آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 9 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,530 564,070,860 Rls. 16,007 $
102 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 15,648 545,437,350 Rls. 16,650 $
103 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 5,147 539,302,180 Rls. 16,490 $
104 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 48236100 سيني ها ،ديس ها ،بشقاب ها ،فنجان ها وغيره ازبامبو . 8,168 529,547,776 Rls. 16,341 $
105 6 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,380 516,052,495 Rls. 15,558 $
106 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 974 489,991,739 Rls. 13,879 $
107 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 720 484,010,172 Rls. 13,098 $
108 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 4,237 481,217,275 Rls. 14,829 $
109 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85044030 منبع تغذيه را يانه 398 470,841,944 Rls. 13,396 $
110 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,713 464,145,330 Rls. 14,303 $
111 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 11,420 459,098,325 Rls. 13,526 $
112 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 1,368 444,801,280 Rls. 13,515 $
113 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 82111000 مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو) 3,865 440,239,500 Rls. 13,550 $
114 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,260 440,130,480 Rls. 13,560 $
115 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,358 391,527,696 Rls. 10,864 $
116 5 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,903 386,690,850 Rls. 11,840 $
117 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 885 357,636,981 Rls. 9,924 $
118 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 91081200 ک ک فقط با نمايشگر اوپتوالكترونيكي 50 307,905,240 Rls. 8,760 $
119 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 550 303,930,200 Rls. 8,225 $
120 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 514 288,886,087 Rls. 8,183 $
121 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 37,700 279,644,400 Rls. 8,400 $
122 7 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 3,453 258,192,635 Rls. 7,756 $
123 11 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 115 249,297,260 Rls. 6,917 $
124 2 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 930 206,240,713 Rls. 6,358 $
125 8 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 2,574 168,757,800 Rls. 5,160 $
126 1 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 354 149,215,248 Rls. 4,602 $
127 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 198 147,625,800 Rls. 4,200 $
128 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش از kg 5000بجزباسکولهاي ا لکترونيکي سيار 300 146,922,820 Rls. 4,180 $
129 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 279 131,398,194 Rls. 3,646 $
130 4 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 287 83,839,014 Rls. 2,583 $
131 9 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 250 61,188,750 Rls. 1,750 $
132 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85044020 شارژر باطري 50 43,795,654 Rls. 1,246 $
133 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 50 30,228,140 Rls. 860 $
134 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 100 29,525,160 Rls. 840 $
135 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 50 17,574,500 Rls. 500 $
136 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 80 8,787,250 Rls. 250 $
137 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 40 4,920,860 Rls. 140 $
138 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 85258090 ک ک ک ساير 10 4,217,880 Rls. 120 $
139 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 4 3,514,900 Rls. 100 $
140 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 96083090 قلم خودنويس ، قلم استيلوگراف وساير قلم ها، با جوهر خميري 10 2,108,940 Rls. 60 $
141 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 96200000 بازو?? (Monopods)، دوپا?ه (Bipods)، سه پا?ه (Tripods) و اش?ا? همانند. 50 2,108,940 Rls. 60 $
142 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 91129000 قطعات قاب وقفسه ساعتهاي ديوا ري, روميزي وهمانندوقطعات برا ي قاب وقفسه سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 50 1,827,748 Rls. 52 $
143 10 1396 منطقه آزادچابهار امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 29 1,072,800 Rls. 30 $
مجموع کل
10,937,469,166 ريال
مجموع کل
322,308 دلار