آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
  [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 11 1396 جلفا ايتاليا 61112000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف قلاب باف ا زپنبه 3 1,520,165 Rls. 41 $
302 10 1396 جلفا ايتاليا 32065000 محصولات غيرآلي از نوعي كه به عنوان نورتاب به كار ميکروند. 16 1,408,142 Rls. 40 $
303 12 1396 جلفا ايتاليا 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 13 1,305,552 Rls. 35 $
304 12 1396 جلفا ايتاليا 90138090 سايروسايل دا ري کريستال مايع وا لات ودستگاههاي ا پتيکي ,غيرمذکوردرجاي ديگر 2 1,266,371 Rls. 34 $
305 10 1396 جلفا ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 15 1,257,270 Rls. 36 $
306 12 1396 جلفا ايتاليا 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 2 1,050,676 Rls. 28 $
307 12 1396 جلفا ايتاليا 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 40 1,027,779 Rls. 28 $
308 12 1396 جلفا ايتاليا 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 1 660,715 Rls. 18 $
309 10 1396 جلفا ايتاليا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 20 586,726 Rls. 17 $
310 12 1396 جلفا ايتاليا 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 2 531,784 Rls. 14 $
311 10 1396 جلفا ايتاليا 25293010 نفلين سي ا نيت 25 440,044 Rls. 12 $
مجموع کل
11,055,224 ريال
مجموع کل
303 دلار