آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,198,330 485,651,033,760 Rls. 14,779,410 $
2 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,983,300 466,915,706,752 Rls. 13,325,592 $
3 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,216,225 423,881,857,718 Rls. 12,787,378 $
4 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 33,727 400,754,780,100 Rls. 12,359,544 $
5 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,255,175 386,175,180,358 Rls. 11,911,484 $
6 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 319,078 352,511,995,557 Rls. 10,906,440 $
7 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 238,439 349,023,430,848 Rls. 10,378,969 $
8 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,275,950 311,696,668,649 Rls. 8,603,387 $
9 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,111,200 298,633,812,228 Rls. 9,209,058 $
10 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 401,271 273,930,773,882 Rls. 8,320,228 $
11 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 61,355 235,289,000,000 Rls. 6,298,473 $
12 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,178,350 230,886,484,399 Rls. 7,046,419 $
13 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,105,550 224,772,898,197 Rls. 6,702,744 $
14 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 42,076 216,552,018,500 Rls. 6,127,622 $
15 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,184,875 212,602,216,427 Rls. 6,553,586 $
16 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 42,506 208,830,804,300 Rls. 5,969,282 $
17 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 490,770 204,630,203,040 Rls. 6,165,651 $
18 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 150,869 194,395,683,345 Rls. 6,299,182 $
19 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 106,944 179,960,401,349 Rls. 5,085,542 $
20 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 198,560 176,543,772,592 Rls. 4,799,999 $
21 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 701,000 167,710,027,750 Rls. 4,639,438 $
22 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 388,360 163,142,576,760 Rls. 4,814,000 $
23 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 26,766 162,757,309,400 Rls. 5,017,527 $
24 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 4,850 144,947,000,000 Rls. 3,845,250 $
25 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 25,609 142,253,625,000 Rls. 4,385,707 $
26 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 142,617 142,077,907,707 Rls. 4,240,104 $
27 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 738,725 140,564,185,586 Rls. 4,312,722 $
28 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 110,285 137,094,285,301 Rls. 4,250,169 $
29 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 349,237 134,818,238,835 Rls. 4,214,094 $
30 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 78,700 127,378,304,000 Rls. 3,931,186 $
31 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 20,207 110,070,000,000 Rls. 3,386,584 $
32 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 39,080 104,664,083,280 Rls. 2,892,658 $
33 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 218,590 98,389,030,079 Rls. 2,975,327 $
34 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 21,136 97,359,635,239 Rls. 2,973,731 $
35 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 6,035 96,832,308,062 Rls. 2,985,060 $
36 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 933,675 95,176,451,800 Rls. 2,935,642 $
37 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 392,319 90,995,163,039 Rls. 2,772,383 $
38 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 151,643 89,807,151,650 Rls. 2,744,693 $
39 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 16,029 85,029,140,000 Rls. 2,418,758 $
40 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 4,954 84,544,828,747 Rls. 2,605,542 $
41 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 4,503 84,086,184,000 Rls. 2,561,885 $
42 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 114,600 83,657,652,760 Rls. 2,257,408 $
43 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 500,000 82,867,810,000 Rls. 2,553,708 $
44 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 41,815 82,768,801,899 Rls. 2,434,739 $
45 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 79,486,900,000 Rls. 2,108,686 $
46 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 56,301 78,804,093,265 Rls. 2,401,051 $
47 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 481,648 77,799,288,906 Rls. 2,096,819 $
48 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 82,564 77,685,300,000 Rls. 2,392,500 $
49 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 408,000 77,680,258,742 Rls. 2,171,606 $
50 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 45,652 76,163,152,662 Rls. 2,233,724 $
51 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 6,603 75,724,600,000 Rls. 2,300,890 $
52 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 7,348 74,893,503,217 Rls. 2,185,690 $
