آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1 1396 سهلان ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 8,511 2,222,330,690 Rls. 68,552 $
102 7 1396 سهلان ايتاليا 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 18,234 2,174,364,000 Rls. 64,848 $
103 5 1396 سهلان ايتاليا 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 12,000 2,172,268,800 Rls. 66,311 $
104 2 1396 سهلان ايتاليا 28049000 سلينيوم 2,000 2,164,402,000 Rls. 66,730 $
105 3 1396 سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 12,492 2,100,274,648 Rls. 64,720 $
106 1 1396 سهلان ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 7,860 2,072,366,100 Rls. 63,907 $
107 4 1396 سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 15,098 2,057,664,315 Rls. 63,129 $
108 1 1396 سهلان ايتاليا 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 5,900 2,043,037,878 Rls. 63,002 $
109 3 1396 سهلان ايتاليا 04089100 تخم پرندگان , خشک کرده , بدون پوست 12,000 2,025,185,760 Rls. 62,421 $
110 11 1396 سهلان ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,175 1,918,945,367 Rls. 52,880 $
111 1 1396 سهلان ايتاليا 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 4,820 1,787,604,000 Rls. 55,108 $
112 1 1396 سهلان ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 4,480 1,701,661,500 Rls. 52,459 $
113 12 1396 سهلان ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 10,231 1,685,650,176 Rls. 45,053 $
114 7 1396 سهلان ايتاليا 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 8,840 1,641,886,000 Rls. 49,129 $
115 6 1396 سهلان ايتاليا 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 288 1,615,570,819 Rls. 49,089 $
116 11 1396 سهلان ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 5,324 1,606,934,840 Rls. 45,600 $
117 1 1396 سهلان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 1,049 1,584,874,264 Rls. 48,874 $
118 5 1396 سهلان ايتاليا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 12,240 1,576,564,864 Rls. 48,206 $
119 12 1396 سهلان ايتاليا 84041000 دستگاههاي کمکي برا ي ديگهاي شماره 8402يا8403 4,340 1,565,272,071 Rls. 42,626 $
120 5 1396 سهلان ايتاليا 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 2,400 1,533,646,000 Rls. 47,052 $
121 11 1396 سهلان ايتاليا 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 5,950 1,494,235,400 Rls. 40,877 $
122 12 1396 سهلان ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 674 1,461,415,900 Rls. 39,181 $
123 1 1396 سهلان ايتاليا 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 24,000 1,412,740,800 Rls. 43,565 $
124 10 1396 سهلان ايتاليا 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 17,010 1,403,811,672 Rls. 38,934 $
125 8 1396 سهلان ايتاليا 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,150 1,394,299,800 Rls. 39,668 $
126 11 1396 سهلان ايتاليا 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 2,497 1,385,728,615 Rls. 37,501 $
127 2 1396 سهلان ايتاليا 28220000 اكسيدها و هيدرواكسيدهاي كبالت؛ اكسيدهاي كبالت تجارتي. 1,525 1,383,798,000 Rls. 42,664 $
128 2 1396 سهلان ايتاليا 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 1,132 1,379,695,810 Rls. 42,536 $
129 4 1396 سهلان ايتاليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 15,100 1,379,167,500 Rls. 42,377 $
130 6 1396 سهلان ايتاليا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 7,021 1,347,846,109 Rls. 40,954 $
131 1 1396 سهلان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 29,376 1,346,258,880 Rls. 41,516 $
132 6 1396 سهلان ايتاليا 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 6,260 1,342,083,104 Rls. 41,040 $
133 11 1396 سهلان ايتاليا 21069020 ا مولسيفاير 18,000 1,327,429,620 Rls. 36,149 $
134 4 1396 سهلان ايتاليا 21069010 ا ستابيلايزر 3,500 1,302,561,540 Rls. 40,139 $
135 3 1396 سهلان ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 320 1,252,332,000 Rls. 38,583 $
136 9 1396 سهلان ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 648 1,250,925,900 Rls. 35,497 $
137 6 1396 سهلان ايتاليا 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 17,360 1,235,676,727 Rls. 37,546 $
138 4 1396 سهلان ايتاليا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 422 1,201,365,000 Rls. 37,013 $
139 6 1396 سهلان ايتاليا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 247 1,187,591,606 Rls. 36,085 $
140 7 1396 سهلان ايتاليا 21069020 ا مولسيفاير 18,000 1,182,460,680 Rls. 34,661 $
141 6 1396 سهلان ايتاليا 21069020 ا مولسيفاير 18,000 1,165,854,240 Rls. 35,149 $
142 12 1396 سهلان ايتاليا 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 2,000 1,160,699,699 Rls. 31,411 $
143 6 1396 سهلان ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,058 1,145,141,400 Rls. 34,795 $
144 11 1396 سهلان ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 4,000 1,141,254,675 Rls. 31,079 $
145 4 1396 سهلان ايتاليا 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 947 1,135,965,285 Rls. 34,958 $
146 5 1396 سهلان ايتاليا 21069020 ا مولسيفاير 18,000 1,129,619,340 Rls. 34,417 $
147 11 1396 سهلان ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 249 1,124,921,952 Rls. 30,634 $
148 10 1396 سهلان ايتاليا 82023900 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگرد بر به غير ازرديف 82023100،به انضمام ا جزا ء وقطعات. 3,742 1,101,780,180 Rls. 30,361 $
149 8 1396 سهلان ايتاليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 420 1,090,488,329 Rls. 31,818 $
150 3 1396 سهلان ايتاليا 33051000 شامپوها 3,670 1,085,772,600 Rls. 33,459 $
