9,851 1,515,791,420 Rls. 43,125 $
53 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13,290 1,509,783,870 Rls. 46,515 $
54 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 22,290 1,451,421,000 Rls. 39,996 $
55 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 4,960 1,430,702,080 Rls. 39,680 $
56 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,241 1,351,260,156 Rls. 41,649 $
57 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 12,500 1,341,090,000 Rls. 40,432 $
58 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 2,340 1,338,205,150 Rls. 40,850 $
59 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 2,907 1,326,582,846 Rls. 36,126 $
60 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 16,537 1,321,826,583 Rls. 40,733 $
61 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 1,288 1,320,747,000 Rls. 40,582 $
62 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 1,354 1,314,518,310 Rls. 35,574 $
63 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 7,188 1,313,555,400 Rls. 38,700 $
64 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 12,636 1,297,960,000 Rls. 40,000 $
65 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 15,473 1,256,118,120 Rls. 38,700 $
66 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 8,244 1,237,421,400 Rls. 37,027 $
67 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 9,129 1,234,928,025 Rls. 37,943 $
68 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 18,167 1,182,680,600 Rls. 35,795 $
69 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 11,344 1,179,642,632 Rls. 35,565 $
70 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13,839 1,170,639,320 Rls. 35,840 $
71 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 2,506 1,161,198,252 Rls. 31,338 $
72 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 13,220 1,151,577,000 Rls. 35,487 $
73 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 12,730 1,120,793,616 Rls. 33,790 $
74 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 10,792 1,103,237,011 Rls. 29,677 $
75 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 2,010 1,069,054,801 Rls. 29,113 $
76 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85165000 فر (oven) ميکروويو 4,567 1,063,635,300 Rls. 30,420 $
77 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13,921 1,028,468,552 Rls. 31,736 $
78 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 5,281 919,269,856 Rls. 28,294 $
79 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 3,205 909,288,352 Rls. 24,460 $
80 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 17,850 900,847,329 Rls. 27,780 $
81 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84501290 ---ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير از نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 3,812 872,726,400 Rls. 24,960 $
82 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 600 870,561,200 Rls. 25,648 $
83 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 5,900 819,630,360 Rls. 25,257 $
84 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 5,073 815,326,966 Rls. 23,214 $
85 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,338 762,809,440 Rls. 23,178 $
86 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 61043900 ژا کت, ژا کت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,525 749,362,125 Rls. 22,875 $
87 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 11,634 729,990,000 Rls. 22,500 $
88 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 5,925 712,821,900 Rls. 21,001 $
89 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 871 678,550,000 Rls. 19,256 $
90 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 12,667 648,980,000 Rls. 20,000 $
91 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 374 638,920,775 Rls. 17,243 $
92 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,603 631,879,200 Rls. 17,100 $
93 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 2,921 617,616,240 Rls. 17,526 $
94 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 6,484 598,251,990 Rls. 18,440 $
95 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 4,264 581,797,210 Rls. 17,054 $
96 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 4,095 561,391,740 Rls. 16,380 $
97 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 4,120 558,678,350 Rls. 16,550 $
98 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 4,480 532,869,120 Rls. 16,128 $
99 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 84146010 ---هود آشپزخانه 2,040 522,272,205 Rls. 14,937 $
100 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) ايتاليا 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 8,484 518,710,062 Rls. 15,366 $
مجموع کل
322,228,319,969 ريال
مجموع کل
9,389,217 دلار