آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 28272000 کلرورکلسيم 63,000 414,678,600 Rls. 12,600 $
102 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 104 395,827,400 Rls. 12,210 $
103 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 5,103 383,666,920 Rls. 11,712 $
104 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 500 356,951,232 Rls. 10,126 $
105 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 700 342,008,000 Rls. 9,490 $
106 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 3,270 318,118,680 Rls. 9,810 $
107 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 4,432 300,834,909 Rls. 9,284 $
108 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 3,819 295,250,256 Rls. 8,297 $
109 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,894 292,102,500 Rls. 8,975 $
110 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 82052000 چکش وپتک. 2,850 277,259,400 Rls. 8,550 $
111 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 4,435 273,000,431 Rls. 8,403 $
112 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 104 267,241,781 Rls. 7,189 $
113 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 3,500 254,023,000 Rls. 7,000 $
114 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,125 227,045,700 Rls. 6,300 $
115 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 1,800 204,296,400 Rls. 6,300 $
116 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 519 175,512,690 Rls. 5,417 $
117 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 500 171,004,000 Rls. 4,745 $
118 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 450 164,523,960 Rls. 5,048 $
119 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 375 161,493,750 Rls. 4,595 $
120 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 160 154,963,872 Rls. 4,142 $
121 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 856 143,047,872 Rls. 4,058 $
122 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 150 133,383,120 Rls. 3,701 $
123 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,390 124,065,200 Rls. 3,755 $
124 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,626 112,819,889 Rls. 3,130 $
125 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 82021000 ا ره دستي. 915 112,752,156 Rls. 3,477 $
126 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 717 105,763,236 Rls. 3,255 $
127 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 55 91,251,040 Rls. 2,815 $
128 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 460 84,686,800 Rls. 2,613 $
129 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,500 72,112,000 Rls. 2,000 $
130 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 434 65,419,424 Rls. 2,003 $
131 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 550 62,776,000 Rls. 1,900 $
132 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 100 61,474,917 Rls. 1,892 $
133 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 130 60,191,680 Rls. 1,840 $
134 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,500 59,926,700 Rls. 1,700 $
135 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 355 56,425,120 Rls. 1,701 $
136 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 127 37,247,616 Rls. 1,008 $
137 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 120 25,557,120 Rls. 785 $
138 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 9 18,671,616 Rls. 576 $
139 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 120 17,100,400 Rls. 474 $
140 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20 16,715,290 Rls. 476 $
141 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20 15,450,440 Rls. 473 $
142 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 147 15,041,024 Rls. 464 $
143 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84716010 صفحه کليد(keyboard) 27 8,914,400 Rls. 275 $
144 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84716020 موشوا ره (mouse) 9 5,186,560 Rls. 160 $
145 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 11 4,873,614 Rls. 135 $
146 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 9 3,306,432 Rls. 102 $
147 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15 163,076 Rls. 5 $
مجموع کل
6,944,126,223 ريال
مجموع کل
204,966 دلار