آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 5 1396 جلفا ايتاليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,910 571,683,400 Rls. 17,480 $
102 8 1396 جلفا ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 19,230 562,056,185 Rls. 16,328 $
103 5 1396 جلفا ايتاليا 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 7,600 559,744,104 Rls. 17,253 $
104 2 1396 جلفا ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 1,850 548,800,094 Rls. 16,920 $
105 8 1396 جلفا ايتاليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,037 525,677,914 Rls. 15,337 $
106 11 1396 جلفا ايتاليا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,904 512,829,405 Rls. 13,966 $
107 2 1396 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 605 507,374,778 Rls. 15,646 $
108 12 1396 جلفا ايتاليا 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 700 488,209,824 Rls. 13,212 $
109 7 1396 جلفا ايتاليا 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 17,513 487,703,775 Rls. 14,447 $
110 11 1396 جلفا ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,241 485,108,114 Rls. 13,211 $
111 9 1396 جلفا ايتاليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,400 480,134,400 Rls. 13,600 $
112 8 1396 جلفا ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 3,937 475,522,500 Rls. 13,814 $
113 9 1396 جلفا ايتاليا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,905 471,112,824 Rls. 13,369 $
114 5 1396 جلفا ايتاليا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,885 455,352,150 Rls. 13,970 $
115 6 1396 جلفا ايتاليا 73202000 ک فنر مارپيچ 4,460 443,801,220 Rls. 13,380 $
116 11 1396 جلفا ايتاليا 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 403 441,978,867 Rls. 12,036 $
117 5 1396 جلفا ايتاليا 33051000 شامپوها 2,353 439,745,184 Rls. 13,424 $
118 7 1396 جلفا ايتاليا 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 9,850 435,957,060 Rls. 13,002 $
119 8 1396 جلفا ايتاليا 09012210 قهوه بودا ده کافئين گرفته در بسته بنديهاي ا ماده برا ي خرده فروشي 1,264 429,677,788 Rls. 12,289 $
120 7 1396 جلفا ايتاليا 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 1,360 418,766,400 Rls. 12,489 $
121 1 1396 جلفا ايتاليا 65061010 كلاه ضدآتش فاقد پنبه نسوز 1,280 408,586,800 Rls. 12,600 $
122 11 1396 جلفا ايتاليا 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 1,650 406,998,900 Rls. 11,550 $
123 1 1396 جلفا ايتاليا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 299 406,766,120 Rls. 12,548 $
124 4 1396 جلفا ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 16,300 403,167,460 Rls. 12,388 $
125 12 1396 جلفا ايتاليا 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 1,706 399,675,726 Rls. 10,782 $
126 4 1396 جلفا ايتاليا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,924 393,949,008 Rls. 12,140 $
127 6 1396 جلفا ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 1,827 386,568,000 Rls. 11,700 $
128 3 1396 جلفا ايتاليا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 1,360 380,203,200 Rls. 11,716 $
129 8 1396 جلفا ايتاليا 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 2,570 371,080,779 Rls. 10,613 $
130 11 1396 جلفا ايتاليا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 2,000 369,845,640 Rls. 10,008 $
131 7 1396 جلفا ايتاليا 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 3,090 362,626,950 Rls. 10,815 $
132 11 1396 جلفا ايتاليا 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 9,052 359,168,101 Rls. 9,781 $
133 11 1396 جلفا ايتاليا 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 2,800 345,332,400 Rls. 9,800 $
134 12 1396 جلفا ايتاليا 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 4,184 344,891,304 Rls. 9,333 $
135 11 1396 جلفا ايتاليا 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 660 342,774,750 Rls. 9,342 $
136 10 1396 جلفا ايتاليا 85044020 شارژر باطري 8,125 329,636,160 Rls. 9,262 $
137 11 1396 جلفا ايتاليا 85044020 شارژر باطري 8,514 326,678,040 Rls. 9,002 $
138 5 1396 جلفا ايتاليا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 1,453 300,718,320 Rls. 9,208 $
139 4 1396 جلفا ايتاليا 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 1,034 293,614,674 Rls. 9,037 $
140 10 1396 جلفا ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,000 287,595,000 Rls. 8,081 $
141 11 1396 جلفا ايتاليا 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 2,253 283,338,782 Rls. 7,751 $
142 11 1396 جلفا ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 1,180 278,907,020 Rls. 7,630 $
143 6 1396 جلفا ايتاليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,240 278,747,240 Rls. 8,492 $
144 12 1396 جلفا ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 1,135 276,563,595 Rls. 7,392 $
145 5 1396 جلفا ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 1,130 258,696,550 Rls. 7,910 $
146 3 1396 جلفا ايتاليا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 7,070 254,951,270 Rls. 7,859 $
147 3 1396 جلفا ايتاليا 84146010 ---هود آشپزخانه 1,025 249,277,440 Rls. 7,680 $
148 10 1396 جلفا ايتاليا 94069090 ک ک ک ساير 2,660 249,123,000 Rls. 7,000 $
149 12 1396 جلفا ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 900 232,816,500 Rls. 6,300 $
150 9 1396 جلفا ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 250 232,258,524 Rls. 6,589 $
151 5 1396 جلفا ايتاليا 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 720 231,151,680 Rls. 7,056 $
152 10 1396 جلفا ايتاليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,600 230,649,600 Rls. 6,400 $
