آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 3,423 6,164,330,370 Rls. 189,314 $
102 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,642 6,057,408,000 Rls. 168,000 $
103 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 1,525 5,970,259,695 Rls. 163,327 $
104 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 80,000 5,969,925,000 Rls. 184,055 $
105 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 4,654 5,762,070,819 Rls. 155,623 $
106 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 12,066 5,684,768,638 Rls. 175,142 $
107 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 46,202 5,644,060,211 Rls. 174,109 $
108 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 14,992 5,578,528,588 Rls. 161,127 $
109 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 4,732 5,502,968,180 Rls. 169,641 $
110 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 15,025 5,482,071,586 Rls. 155,573 $
111 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 92,432 5,401,029,029 Rls. 166,467 $
112 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 78,246 5,341,803,453 Rls. 151,475 $
113 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 978 5,292,547,393 Rls. 163,115 $
114 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073020 ک ک ک به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 60,000 5,281,591,000 Rls. 141,800 $
115 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 8,027 5,182,544,494 Rls. 141,133 $
116 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 8,640 5,112,984,586 Rls. 157,638 $
117 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 1,749 5,088,466,978 Rls. 151,759 $
118 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 564 5,070,818,075 Rls. 151,232 $
119 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 84,176 4,966,005,188 Rls. 153,162 $
120 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 81,326 4,885,435,641 Rls. 150,548 $
121 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 508 4,883,881,830 Rls. 150,607 $
122 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 6,240 4,866,064,000 Rls. 134,959 $
123 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 1,200 4,793,589,792 Rls. 147,686 $
124 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 2,894 4,791,164,644 Rls. 135,712 $
125 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 42,000 4,775,762,079 Rls. 147,233 $
126 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 517 4,695,476,926 Rls. 131,305 $
127 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 13,367 4,657,032,000 Rls. 142,205 $
128 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 51,891 4,499,808,649 Rls. 136,986 $
129 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 2,636 4,466,342,707 Rls. 127,738 $
130 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 805 4,421,616,640 Rls. 134,351 $
131 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 5,491 4,421,414,112 Rls. 136,304 $
132 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 57,120 4,414,382,964 Rls. 122,826 $
133 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 268 4,358,257,807 Rls. 134,332 $
134 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 2,600 4,258,292,000 Rls. 130,386 $
135 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 8,752 4,146,398,972 Rls. 115,333 $
136 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 85061030 قوه هاي دکمه ا ي (cell round ) بابي اكسيد منگنز 364 4,097,028,074 Rls. 109,843 $
137 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 294 4,073,807,360 Rls. 123,782 $
138 3 1396 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 6,480 4,039,816,789 Rls. 124,516 $
139 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 294 4,030,480,236 Rls. 123,786 $
140 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 28,500 4,020,514,925 Rls. 123,746 $
141 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 10,863 3,933,976,783 Rls. 117,326 $
142 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 9,836 3,916,374,662 Rls. 105,977 $
143 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 55,200 3,882,373,740 Rls. 111,036 $
144 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 20,915 3,805,718,400 Rls. 105,600 $
145 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 53,202 3,763,387,593 Rls. 115,114 $
146 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 690 3,749,523,472 Rls. 115,157 $
147 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 15,049 3,695,622,098 Rls. 105,142 $
148 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 4,678 3,662,466,509 Rls. 109,230 $
149 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 52,800 3,661,576,960 Rls. 103,904 $
150 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 6,840 3,624,536,229 Rls. 108,454 $
151 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 8,874 3,485,064,555 Rls. 96,703 $
152 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 35,680 3,480,216,984 Rls. 93,410 $
153 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 6,504 3,447,274,400 Rls. 100,174 $
154 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 49,380 3,309,362,419 Rls. 97,578 $
155 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,635 3,303,755,114 Rls. 101,685 $
156 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 9,682 3,272,927,800 Rls. 100,895 $
157 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 14,520 3,225,007,760 Rls. 99,421 $
158 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 47,719 3,194,456,256 Rls. 98,509 $
159 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 4,938 3,172,723,508 Rls. 95,841 $
160 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 38,400 3,147,153,184 Rls. 86,096 $
161 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 27,776 3,124,802,875 Rls. 84,238 $
162 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 13,214 3,119,535,180 Rls. 90,609 $
163 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 22,804 3,119,234,140 Rls. 85,955 $
164 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 6,240 3,080,080,000 Rls. 93,842 $
165 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 39073020 ک ک ک به شکل گرانول و ?ا فلس (رز?ن اپوکس?) 40,000 3,033,760,400 Rls. 83,600 $
166 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,875 3,008,015,244 Rls. 90,006 $
167 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 101,200 2,984,296,000 Rls. 92,000 $
168 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 8,350 2,971,847,950 Rls. 84,550 $
169 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 12,234 2,957,007,512 Rls. 83,915 $
170 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 9,400 2,953,388,466 Rls. 82,986 $
171 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 22,341 2,914,402,725 Rls. 89,652 $
172 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 8,822 2,887,768,799 Rls. 89,027 $
173 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,353 2,884,755,732 Rls. 77,976 $
174 1 1396 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 9,096 2,860,911,170 Rls. 88,223 $
175 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 8,439 2,845,048,860 Rls. 85,460 $
176 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 20,000 2,841,440,000 Rls. 78,300 $
177 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 73182900 ک ک ساير 592 2,821,992,310 Rls. 86,706 $
178 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 957 2,792,788,372 Rls. 85,800 $
179 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 90322000 مانوستات 5,767 2,695,302,793 Rls. 72,038 $
180 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 19,083 2,690,779,332 Rls. 76,332 $
181 4 1396 قزوين امارات متحده عربي 87169010 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز ومتعلقات ديگر وتوپي براي تريلرها ونيمه تريلرها 10,732 2,674,381,353 Rls. 82,431 $
182 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 5,710 2,665,158,552 Rls. 74,887 $
183 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 28,800 2,616,651,936 Rls. 71,583 $
184 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 7,384 2,540,512,971 Rls. 76,312 $
185 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 821 2,531,677,104 Rls. 73,548 $
186 6 1396 قزوين امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 3,346 2,506,853,583 Rls. 75,302 $
187 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 28,560 2,472,565,066 Rls. 70,036 $
188 8 1396 قزوين امارات متحده عربي 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 20,363 2,468,406,752 Rls. 70,597 $
189 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 73182900 ک ک ساير 315 2,438,702,958 Rls. 75,166 $
190 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 3,833 2,421,962,326 Rls. 74,665 $
191 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 15,778 2,415,529,732 Rls. 70,479 $
192 9 1396 قزوين امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 28,800 2,414,181,600 Rls. 68,511 $
193 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 8,274 2,343,985,687 Rls. 70,137 $
194 11 1396 قزوين امارات متحده عربي 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 9,166 2,315,589,539 Rls. 63,059 $
195 2 1396 قزوين امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 1,500 2,243,477,500 Rls. 69,160 $
196 12 1396 قزوين امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 1,860 2,192,691,027 Rls. 58,787 $
197 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 34011140 صابون طبي 1,907 2,189,881,044 Rls. 61,238 $
198 10 1396 قزوين امارات متحده عربي 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 23,449 2,162,340,000 Rls. 60,000 $
199 7 1396 قزوين امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 147 2,100,811,976 Rls. 61,894 $
200 5 1396 قزوين امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 28,800 2,067,494,976 Rls. 63,306 $
مجموع کل
375,254,261,398 ريال
مجموع کل
11,017,441 دلار