53 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 489,762 74,626,788,883 Rls. 2,159,983 $
54 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 517,962 74,221,597,588 Rls. 2,256,851 $
55 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 234,000 74,213,730,600 Rls. 2,275,740 $
56 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 539,383 73,720,293,969 Rls. 2,271,345 $
57 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 437,496 73,149,082,980 Rls. 2,014,337 $
58 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 581,149 72,414,072,069 Rls. 2,232,438 $
59 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 39,739 72,032,439,488 Rls. 2,221,776 $
60 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 25,146 71,729,477,806 Rls. 2,072,227 $
61 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 480,463 71,226,066,271 Rls. 2,194,948 $
62 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29221990 سايرآمينوا لکلهابجزآنهاييکه بيش ا زيک نوع عامل ا کسيژن دا رندا ترهاواسترهاآنها،املاح اين محصولات ...غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 71,022,600,000 Rls. 2,014,768 $
63 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,901 69,544,804,464 Rls. 1,858,742 $
64 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 22,455 69,420,609,561 Rls. 1,865,069 $
65 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 563,325 68,911,206,596 Rls. 1,887,081 $
66 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 336,000 68,638,619,731 Rls. 1,848,810 $
67 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 471,438 67,902,804,238 Rls. 2,039,175 $
68 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 68,066 67,412,347,131 Rls. 1,892,704 $
69 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04049010 ک ک ک پودر آبک پنير (کان?­زدا?? شده و کان?­زدا?? نشده) 360,000 65,278,791,848 Rls. 1,921,958 $
70 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 446,668 63,988,253,483 Rls. 1,870,234 $
71 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 45,449 63,665,739,420 Rls. 1,961,358 $
72 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04041000 آب پن?ر وآب پن?ر تغ??ر ?افته (Modified Whey) حت? غل?ظ شده ?ا به آن قند ?ا سا?ر مواد ش?ر?ن کننده اضافه شده 384,000 63,437,995,865 Rls. 1,954,946 $
73 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 97,051 63,345,073,746 Rls. 1,953,521 $
74 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 16,742 61,857,163,017 Rls. 1,894,031 $
75 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 405,545 61,674,712,020 Rls. 1,740,063 $
76 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 113,860 58,472,324,669 Rls. 1,802,654 $
77 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 109,553 58,030,669,917 Rls. 1,570,180 $
78 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 484,925 57,167,981,160 Rls. 1,707,094 $
79 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30043910 ساير داروهاداراي هورمون ياساير محصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك ها دا را ي توليد دا خلي مشابه 32,558 57,014,501,450 Rls. 1,548,414 $
80 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 471,575 56,697,204,941 Rls. 1,590,718 $
81 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 5,919 56,355,974,926 Rls. 1,686,295 $
82 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 11,732 56,122,383,000 Rls. 1,731,414 $
83 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 5,581 54,900,790,000 Rls. 1,555,087 $
84 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,122 54,694,981,747 Rls. 1,504,961 $
85 1 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 82,995 54,581,677,702 Rls. 1,699,049 $
86 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 16,932 54,193,917,392 Rls. 1,519,818 $
87 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,590 53,409,266,801 Rls. 1,559,598 $
88 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 9,919 53,394,585,000 Rls. 1,644,553 $
89 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 19,897 53,094,197,960 Rls. 1,551,093 $
90 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,935 52,898,846,401 Rls. 1,630,462 $
91 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 256,547 51,978,399,409 Rls. 1,406,532 $
92 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,824 51,409,115,647 Rls. 1,584,880 $
93 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 20,120 50,920,974,677 Rls. 1,430,295 $
94 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 3,792 50,776,734,947 Rls. 1,537,555 $
95 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 6,900 50,727,131,940 Rls. 1,564,183 $
96 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 61,642 50,697,250,738 Rls. 1,497,839 $
97 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 10,500 50,498,100,000 Rls. 1,549,259 $
98 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,663 50,001,803,350 Rls. 1,519,304 $
99 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 52,085 49,965,190,000 Rls. 1,540,000 $
100 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 52,300 49,750,114,000 Rls. 1,533,951 $
مجموع کل
12,122,055,908,235 ريال
مجموع کل
359,536,564 دلار