آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 71031010 فيروزه طبيعى كارنشده يا به طورساده اره شده يا ناهموارى گرفته شده 127 45,454,500 Rls. 1,300 $
202 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 82 35,881,216 Rls. 1,074 $
203 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 100 32,785,080 Rls. 1,004 $
204 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 52 27,816,800 Rls. 857 $
205 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 32 23,186,320 Rls. 715 $
206 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 7 15,957,040 Rls. 492 $
207 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 82083000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 21 10,837,120 Rls. 328 $
208 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 16 10,449,893 Rls. 315 $
209 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 5 8,431,147 Rls. 255 $
210 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 87141090 ک ک ک ساير 126 7,695,208 Rls. 232 $
211 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 5 298,521 Rls. 9 $
مجموع کل
218,792,845 ريال
مجموع کل
6,581 دلار