آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 45,166 26,074,399,595 Rls. 718,521 $
202 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 6,847 26,009,907,120 Rls. 755,619 $
203 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 43,890 25,470,932,857 Rls. 750,078 $
204 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 54,940 25,284,143,640 Rls. 700,542 $
205 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 14,262 25,185,254,284 Rls. 688,342 $
206 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 478,720 25,139,291,443 Rls. 744,713 $
207 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 444,000 24,920,459,520 Rls. 751,968 $
208 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 14,370 24,832,352,877 Rls. 694,564 $
209 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 59,005 24,776,820,624 Rls. 753,956 $
210 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 92,967 24,577,538,452 Rls. 696,553 $
211 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 17,340 24,192,410,787 Rls. 686,789 $
212 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 5,760 24,140,355,000 Rls. 701,306 $
213 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 120,000 24,057,010,560 Rls. 658,123 $
214 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 124,500 24,055,164,000 Rls. 741,277 $
215 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 31,181 23,827,262,601 Rls. 717,992 $
216 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 30,022 23,666,757,534 Rls. 670,370 $
217 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 10,500 23,477,283,270 Rls. 659,678 $
218 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 47,343 23,415,826,167 Rls. 721,792 $
219 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,300 23,409,598,325 Rls. 689,694 $
220 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,300 23,347,496,748 Rls. 703,895 $
221 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 467,725 23,280,417,785 Rls. 716,190 $
222 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 41,913 23,272,679,227 Rls. 717,400 $
223 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 28,610 23,055,552,125 Rls. 672,500 $
224 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 17,658 22,628,301,407 Rls. 692,866 $
225 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 50,965 22,487,709,904 Rls. 693,301 $
226 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,600 22,416,322,322 Rls. 690,625 $
227 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 26,105 22,408,720,390 Rls. 679,121 $
228 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,274 22,314,666,240 Rls. 602,226 $
229 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 11,205 22,305,556,820 Rls. 681,291 $
230 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 273,600 22,228,412,400 Rls. 620,645 $
231 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 7,053 22,188,897,886 Rls. 678,490 $
232 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 28,850 22,101,750,741 Rls. 608,701 $
233 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 13,086 22,014,555,420 Rls. 678,435 $
234 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 26,229 22,002,438,120 Rls. 678,628 $
235 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 277,012 21,861,233,164 Rls. 619,228 $
236 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 210,600 21,733,453,484 Rls. 669,770 $
237 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 20,366 21,581,502,055 Rls. 660,100 $
238 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 90,000 21,524,400,000 Rls. 646,972 $
239 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 37,940 21,438,108,822 Rls. 659,533 $
240 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 68,630 21,437,157,268 Rls. 622,447 $
241 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 65,511 21,365,591,795 Rls. 606,559 $
242 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,450 21,312,019,872 Rls. 653,843 $
243 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 16,110 21,122,693,520 Rls. 640,292 $
244 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 27,600 21,119,169,765 Rls. 577,753 $
245 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 187,200 21,030,993,060 Rls. 629,294 $
246 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 10,781 20,988,671,456 Rls. 618,368 $
247 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 8,430 20,986,140,000 Rls. 645,827 $
248 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 56,823 20,975,715,180 Rls. 589,388 $
249 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 36,020 20,971,397,266 Rls. 635,543 $
250 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 43,930 20,900,947,400 Rls. 593,103 $
251 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 155,496 20,651,029,784 Rls. 636,395 $
252 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 43,220 20,500,467,438 Rls. 589,627 $
253 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 3,933 20,438,449,698 Rls. 561,874 $
254 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 3,907 20,416,936,431 Rls. 625,155 $
255 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 187,200 20,414,442,448 Rls. 617,870 $
256 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 17,735 20,179,363,916 Rls. 545,763 $
257 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,192 20,152,014,064 Rls. 615,430 $
258 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 25,000 20,148,516,500 Rls. 576,248 $
259 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 25,000 19,815,468,750 Rls. 542,088 $
260 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 39,565 19,789,321,050 Rls. 583,282 $
261 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 36,057 19,757,835,656 Rls. 550,119 $
262 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,200 19,732,122,372 Rls. 578,400 $
263 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,435 19,571,719,648 Rls. 582,716 $
264 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 9,472 19,543,288,891 Rls. 595,358 $
265 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,950 19,491,489,611 Rls. 600,822 $
266 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 3,139 19,283,350,000 Rls. 527,531 $
267 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,005 19,255,117,554 Rls. 593,798 $
268 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 99,426 18,988,522,576 Rls. 579,643 $
269 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 41,000 18,631,883,520 Rls. 555,678 $
270 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 10051000 بذر ذرت 194,640 18,532,383,284 Rls. 569,932 $
271 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 81052000 مات کبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي کبالت، کبالت بصورت کارنشده، پودر 4,813 18,494,015,463 Rls. 567,743 $
272 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 217,443 18,478,510,349 Rls. 502,427 $
273 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 9,656 18,227,222,285 Rls. 541,590 $
274 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 4,700 18,220,930,000 Rls. 545,210 $
275 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 33,110 18,171,665,930 Rls. 560,249 $
276 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 11,070 17,979,489,920 Rls. 554,524 $
277 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 5,257 17,847,474,120 Rls. 478,497 $
278 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 240,000 17,840,940,993 Rls. 481,430 $
279 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 5,991 17,765,025,516 Rls. 499,172 $
280 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 26,450 17,670,863,525 Rls. 500,713 $
281 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 22,211 17,622,276,307 Rls. 542,488 $
282 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 6,383 17,576,200,257 Rls. 531,967 $
283 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 275,196 17,539,570,269 Rls. 540,610 $
284 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميک يا سيليکاتها 47,657 17,493,070,391 Rls. 530,473 $
285 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 41,780 17,419,580,000 Rls. 468,583 $
286 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,965 17,411,954,321 Rls. 510,853 $
287 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 19,500 17,360,786,218 Rls. 528,937 $
288 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 135,439 17,299,947,544 Rls. 530,643 $
289 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 72,000 17,266,392,000 Rls. 517,621 $
290 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 31,948 17,021,121,693 Rls. 498,934 $
291 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 447,900 16,991,741,527 Rls. 523,657 $
292 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 250,800 16,938,993,000 Rls. 522,224 $
293 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 42,000 16,887,185,100 Rls. 505,809 $
294 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 496,000 16,817,236,800 Rls. 512,377 $
295 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 249,600 16,630,742,158 Rls. 473,528 $
296 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 4,150 16,505,327,992 Rls. 442,620 $
297 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 240,000 16,402,445,337 Rls. 461,271 $
298 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 39,834 16,348,159,311 Rls. 503,859 $
299 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 16,975 16,318,081,233 Rls. 452,995 $
300 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 34,569 16,251,663,344 Rls. 497,410 $
مجموع کل
2,061,007,776,392 ريال
مجموع کل
60,640,354 دلار