آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1396 بازرگان ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,835 869,754,456 Rls. 26,829 $
202 12 1396 بازرگان ايتاليا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,993 852,561,375 Rls. 22,969 $
203 3 1396 بازرگان ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,747 844,981,352 Rls. 26,044 $
204 4 1396 بازرگان ايتاليا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 8,500 843,063,900 Rls. 25,944 $
205 8 1396 بازرگان ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 22,729 842,859,518 Rls. 24,706 $
206 12 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 2,762 816,484,890 Rls. 22,035 $
207 2 1396 بازرگان ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 7,570 811,297,200 Rls. 25,011 $
208 6 1396 بازرگان ايتاليا 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 5,560 799,153,103 Rls. 23,928 $
209 11 1396 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 4,274 796,738,625 Rls. 22,617 $
210 4 1396 بازرگان ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,450 796,671,695 Rls. 24,471 $
211 8 1396 بازرگان ايتاليا 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 7,925 782,246,952 Rls. 22,824 $
212 5 1396 بازرگان ايتاليا 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 8,500 773,112,400 Rls. 23,600 $
213 10 1396 بازرگان ايتاليا 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 4,550 755,620,445 Rls. 20,822 $
214 7 1396 بازرگان ايتاليا 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 900 751,950,000 Rls. 22,500 $
215 5 1396 بازرگان ايتاليا 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 5,724 748,813,680 Rls. 22,896 $
216 2 1396 بازرگان ايتاليا 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 300 739,194,800 Rls. 22,787 $
217 10 1396 بازرگان ايتاليا 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 2,455 732,324,630 Rls. 20,320 $
218 6 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 3,075 720,204,841 Rls. 21,707 $
219 9 1396 بازرگان ايتاليا 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 8,585 713,569,500 Rls. 20,250 $
220 11 1396 بازرگان ايتاليا 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 3,077 701,738,310 Rls. 19,110 $
221 2 1396 بازرگان ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,928 697,175,316 Rls. 21,492 $
222 11 1396 بازرگان ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 3,655 670,158,250 Rls. 18,250 $
223 10 1396 بازرگان ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 586 670,038,756 Rls. 18,464 $
224 10 1396 بازرگان ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 25,594 669,416,920 Rls. 18,565 $
225 4 1396 بازرگان ايتاليا 84198940 ک ک ک برج خنک کننده سيستم­هاي تهويه مطبوع 7,344 665,550,000 Rls. 20,450 $
226 10 1396 بازرگان ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 6,712 650,603,944 Rls. 18,194 $
227 4 1396 بازرگان ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 8,060 643,365,000 Rls. 19,768 $
228 9 1396 بازرگان ايتاليا 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 7,280 641,368,000 Rls. 18,200 $
229 3 1396 بازرگان ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 6,602 630,678,916 Rls. 19,439 $
230 12 1396 بازرگان ايتاليا 74112900 لوله ا زآلياژهاي مس, که درجاي ديگرگفته نشده. 2,700 625,286,250 Rls. 16,875 $
231 7 1396 بازرگان ايتاليا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 5,155 623,684,250 Rls. 18,375 $
232 9 1396 بازرگان ايتاليا 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 5,070 616,684,500 Rls. 17,500 $
233 5 1396 بازرگان ايتاليا 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 7,400 606,041,500 Rls. 18,500 $
234 3 1396 بازرگان ايتاليا 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 688 603,570,000 Rls. 18,599 $
235 3 1396 بازرگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 930 595,164,240 Rls. 18,340 $
236 8 1396 بازرگان ايتاليا 74121000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از مس تصفيه شده. 2,400 582,768,000 Rls. 16,930 $
237 2 1396 بازرگان ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 2,550 580,622,300 Rls. 17,900 $
238 6 1396 بازرگان ايتاليا 87019490 ک ک ک سا?ر 2,235 579,525,000 Rls. 17,609 $
239 10 1396 بازرگان ايتاليا 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 3,524 576,624,000 Rls. 16,000 $
240 3 1396 بازرگان ايتاليا 54041990 ساير تک رشته هاي سنتتيک از ساير مواد سنتتيک 67 دسي تکس يا بيشتر غير مذکور در جاي ديگر 7,100 575,792,250 Rls. 17,750 $
241 2 1396 بازرگان ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 567 563,263,600 Rls. 17,364 $
242 6 1396 بازرگان ايتاليا 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 4,120 551,361,337 Rls. 16,498 $
243 10 1396 بازرگان ايتاليا 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 1,780 551,044,933 Rls. 15,677 $
244 9 1396 بازرگان ايتاليا 69074090 ک ک ک سا?ر 21,025 535,321,686 Rls. 15,186 $
245 7 1396 بازرگان ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,089 531,650,621 Rls. 15,970 $
246 9 1396 بازرگان ايتاليا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 4,930 525,676,560 Rls. 14,890 $
247 3 1396 بازرگان ايتاليا 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 2,629 524,659,541 Rls. 16,171 $
248 4 1396 بازرگان ايتاليا 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 3,946 520,720,000 Rls. 16,000 $
249 2 1396 بازرگان ايتاليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 4,190 499,338,186 Rls. 15,395 $
250 7 1396 بازرگان ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,676 498,658,404 Rls. 14,772 $
251 11 1396 بازرگان ايتاليا 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 543 497,608,470 Rls. 13,465 $
