آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 كرمان امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 416,676 26,328,193,526 Rls. 792,813 $
2 7 1396 كرمان امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 280 14,302,351,332 Rls. 431,196 $
3 7 1396 كرمان امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 169,833 9,785,294,290 Rls. 292,282 $
4 12 1396 كرمان امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 13,660 8,806,615,328 Rls. 236,109 $
5 11 1396 كرمان امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 15,188 5,701,832,000 Rls. 161,800 $
6 3 1396 كرمان امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 25,152 2,685,941,428 Rls. 82,787 $
7 5 1396 كرمان امارات متحده عربي 54049010 نوار براي توليد چمن مصنوعي از مواد نسجي سنتيك كه عرض ظاهري آنها از 5 ميليمتر بيشتر نباشد 12,376 2,142,559,422 Rls. 65,512 $
8 7 1396 كرمان امارات متحده عربي 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 40 1,341,390,404 Rls. 40,441 $
9 7 1396 كرمان امارات متحده عربي 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 15 936,434,868 Rls. 28,232 $
مجموع کل
72,030,612,598 ريال
مجموع کل
2,131,172 دلار