آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (بازرگان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 بازرگان ايتاليا 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 20,451 2,191,439,880 Rls. 58,753 $
102 12 1396 بازرگان ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 8,410 2,167,298,480 Rls. 58,298 $
103 7 1396 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 8,767 2,159,733,864 Rls. 64,874 $
104 5 1396 بازرگان ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 16,594 2,147,281,040 Rls. 65,656 $
105 2 1396 بازرگان ايتاليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 17,405 2,144,542,290 Rls. 66,110 $
106 9 1396 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 8,908 2,132,807,997 Rls. 62,230 $
107 3 1396 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 12,975 2,105,144,884 Rls. 64,876 $
108 7 1396 بازرگان ايتاليا 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 12,100 2,040,343,700 Rls. 61,052 $
109 11 1396 بازرگان ايتاليا 84244900 ک ک ساير 24,480 2,015,541,700 Rls. 54,700 $
110 2 1396 بازرگان ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 7,854 2,009,692,338 Rls. 61,955 $
111 1 1396 بازرگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 6,390 2,004,138,300 Rls. 61,824 $
112 2 1396 بازرگان ايتاليا 85164000 ا توي برقي 8,203 1,967,772,600 Rls. 60,700 $
113 10 1396 بازرگان ايتاليا 85164000 ا توي برقي 6,619 1,961,446,400 Rls. 54,400 $
114 8 1396 بازرگان ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,811 1,957,673,760 Rls. 57,120 $
115 11 1396 بازرگان ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 19,685 1,919,085,000 Rls. 52,500 $
116 4 1396 بازرگان ايتاليا 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 16,857 1,917,487,755 Rls. 59,076 $
117 11 1396 بازرگان ايتاليا 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 2,330 1,909,859,210 Rls. 52,010 $
118 4 1396 بازرگان ايتاليا 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 4,658 1,906,725,285 Rls. 58,687 $
119 11 1396 بازرگان ايتاليا 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 1,000 1,881,203,000 Rls. 50,769 $
120 7 1396 بازرگان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,890 1,873,742,868 Rls. 56,284 $
121 11 1396 بازرگان ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 24,607 1,870,600,130 Rls. 50,777 $
122 8 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 5,126 1,820,977,200 Rls. 52,080 $
123 12 1396 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 6,177 1,810,543,180 Rls. 48,862 $
124 3 1396 بازرگان ايتاليا 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 18,427 1,793,868,450 Rls. 55,281 $
125 11 1396 بازرگان ايتاليا 38099200 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت کاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي . 22,550 1,744,246,275 Rls. 47,717 $
126 6 1396 بازرگان ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,198 1,699,906,767 Rls. 51,450 $
127 2 1396 بازرگان ايتاليا 51119000 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زپشم حلاجيشده ياموي نرم (کرک )حيوا ن حلاجيشده غيرمذکوردرجاي ديگر 5,263 1,660,453,208 Rls. 51,186 $
128 4 1396 بازرگان ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,726 1,659,795,000 Rls. 51,000 $
129 6 1396 بازرگان ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,555 1,648,670,362 Rls. 49,899 $
130 6 1396 بازرگان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,696 1,632,250,829 Rls. 49,402 $
131 4 1396 بازرگان ايتاليا 85164000 ا توي برقي 7,520 1,627,250,000 Rls. 50,000 $
132 7 1396 بازرگان ايتاليا 73219090 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ;آهن ياازفولاد . 11,970 1,600,149,600 Rls. 47,880 $
133 7 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 9,655 1,583,624,204 Rls. 46,976 $
134 3 1396 بازرگان ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 14,040 1,580,355,000 Rls. 48,703 $
135 6 1396 بازرگان ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 6,308 1,579,630,610 Rls. 47,997 $
136 2 1396 بازرگان ايتاليا 64032000 كفش با تخت بيروني از چرم ورويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور وشست پا را دور مي زند 600 1,564,695,000 Rls. 48,238 $
137 9 1396 بازرگان ايتاليا 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,585 1,562,497,200 Rls. 44,325 $
138 4 1396 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 3,086 1,555,140,250 Rls. 47,792 $
139 10 1396 بازرگان ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,945 1,540,453,860 Rls. 43,087 $
140 9 1396 بازرگان ايتاليا 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 6,020 1,481,178,860 Rls. 42,140 $
141 5 1396 بازرگان ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 5,485 1,467,275,610 Rls. 44,790 $
142 6 1396 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 2,639 1,465,039,200 Rls. 44,515 $
143 11 1396 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 6,298 1,439,463,200 Rls. 39,200 $
144 10 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 4,607 1,430,798,138 Rls. 39,442 $
145 10 1396 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 8,601 1,418,183,360 Rls. 39,405 $
146 3 1396 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 6,150 1,410,999,000 Rls. 43,491 $
147 6 1396 بازرگان ايتاليا 85164000 ا توي برقي 6,976 1,349,640,640 Rls. 41,120 $
148 4 1396 بازرگان ايتاليا 83024140 ---انواع دستگيره وپلاك درب ساختماني به صورت دست 6,689 1,314,556,350 Rls. 40,330 $
149 12 1396 بازرگان ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 8,600 1,301,125,000 Rls. 35,000 $
150 4 1396 بازرگان ايتاليا 84335310 کمباين مخصوص بردا شت چغندرقندSuger Bee combine harvester 13,600 1,299,800,000 Rls. 40,000 $
