آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (چابهار)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 چابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 20,000 1,189,600,000 Rls. 32,000 $
102 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 13,438 1,152,541,553 Rls. 33,956 $
103 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 19,260 1,113,806,000 Rls. 34,000 $
104 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 4,145 1,080,698,130 Rls. 31,678 $
105 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 2,728 1,026,852,480 Rls. 31,657 $
106 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 6,734 993,577,900 Rls. 30,380 $
107 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 15,000 974,960,655 Rls. 27,395 $
108 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,893 912,145,720 Rls. 27,890 $
109 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,593 908,374,311 Rls. 27,729 $
110 1 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 3,102 906,250,800 Rls. 27,950 $
111 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 2,301 905,714,475 Rls. 27,830 $
112 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 13,000 900,636,000 Rls. 26,400 $
113 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 21,390 869,594,040 Rls. 25,620 $
114 6 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 18,020 857,862,463 Rls. 25,769 $
115 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 21,104 815,008,600 Rls. 24,920 $
116 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,748 758,808,666 Rls. 21,055 $
117 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 4,180 753,889,459 Rls. 20,775 $
118 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,520 744,443,780 Rls. 22,874 $
119 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 6,417 697,508,100 Rls. 20,550 $
120 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 5,445 697,084,780 Rls. 19,070 $
121 8 1396 چابهار امارات متحده عربي 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 460 620,335,800 Rls. 18,900 $
122 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 16,240 603,986,400 Rls. 16,890 $
123 12 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 5,009 594,346,160 Rls. 16,040 $
124 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 593,853,300 Rls. 18,300 $
125 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,817 568,423,904 Rls. 16,101 $
126 9 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,530 564,070,860 Rls. 16,007 $
127 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,648 545,437,350 Rls. 16,650 $
128 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 5,147 539,302,180 Rls. 16,490 $
129 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 48236100 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازبامبو . 8,168 529,547,776 Rls. 16,341 $
130 6 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,380 516,052,495 Rls. 15,558 $
131 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 974 489,991,739 Rls. 13,879 $
132 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 720 484,010,172 Rls. 13,098 $
133 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 4,237 481,217,275 Rls. 14,829 $
134 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85044030 منبع تغذيه را يانه 398 470,841,944 Rls. 13,396 $
135 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,713 464,145,330 Rls. 14,303 $
136 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 11,420 459,098,325 Rls. 13,526 $
137 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,368 444,801,280 Rls. 13,515 $
138 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 3,865 440,239,500 Rls. 13,550 $
139 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,260 440,130,480 Rls. 13,560 $
140 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,358 391,527,696 Rls. 10,864 $
141 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,903 386,690,850 Rls. 11,840 $
142 8 1396 چابهار امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,453 360,385,560 Rls. 10,980 $
143 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 885 357,636,981 Rls. 9,924 $
144 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 91081200 ک ک فقط با نمايشگر اوپتوالكترونيكي 50 307,905,240 Rls. 8,760 $
145 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 550 303,930,200 Rls. 8,225 $
146 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 514 288,886,087 Rls. 8,183 $
147 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 37,700 279,644,400 Rls. 8,400 $
148 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,453 258,192,635 Rls. 7,756 $
149 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 115 249,297,260 Rls. 6,917 $
150 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 930 206,240,713 Rls. 6,358 $
151 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,574 168,757,800 Rls. 5,160 $
152 1 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 354 149,215,248 Rls. 4,602 $
153 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 198 147,625,800 Rls. 4,200 $
154 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 300 146,922,820 Rls. 4,180 $
155 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 279 131,398,194 Rls. 3,646 $
156 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 287 83,839,014 Rls. 2,583 $
157 9 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 250 61,188,750 Rls. 1,750 $
158 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85044020 شارژر باطري 50 43,795,654 Rls. 1,246 $
159 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 50 30,228,140 Rls. 860 $
160 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 100 29,525,160 Rls. 840 $
161 8 1396 چابهار امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 72 23,031,456 Rls. 672 $
162 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 50 17,574,500 Rls. 500 $
163 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 80 8,787,250 Rls. 250 $
164 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 40 4,920,860 Rls. 140 $
165 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 10 4,217,880 Rls. 120 $
166 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 4 3,514,900 Rls. 100 $
167 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 96083090 قلم خودنويس ، قلم استيلوگراف وساير قلم ها، با جوهر خميري 10 2,108,940 Rls. 60 $
168 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 96200000 بازو?? (Monopods)، دوپا?ه (Bipods)، سه پا?ه (Tripods) و اش?ا? همانند. 50 2,108,940 Rls. 60 $
169 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 91129000 قطعات قاب وقفسه ساعتهاي ديوا ري, روميزي وهمانندوقطعات برا ي قاب وقفسه سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 50 1,827,748 Rls. 52 $
170 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 29 1,072,800 Rls. 30 $
مجموع کل
32,561,189,658 ريال
مجموع کل
959,689 دلار