252 6 1396 بازرگان ايتاليا 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 4,029 497,403,300 Rls. 14,999 $
253 10 1396 بازرگان ايتاليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 7,113 497,194,130 Rls. 13,796 $
254 7 1396 بازرگان ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 4,131 494,981,930 Rls. 14,583 $
255 12 1396 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 1,900 494,427,500 Rls. 13,300 $
256 6 1396 بازرگان ايتاليا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 5,042 491,653,056 Rls. 14,880 $
257 9 1396 بازرگان ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,193 490,501,722 Rls. 13,919 $
258 9 1396 بازرگان ايتاليا 83024140 ---انواع دستگيره وپلاك درب ساختماني به صورت دست 1,623 475,211,400 Rls. 13,485 $
259 7 1396 بازرگان ايتاليا 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 3,453 474,332,320 Rls. 14,452 $
260 7 1396 بازرگان ايتاليا 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 8,150 473,125,500 Rls. 14,111 $
261 1 1396 بازرگان ايتاليا 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 2,275 470,351,000 Rls. 14,500 $
262 4 1396 بازرگان ايتاليا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,990 451,286,100 Rls. 13,890 $
263 5 1396 بازرگان ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,060 449,004,440 Rls. 13,685 $
264 6 1396 بازرگان ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 3,085 441,084,950 Rls. 13,356 $
265 5 1396 بازرگان ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,680 434,201,405 Rls. 13,295 $
266 8 1396 بازرگان ايتاليا 70193910 پشم شيشه 6,168 433,598,064 Rls. 12,336 $
267 6 1396 بازرگان ايتاليا 54079300 سا?ر پارچه ها? تاروپودباف از نخ رشته ها? سنتت?ک ، از نخ ها? به رنگ ها? گوناگون 1,271 430,128,840 Rls. 13,062 $
268 11 1396 بازرگان ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,280 418,348,800 Rls. 11,520 $
269 11 1396 بازرگان ايتاليا 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 3,730 418,215,469 Rls. 11,389 $
270 2 1396 بازرگان ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,784 406,695,106 Rls. 12,538 $
271 11 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 2,910 403,574,824 Rls. 10,939 $
272 4 1396 بازرگان ايتاليا 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 705 395,568,450 Rls. 12,136 $
273 6 1396 بازرگان ايتاليا 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,790 394,849,700 Rls. 11,997 $
274 6 1396 بازرگان ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,500 382,515,800 Rls. 11,600 $
275 8 1396 بازرگان ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 2,879 377,953,560 Rls. 10,980 $
276 11 1396 بازرگان ايتاليا 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,493 376,262,596 Rls. 10,354 $
277 3 1396 بازرگان ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 794 369,941,400 Rls. 11,400 $
278 4 1396 بازرگان ايتاليا 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 3,320 369,941,400 Rls. 11,400 $
279 12 1396 بازرگان ايتاليا 84513090 ک ک ک سايرماشين ها وپرس هاي اتوكردن (از جمله پرس هاي داغ براي ثابت نگه داشتن )کبجز نوع خانگي 1,926 367,899,840 Rls. 9,833 $
280 12 1396 بازرگان ايتاليا 73202000 ک فنر مارپيچ 3,400 359,184,000 Rls. 9,600 $
281 11 1396 بازرگان ايتاليا 54041200 ساير تک رشته هاا زپلي پروپيلن 67دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشدغير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,318 353,713,464 Rls. 9,747 $
282 6 1396 بازرگان ايتاليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 3,085 347,538,411 Rls. 10,399 $
283 7 1396 بازرگان ايتاليا 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 6,000 346,397,900 Rls. 10,365 $
284 7 1396 بازرگان ايتاليا 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 2,900 343,995,140 Rls. 10,293 $
285 9 1396 بازرگان ايتاليا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 453 342,579,600 Rls. 9,718 $
286 3 1396 بازرگان ايتاليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,915 342,045,719 Rls. 10,541 $
287 10 1396 بازرگان ايتاليا 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 2,604 327,561,600 Rls. 9,160 $
288 11 1396 بازرگان ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,350 326,104,700 Rls. 8,825 $
289 4 1396 بازرگان ايتاليا 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,261 325,240,818 Rls. 10,020 $
290 4 1396 بازرگان ايتاليا 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 976 323,974,950 Rls. 9,955 $
291 6 1396 بازرگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 192 322,233,331 Rls. 9,753 $
292 5 1396 بازرگان ايتاليا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 2,796 319,200,800 Rls. 9,760 $
293 7 1396 بازرگان ايتاليا 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,850 316,355,550 Rls. 9,435 $
294 10 1396 بازرگان ايتاليا 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 2,507 314,151,600 Rls. 8,785 $
295 6 1396 بازرگان ايتاليا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 2,700 313,447,050 Rls. 9,450 $
296 3 1396 بازرگان ايتاليا 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 778 309,476,930 Rls. 9,539 $
297 9 1396 بازرگان ايتاليا 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 460 309,311,200 Rls. 8,800 $
298 10 1396 بازرگان ايتاليا 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,480 307,614,600 Rls. 8,477 $
299 2 1396 بازرگان ايتاليا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 34 307,170,200 Rls. 9,469 $
300 6 1396 بازرگان ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,149 306,759,986 Rls. 9,200 $
مجموع کل
53,040,072,553 ريال
مجموع کل
1,558,984 دلار