151 9 1396 بازرگان ايتاليا 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 7,155 1,296,863,160 Rls. 36,440 $
152 10 1396 بازرگان ايتاليا 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 10,693 1,276,844,560 Rls. 35,416 $
153 11 1396 بازرگان ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,165 1,274,513,616 Rls. 37,026 $
154 12 1396 بازرگان ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 14,322 1,265,211,600 Rls. 34,034 $
155 3 1396 بازرگان ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 5,513 1,255,561,641 Rls. 38,691 $
156 6 1396 بازرگان ايتاليا 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 17,204 1,252,707,305 Rls. 37,912 $
157 9 1396 بازرگان ايتاليا 70193910 پشم شيشه 17,659 1,249,683,614 Rls. 35,318 $
158 5 1396 بازرگان ايتاليا 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,607 1,244,994,449 Rls. 38,065 $
159 8 1396 بازرگان ايتاليا 84195010 --- مبدل­ها? حرارات?، به طور و?ژه طراح? ?ا آماده شده برا? فرآ?ند جداساز? ا?زوتوپ? اوران?وم 2,025 1,240,457,944 Rls. 36,193 $
160 3 1396 بازرگان ايتاليا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 5,405 1,233,404,000 Rls. 38,000 $
161 5 1396 بازرگان ايتاليا 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 22,100 1,232,122,018 Rls. 37,438 $
162 4 1396 بازرگان ايتاليا 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 367 1,219,053,000 Rls. 37,400 $
163 12 1396 بازرگان ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 7,250 1,219,023,000 Rls. 32,899 $
164 10 1396 بازرگان ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,426 1,194,360,353 Rls. 34,698 $
165 5 1396 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 3,200 1,191,191,240 Rls. 36,474 $
166 11 1396 بازرگان ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,776 1,178,182,765 Rls. 33,882 $
167 1 1396 بازرگان ايتاليا 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 10,054 1,172,878,588 Rls. 36,194 $
168 7 1396 بازرگان ايتاليا 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 6,361 1,169,105,555 Rls. 34,295 $
169 11 1396 بازرگان ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,724 1,159,362,946 Rls. 33,751 $
170 10 1396 بازرگان ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 6,202 1,141,532,158 Rls. 31,688 $
171 6 1396 بازرگان ايتاليا 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 13,700 1,140,216,750 Rls. 34,250 $
172 9 1396 بازرگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 1,836 1,136,015,899 Rls. 33,146 $
173 9 1396 بازرگان ايتاليا 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 11,348 1,131,286,129 Rls. 33,008 $
174 11 1396 بازرگان ايتاليا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 9,390 1,126,558,051 Rls. 30,679 $
175 1 1396 بازرگان ايتاليا 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 6,922 1,122,272,190 Rls. 34,607 $
176 1 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 4,989 1,122,001,920 Rls. 34,605 $
177 6 1396 بازرگان ايتاليا 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 7,524 1,119,252,618 Rls. 33,744 $
178 7 1396 بازرگان ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,977 1,116,247,230 Rls. 33,291 $
179 12 1396 بازرگان ايتاليا 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 7,500 1,114,848,000 Rls. 29,797 $
180 1 1396 بازرگان ايتاليا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,348 1,107,285,801 Rls. 34,156 $
181 8 1396 بازرگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 1,800 1,087,890,005 Rls. 32,227 $
182 7 1396 بازرگان ايتاليا 84159070 ک ک ک فن کويل 4,427 1,069,062,300 Rls. 31,884 $
183 7 1396 بازرگان ايتاليا 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 9,600 1,064,633,040 Rls. 31,752 $
184 5 1396 بازرگان ايتاليا 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 5,912 1,057,488,079 Rls. 32,219 $
185 9 1396 بازرگان ايتاليا 84244900 ک ک ساير 10,650 1,050,479,800 Rls. 29,800 $
186 2 1396 بازرگان ايتاليا 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 7,894 1,037,920,000 Rls. 32,000 $
187 9 1396 بازرگان ايتاليا 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 18,113 1,026,100,000 Rls. 29,119 $
188 10 1396 بازرگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 4,671 1,021,557,645 Rls. 29,382 $
189 4 1396 بازرگان ايتاليا 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 4,923 1,009,277,562 Rls. 31,078 $
190 6 1396 بازرگان ايتاليا 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 9,146 979,540,200 Rls. 29,310 $
191 6 1396 بازرگان ايتاليا 84244900 ک ک ساير 10,650 977,984,000 Rls. 29,600 $
192 5 1396 بازرگان ايتاليا 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7,915 969,440,490 Rls. 29,742 $
193 10 1396 بازرگان ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,237 967,064,645 Rls. 28,094 $
194 7 1396 بازرگان ايتاليا 38101090 خميروپودرهاي لحيم کاري وجوشکاري مرکب ا ز فلز وسايرموا د 10,000 949,090,200 Rls. 28,399 $
195 4 1396 بازرگان ايتاليا 87169010 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز ومتعلقات ديگر وتوپي براي تريلرها ونيمه تريلرها 17,481 921,450,576 Rls. 28,340 $
196 7 1396 بازرگان ايتاليا 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,398 919,267,315 Rls. 27,251 $
197 6 1396 بازرگان ايتاليا 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,671 915,815,460 Rls. 27,611 $
198 10 1396 بازرگان ايتاليا 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي . 21,000 911,023,810 Rls. 25,279 $
199 11 1396 بازرگان ايتاليا 70193910 پشم شيشه 12,293 908,501,872 Rls. 24,586 $
200 9 1396 بازرگان ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 9,825 904,066,128 Rls. 25,656 $
مجموع کل
142,776,818,061 ريال
مجموع کل
4,194,385 دلار