آمار کل " واردات از" کشور (انگلستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 8,188,292 64,015,005,732 Rls. 1,765,335 $
2 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 4,806,400 38,013,336,960 Rls. 1,025,890 $
3 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 4,644,589 29,730,775,771 Rls. 910,339 $
4 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي انگلستان 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 51,008 589,625,586 Rls. 18,054 $
مجموع کل
132,348,744,049 ريال
مجموع کل
3,719,618 دلار