آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 39079930 --- پودر درزجوش گريد غذايي 4,800 1,622,125,440 Rls. 44,700 $
102 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 22,386 1,542,771,261 Rls. 47,004 $
103 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 260 1,537,507,500 Rls. 47,382 $
104 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 216,000 1,519,381,025 Rls. 43,118 $
105 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 11,485 1,459,710,000 Rls. 45,000 $
106 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 18 1,413,921,600 Rls. 39,729 $
107 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 20,180 1,306,766,224 Rls. 36,543 $
108 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 85235210 ک ک ک كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 306 1,269,513,000 Rls. 37,213 $
109 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,662 1,266,893,370 Rls. 37,136 $
110 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 20,000 1,237,707,000 Rls. 33,294 $
111 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 53 1,209,648,409 Rls. 35,457 $
112 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 275 1,158,895,500 Rls. 33,144 $
113 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 35,000 1,155,493,994 Rls. 32,730 $
114 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 24,688 1,140,150,834 Rls. 35,142 $
115 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 64 1,107,092,182 Rls. 34,117 $
116 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 35,000 1,028,342,700 Rls. 29,875 $
117 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 20,000 1,006,740,900 Rls. 30,732 $
118 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 20,000 995,679,000 Rls. 30,646 $
119 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 50 991,299,750 Rls. 30,459 $
120 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 85412100 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور),به قدرت ا نتشار ا موا ج کمترا ز يک وات 103 957,622,400 Rls. 26,572 $
121 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 20,000 954,315,000 Rls. 29,410 $
122 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 37 953,028,360 Rls. 29,181 $
123 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 24,000 939,732,408 Rls. 28,631 $
124 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 12060090 ک ک ک ساير 23,000 901,282,347 Rls. 27,736 $
125 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 197 898,528,960 Rls. 25,451 $
126 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 24,000 888,158,880 Rls. 27,375 $
127 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 22,000 879,388,070 Rls. 24,401 $
128 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 700 859,195,200 Rls. 26,308 $
129 11 1396 مشهد امارات متحده عربي 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 11,000 857,854,800 Rls. 23,640 $
130 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 65 823,712,500 Rls. 25,186 $
131 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 149 813,267,000 Rls. 23,079 $
132 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 110 811,445,224 Rls. 25,005 $
133 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 22,000 802,172,800 Rls. 24,730 $
134 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 7,450 784,920,000 Rls. 24,000 $
135 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 249 775,098,573 Rls. 21,955 $
136 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 138 767,465,000 Rls. 23,138 $
137 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 277 743,867,400 Rls. 20,641 $
138 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 23 724,111,920 Rls. 20,346 $
139 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 40 672,355,800 Rls. 20,634 $
140 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 18,000 672,051,600 Rls. 19,800 $
141 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 600 638,849,700 Rls. 19,701 $
142 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 28362000 کربنات دي سديم 60,000 636,109,200 Rls. 19,602 $
143 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 85340000 مدا رهاي چاپي 750 605,015,400 Rls. 18,652 $
144 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 1,944 575,248,040 Rls. 17,560 $
145 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 2,500 572,337,500 Rls. 17,500 $
146 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 60,500 571,947,338 Rls. 17,632 $
147 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 356 531,186,529 Rls. 16,376 $
148 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 15,000 514,095,000 Rls. 15,000 $
149 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 94052010 ---چراغ كنارتختخواب، چراغ روميزي وچراغ هاي پايه دار داخل ساختمان كه فقط جهت به كار گرفتن با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند 3,865 508,419,680 Rls. 15,520 $
150 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 66 502,596,390 Rls. 15,499 $
151 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 34012030 صابون چيپس 20,000 492,019,450 Rls. 14,950 $
152 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 8,016 485,488,640 Rls. 14,752 $
153 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 305 470,500,454 Rls. 14,077 $
154 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 336 462,303,360 Rls. 14,112 $
155 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 12,987 430,736,730 Rls. 13,279 $
156 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,500 413,372,800 Rls. 12,790 $
157 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 85393150 فلورسنت روشنايي به قطر 16 ميليمتر وکمتر(T5) 572 412,763,400 Rls. 12,600 $
158 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 100 409,350,216 Rls. 11,892 $
159 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 57 390,448,500 Rls. 11,683 $
160 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 50,000 390,028,442 Rls. 10,526 $
161 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 23 389,139,972 Rls. 11,778 $
162 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 42 376,864,002 Rls. 11,047 $
163 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,041 362,638,098 Rls. 11,183 $
164 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 8,991 328,069,830 Rls. 10,114 $
165 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 681 319,866,120 Rls. 9,857 $
166 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 37 312,180,227 Rls. 9,622 $
167 1 1396 مشهد امارات متحده عربي 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 3,993 288,705,680 Rls. 8,903 $
168 8 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 7,000 263,902,100 Rls. 7,700 $
169 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 269 259,919,618 Rls. 7,362 $
170 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 348 258,924,734 Rls. 7,979 $
171 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 540 252,997,672 Rls. 7,799 $
172 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 446 227,565,936 Rls. 6,933 $
173 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 6 226,740,452 Rls. 6,785 $
174 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 292 214,987,220 Rls. 6,583 $
175 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 90322000 مانوستات 18 211,442,880 Rls. 6,327 $
176 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 4 201,831,840 Rls. 6,039 $
177 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 26 198,256,685 Rls. 6,111 $
178 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 85044070 سلفS.M.D 2 195,741,070 Rls. 5,265 $
179 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 34 191,434,720 Rls. 5,862 $
180 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 6 186,914,140 Rls. 5,295 $
181 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 07133390 لوبياي سفيد (Phadealus Vulgaris) 5,000 169,710,000 Rls. 5,000 $
182 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 90 150,872,400 Rls. 4,274 $
183 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لکتريک سرا ميکي ,چند لايه 32 147,889,878 Rls. 4,424 $
184 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 31 140,320,672 Rls. 4,320 $
185 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 57 139,998,414 Rls. 3,766 $
186 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322510 خازنS.M.D با دي الكتريك از كاغذ يا مواد پلاستيكي 11 138,318,884 Rls. 4,138 $
187 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 218 137,839,873 Rls. 3,720 $
188 12 1396 مشهد امارات متحده عربي 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 54 136,606,180 Rls. 3,674 $
189 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 5 125,727,000 Rls. 3,561 $
190 10 1396 مشهد امارات متحده عربي 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 218 123,552,955 Rls. 3,428 $
191 4 1396 مشهد امارات متحده عربي 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 92 108,418,380 Rls. 3,336 $
192 7 1396 مشهد امارات متحده عربي 85412100 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور),به قدرت ا نتشار ا موا ج کمترا ز يک وات 14 91,888,560 Rls. 2,693 $
193 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 3 79,136,400 Rls. 2,423 $
194 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 10 67,892,580 Rls. 1,923 $
195 9 1396 مشهد امارات متحده عربي 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 24 59,091,690 Rls. 1,674 $
196 5 1396 مشهد امارات متحده عربي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 280 52,757,600 Rls. 1,615 $
197 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 86 52,558,015 Rls. 1,620 $
198 6 1396 مشهد امارات متحده عربي 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 35 49,657,040 Rls. 1,486 $
199 3 1396 مشهد امارات متحده عربي 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 6 47,145,800 Rls. 1,453 $
200 2 1396 مشهد امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 82 46,266,605 Rls. 1,426 $
مجموع کل
58,795,802,622 ريال
مجموع کل
1,742,841 دلار