153 12 1396 جلفا ايتاليا 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,062 229,881,658 Rls. 6,144 $
154 2 1396 جلفا ايتاليا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 1,750 226,996,000 Rls. 7,000 $
155 10 1396 جلفا ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 870 217,778,400 Rls. 6,090 $
156 10 1396 جلفا ايتاليا 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 680 217,245,600 Rls. 6,163 $
157 10 1396 جلفا ايتاليا 09011210 ک ک ک دربستهکبندي آماده براي خرده­فروشي به وزن يک کيلوگرم و کمتر 450 213,985,800 Rls. 6,120 $
158 5 1396 جلفا ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 700 207,362,880 Rls. 6,389 $
159 10 1396 جلفا ايتاليا 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,740 204,180,648 Rls. 5,783 $
160 11 1396 جلفا ايتاليا 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 149 201,802,500 Rls. 5,521 $
161 11 1396 جلفا ايتاليا 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 212 192,220,315 Rls. 5,234 $
162 9 1396 جلفا ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 765 188,710,200 Rls. 5,355 $
163 2 1396 جلفا ايتاليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,100 184,839,600 Rls. 5,700 $
164 7 1396 جلفا ايتاليا 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 951 179,165,804 Rls. 5,361 $
165 3 1396 جلفا ايتاليا 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 6,540 177,884,730 Rls. 5,482 $
166 2 1396 جلفا ايتاليا 09012190 قهوه بودا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09012110و09011220 590 173,755,354 Rls. 5,357 $
167 9 1396 جلفا ايتاليا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 1,620 171,577,440 Rls. 4,860 $
168 5 1396 جلفا ايتاليا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 6,529 171,435,870 Rls. 5,223 $
169 8 1396 جلفا ايتاليا 34031900 - - ساير فراورده ها داراي روغن هاي نفتي يا روغن هاي مواد معدني غير مذكور در جاي ديگر 1,680 169,974,000 Rls. 4,938 $
170 12 1396 جلفا ايتاليا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 592 167,737,720 Rls. 4,512 $
171 11 1396 جلفا ايتاليا 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 304 163,329,040 Rls. 4,448 $
172 8 1396 جلفا ايتاليا 09012290 سايرقهوه بودا ده کافئين گرفته بجز رديفهاي 09012210و09012220 480 162,001,392 Rls. 4,633 $
173 4 1396 جلفا ايتاليا 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 1,225 159,470,500 Rls. 4,900 $
174 11 1396 جلفا ايتاليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,248 153,711,619 Rls. 4,205 $
175 3 1396 جلفا ايتاليا 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 5,642 153,459,579 Rls. 4,729 $
176 6 1396 جلفا ايتاليا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 5,666 149,178,981 Rls. 4,533 $
177 5 1396 جلفا ايتاليا 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,568 148,890,842 Rls. 4,568 $
178 10 1396 جلفا ايتاليا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 5,076 147,368,177 Rls. 4,061 $
179 11 1396 جلفا ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 200 141,803,634 Rls. 3,838 $
180 11 1396 جلفا ايتاليا 61012000 ک از پنبه 207 135,057,594 Rls. 3,678 $
181 12 1396 جلفا ايتاليا 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,246 115,758,384 Rls. 3,094 $
182 7 1396 جلفا ايتاليا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 471 114,113,844 Rls. 3,403 $
183 2 1396 جلفا ايتاليا 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,078 107,098,869 Rls. 3,302 $
184 11 1396 جلفا ايتاليا 61046900 شلوار حتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,زنانه يا دخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زسايرموا دنسجي غيرمذکور 152 106,035,567 Rls. 2,887 $
185 6 1396 جلفا ايتاليا 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 465 100,795,096 Rls. 3,051 $
186 10 1396 جلفا ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 679 97,917,963 Rls. 2,717 $
187 5 1396 جلفا ايتاليا 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 856 96,458,629 Rls. 2,973 $
188 8 1396 جلفا ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 935 95,558,050 Rls. 2,733 $
189 6 1396 جلفا ايتاليا 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,131 93,055,852 Rls. 2,828 $
190 9 1396 جلفا ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 293 90,776,750 Rls. 2,576 $
191 12 1396 جلفا ايتاليا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 548 88,905,411 Rls. 2,392 $
192 12 1396 جلفا ايتاليا 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 319 86,058,685 Rls. 2,315 $
193 11 1396 جلفا ايتاليا 34051000 واكسکها، كرمکها و فرآوردهکهاي همانند براي كفش يا چرم 902 83,241,138 Rls. 2,252 $
194 12 1396 جلفا ايتاليا 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 777 83,159,241 Rls. 2,237 $
195 12 1396 جلفا ايتاليا 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 580 82,123,693 Rls. 2,209 $
196 11 1396 جلفا ايتاليا 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 50 80,692,248 Rls. 2,197 $
197 11 1396 جلفا ايتاليا 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 64 72,453,950 Rls. 1,973 $
198 2 1396 جلفا ايتاليا 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 2,630 68,228,512 Rls. 2,104 $
199 2 1396 جلفا ايتاليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 400 68,113,500 Rls. 2,100 $
200 12 1396 جلفا ايتاليا 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 662 67,335,084 Rls. 1,811 $
مجموع کل
26,826,280,862 ريال
مجموع کل
778,917 دلار