151 9 1396 سهلان ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 20,000 1,072,222,200 Rls. 30,426 $
152 2 1396 سهلان ايتاليا 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 16,585 1,047,330,669 Rls. 32,276 $
153 2 1396 سهلان ايتاليا 21069020 ا مولسيفاير 18,000 1,041,041,880 Rls. 32,096 $
154 5 1396 سهلان ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 11,698 1,040,002,789 Rls. 31,839 $
155 6 1396 سهلان ايتاليا 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,050 1,006,829,250 Rls. 30,937 $
156 2 1396 سهلان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 980,775,810 Rls. 30,235 $
157 7 1396 سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 22,000 969,113,200 Rls. 28,998 $
158 2 1396 سهلان ايتاليا 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 5,500 964,274,850 Rls. 29,727 $
159 2 1396 سهلان ايتاليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 6,800 935,840,480 Rls. 28,849 $
160 10 1396 سهلان ايتاليا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 10 905,234,400 Rls. 25,641 $
161 3 1396 سهلان ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 8,760 879,658,596 Rls. 27,107 $
162 6 1396 سهلان ايتاليا 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 2,474 872,305,666 Rls. 26,505 $
163 3 1396 سهلان ايتاليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,660 870,532,374 Rls. 26,832 $
164 9 1396 سهلان ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 11,000 861,739,200 Rls. 24,214 $
165 11 1396 سهلان ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 180 859,617,000 Rls. 23,409 $
166 9 1396 سهلان ايتاليا 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 625 858,488,680 Rls. 24,362 $
167 1 1396 سهلان ايتاليا 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 22,000 848,452,000 Rls. 26,172 $
168 1 1396 سهلان ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 2,827 840,762,950 Rls. 25,933 $
169 2 1396 سهلان ايتاليا 54023100 نخ تکستوره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,باا ندا زه هرنخ يک لاي آن حدا کثر50تکس غيرخرده فروشي 7,044 832,171,235 Rls. 25,655 $
170 10 1396 سهلان ايتاليا 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 1,590 812,269,000 Rls. 22,539 $
171 2 1396 سهلان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 1,850 810,501,372 Rls. 24,986 $
172 5 1396 سهلان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 47 766,905,872 Rls. 23,453 $
173 12 1396 سهلان ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 570 731,622,360 Rls. 19,680 $
174 12 1396 سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 2,560 712,280,276 Rls. 19,169 $
175 11 1396 سهلان ايتاليا 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 1,946 701,442,171 Rls. 19,189 $
176 2 1396 سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 3,005 693,872,557 Rls. 21,395 $
177 7 1396 سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 2,620 680,962,969 Rls. 20,642 $
178 6 1396 سهلان ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 871 673,518,994 Rls. 20,378 $
179 10 1396 سهلان ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 4,080 651,366,172 Rls. 18,215 $
180 12 1396 سهلان ايتاليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,729 642,755,750 Rls. 17,290 $
181 9 1396 سهلان ايتاليا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 650 632,214,776 Rls. 17,935 $
182 12 1396 سهلان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 420 586,180,575 Rls. 15,667 $
183 8 1396 سهلان ايتاليا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 5,460 561,927,392 Rls. 16,396 $
184 12 1396 سهلان ايتاليا 33051000 شامپوها 1,210 550,596,000 Rls. 14,859 $
185 4 1396 سهلان ايتاليا 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 3,250 546,542,100 Rls. 16,842 $
186 2 1396 سهلان ايتاليا 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 6,936 517,982,389 Rls. 15,963 $
187 2 1396 سهلان ايتاليا 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 8,300 512,360,080 Rls. 15,796 $
188 11 1396 سهلان ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 87 478,784,048 Rls. 13,038 $
189 5 1396 سهلان ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 165 468,472,536 Rls. 14,413 $
190 2 1396 سهلان ايتاليا 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 8,000 468,362,400 Rls. 14,440 $
191 4 1396 سهلان ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 2,100 462,187,500 Rls. 14,201 $
192 6 1396 سهلان ايتاليا 33051000 شامپوها 1,491 461,799,360 Rls. 13,977 $
193 1 1396 سهلان ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 10,000 439,750,200 Rls. 13,561 $
194 5 1396 سهلان ايتاليا 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 3,400 435,208,704 Rls. 13,307 $
195 5 1396 سهلان ايتاليا 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 703 406,604,160 Rls. 12,412 $
196 3 1396 سهلان ايتاليا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 251 403,123,487 Rls. 12,420 $
197 6 1396 سهلان ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 1,240 396,819,590 Rls. 11,964 $
198 10 1396 سهلان ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,720 392,835,373 Rls. 10,985 $
199 11 1396 سهلان ايتاليا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 30 381,268,800 Rls. 10,506 $
200 5 1396 سهلان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,711 377,502,305 Rls. 11,502 $
مجموع کل
110,247,838,952 ريال
مجموع کل
3,272,596 دلار