آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 434 65,419,424 Rls. 2,003 $
202 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 45 63,617,680 Rls. 1,960 $
203 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 550 62,776,000 Rls. 1,900 $
204 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 100 61,474,917 Rls. 1,892 $
205 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 130 60,191,680 Rls. 1,840 $
206 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,500 59,926,700 Rls. 1,700 $
207 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 104 59,128,000 Rls. 1,600 $
208 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 7 57,804,240 Rls. 1,560 $
209 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 355 56,425,120 Rls. 1,701 $
210 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 8 47,388,680 Rls. 1,460 $
211 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 187 47,286,528 Rls. 1,458 $
212 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 325 46,726,829 Rls. 1,409 $
213 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 9 45,441,200 Rls. 1,400 $
214 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 15 41,685,750 Rls. 1,125 $
215 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 127 37,247,616 Rls. 1,008 $
216 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 449 30,064,514 Rls. 926 $
217 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 50 30,009,184 Rls. 908 $
218 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 60 27,720,720 Rls. 845 $
219 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 120 25,557,120 Rls. 785 $
220 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 330 21,443,400 Rls. 660 $
221 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1 19,974,600 Rls. 600 $
222 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 9 18,671,616 Rls. 576 $
223 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 25 18,242,950 Rls. 550 $
224 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 120 17,100,400 Rls. 474 $
225 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 84716010 صفحه کليد(keyboard) 113 16,870,880 Rls. 520 $
226 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20 16,715,290 Rls. 476 $
227 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 20 15,450,440 Rls. 473 $
228 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 147 15,041,024 Rls. 464 $
229 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 109 14,988,372 Rls. 462 $
230 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 40 14,096,000 Rls. 400 $
231 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84716010 صفحه کليد(keyboard) 27 8,914,400 Rls. 275 $
232 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 18 7,021,450 Rls. 190 $
233 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 84 6,728,736 Rls. 207 $
234 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 15 5,685,030 Rls. 154 $
235 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84716020 موشوا ره (mouse) 9 5,186,560 Rls. 160 $
236 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 11 4,873,614 Rls. 135 $
237 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 9 3,306,432 Rls. 102 $
238 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 20 1,319,360 Rls. 41 $
239 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 15 163,076 Rls. 5 $
مجموع کل
1,157,685,532 ريال
مجموع کل
34,404 دلار