آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 30,473 48,771,107,767 Rls. 1,423,018 $
102 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 11,500 48,652,873,405 Rls. 1,324,135 $
103 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,046 47,633,432,977 Rls. 1,351,763 $
104 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 45,114 47,469,772,517 Rls. 1,455,527 $
105 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 50,980 47,412,631,050 Rls. 1,459,950 $
106 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 94,470 47,273,981,290 Rls. 1,458,556 $
107 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 72,515 47,195,309,956 Rls. 1,428,539 $
108 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 13,982 47,066,429,820 Rls. 1,451,122 $
109 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29252910 متفورمين 24,990 46,871,842,844 Rls. 1,446,350 $
110 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 72,620 46,442,108,702 Rls. 1,293,090 $
111 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 870,000 44,177,904,000 Rls. 1,235,400 $
112 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 89,300 44,128,923,000 Rls. 1,355,936 $
113 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 9,917 44,121,888,115 Rls. 1,291,294 $
114 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 154,961 43,485,832,800 Rls. 1,197,775 $
115 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 50,161 42,882,189,000 Rls. 1,189,321 $
116 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86073000 قلابهاوسايروسايل کوپلينگ, ضربه گيرهاي لکوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 19,918 42,423,020,474 Rls. 1,307,863 $
117 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 30,341 42,007,333,430 Rls. 1,270,588 $
118 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 158,205 41,778,000,000 Rls. 1,185,158 $
119 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 5,077 41,473,329,958 Rls. 1,277,825 $
120 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 53,420 41,452,400,000 Rls. 1,269,249 $
121 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 35,588 40,945,853,700 Rls. 1,261,983 $
122 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 193,804 40,845,009,288 Rls. 1,159,359 $
123 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 530,480 40,637,388,880 Rls. 1,212,238 $
124 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 189,906 40,110,451,901 Rls. 1,237,290 $
125 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 3,100 40,049,205,000 Rls. 1,234,639 $
126 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 143,975 39,931,678,395 Rls. 1,080,636 $
127 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 20,340 39,758,764,500 Rls. 1,247,804 $
128 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,278 39,725,160,550 Rls. 1,222,008 $
129 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 297,839 39,195,478,639 Rls. 1,209,479 $
130 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 12,510 38,905,663,860 Rls. 1,167,311 $
131 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 43,549 38,510,569,558 Rls. 1,187,215 $
132 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 3,000 38,231,586,440 Rls. 1,027,102 $
133 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 9,012 38,118,250,000 Rls. 1,042,793 $
134 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 92,900 38,039,888,369 Rls. 1,170,839 $
135 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 430,160 37,800,024,880 Rls. 1,016,872 $
136 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 19,593 37,777,131,000 Rls. 1,071,996 $
137 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 89,060 37,566,321,810 Rls. 1,148,701 $
138 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 35030090 ک ک ک ساير 140,000 37,548,693,000 Rls. 1,010,523 $
139 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 216,000 37,345,214,884 Rls. 1,141,667 $
140 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 32,101 37,238,462,520 Rls. 1,067,979 $
141 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 150,000 37,237,500,000 Rls. 1,056,743 $
142 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 718,080 37,101,576,678 Rls. 1,077,845 $
143 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 7,016 36,577,466,100 Rls. 977,615 $
144 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,298 36,432,615,571 Rls. 1,120,590 $
145 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 376,150 35,801,497,111 Rls. 1,103,486 $
146 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,530 35,692,968,195 Rls. 979,856 $
147 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 507,680 35,400,319,240 Rls. 1,091,008 $
148 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 2,938 35,388,144,000 Rls. 1,090,510 $
149 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 327,400 34,946,564,508 Rls. 1,066,504 $
150 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84596100 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 41,088 34,908,571,525 Rls. 1,048,589 $
151 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 10,847 34,884,254,160 Rls. 1,074,856 $
152 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 260,450 34,802,751,168 Rls. 941,817 $
153 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 144,000 34,557,408,000 Rls. 1,030,306 $
154 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 478,720 34,252,570,440 Rls. 932,779 $
155 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 6,323 33,913,180,000 Rls. 956,524 $
156 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 15,295 33,765,697,270 Rls. 958,218 $
157 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 91,770 33,153,757,560 Rls. 1,022,511 $
158 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 11,964 33,102,266,228 Rls. 1,013,571 $
159 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 65,630 32,509,384,141 Rls. 876,513 $
160 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 283,125 32,481,258,129 Rls. 923,082 $
161 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 60,965 32,463,732,482 Rls. 932,623 $
162 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 126,000 32,436,936,000 Rls. 899,445 $
163 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 992,000 32,428,905,600 Rls. 996,088 $
164 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 7,140 32,149,987,474 Rls. 879,815 $
165 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 58,090 31,763,719,198 Rls. 921,596 $
166 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 125,975 31,529,088,000 Rls. 895,813 $
167 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 5,119 31,142,077,211 Rls. 959,857 $
168 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 58,310 30,991,977,920 Rls. 955,720 $
169 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 6,255 30,640,386,052 Rls. 895,047 $
170 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 11,837 30,392,479,051 Rls. 853,985 $
171 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 228,252 30,306,511,859 Rls. 934,065 $
172 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 54,549 30,262,404,145 Rls. 844,053 $
173 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 2,348 29,517,373,043 Rls. 844,537 $
174 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 126,000 29,336,040,000 Rls. 888,883 $
175 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 5,537 29,269,318,058 Rls. 869,992 $
176 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 6,619 29,120,799,207 Rls. 814,340 $
177 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 17,005 28,976,587,205 Rls. 834,700 $
178 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 47,300 28,909,287,186 Rls. 794,987 $
179 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 47,690 28,715,234,860 Rls. 822,584 $
180 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 461,750 28,589,738,955 Rls. 775,550 $
181 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 54,579 28,513,348,838 Rls. 878,902 $
182 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 1,500 28,489,237,500 Rls. 875,380 $
183 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 126,608 28,391,026,806 Rls. 778,878 $
184 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 35,834 28,205,578,800 Rls. 869,937 $
185 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 31,640 28,162,097,400 Rls. 850,822 $
186 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 46,865 27,977,126,746 Rls. 817,621 $
187 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 185,000 27,924,443,000 Rls. 863,570 $
188 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 4,096 27,650,840,000 Rls. 790,815 $
189 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 17021100 از لحاظ وزن حاوي 99 درصد يا بيشتر لاكتوز، موسوم به لاكتوز بيکآب (Anhydre)، محاسبهکشده براساس ماده خشك باشد 389,990 27,587,039,576 Rls. 753,376 $
190 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29252910 متفورمين 12,495 27,582,229,328 Rls. 822,613 $
191 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 21,482 27,574,817,760 Rls. 774,813 $
192 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 53,754 27,290,730,035 Rls. 764,828 $
193 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 25,945 27,176,618,664 Rls. 743,465 $
194 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 14,906 27,044,111,088 Rls. 792,734 $
195 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 40,475 26,981,571,976 Rls. 817,571 $
196 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 297,000 26,941,407,499 Rls. 830,807 $
197 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 47,875 26,863,554,323 Rls. 720,592 $
198 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 74,731 26,645,520,222 Rls. 727,638 $
199 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29252910 متفورمين 12,495 26,464,993,545 Rls. 804,138 $
200 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 7,766 26,262,937,812 Rls. 809,485 $
مجموع کل
3,536,582,672,727 ريال
مجموع کل
103,635,481 دلار