آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 10,550 1,039,840,000 Rls. 32,000 $
102 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,500 1,027,892,460 Rls. 29,170 $
103 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 4,635 1,023,673,088 Rls. 31,552 $
104 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياکمترا ز30سانتيمتر. 9,624 999,192,143 Rls. 30,797 $
105 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 7,250 987,333,075 Rls. 27,383 $
106 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21069010 ا ستابيلايزر 7,000 924,093,450 Rls. 26,175 $
107 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09042290 ميوه گونه هاي Capsicum يا Pimenta خشك شده، خرد شده وسابيده غير از در بسته بندي براي خرده فروشي 16,500 914,562,000 Rls. 24,750 $
108 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 796 894,854,100 Rls. 24,150 $
109 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 26,000 877,123,520 Rls. 27,040 $
110 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 11,626 847,027,813 Rls. 26,073 $
111 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 12,817 818,724,401 Rls. 22,718 $
112 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 87033222 آمبولانس غير هيبريدي داراي موتور درونسوز پيستوني تراكمي - احتراقي (ديزل يا نيمه ديزل) با حجم سيلندري بيشتر از 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 1,500 812,452,000 Rls. 25,049 $
113 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,528 784,212,780 Rls. 24,161 $
114 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 13,008 772,553,376 Rls. 21,707 $
115 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 2,886 760,933,212 Rls. 23,450 $
116 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,400 750,850,093 Rls. 23,154 $
117 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,200 746,125,050 Rls. 21,227 $
118 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 52 717,791,760 Rls. 22,128 $
119 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 8,820 690,852,078 Rls. 18,522 $
120 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84717010 ---ديسك خوان نواري 1,472 690,720,128 Rls. 21,308 $
121 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 15,000 648,134,400 Rls. 19,200 $
122 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 34011110 صابون حمام و دستشويي 12,700 642,343,392 Rls. 19,795 $
123 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 639,859,500 Rls. 18,300 $
124 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 4,293 626,387,355 Rls. 19,316 $
125 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 10,043 619,500,876 Rls. 18,351 $
126 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,200 617,630,400 Rls. 18,949 $
127 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 591 605,740,800 Rls. 16,800 $
128 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 737 595,750,725 Rls. 18,353 $
129 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 8 591,039,600 Rls. 16,400 $
130 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 2,200 590,742,810 Rls. 16,807 $
131 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 14,750 575,073,000 Rls. 17,700 $
132 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 773 560,197,380 Rls. 15,150 $
133 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 424 546,642,000 Rls. 14,705 $
134 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 2,200 546,041,160 Rls. 16,719 $
135 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 34011110 صابون حمام و دستشويي 11,113 537,222,390 Rls. 16,565 $
136 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 3,000 536,030,000 Rls. 16,470 $
137 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 7,459 523,644,774 Rls. 16,136 $
138 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 3,649 506,634,000 Rls. 15,274 $
139 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 8,516 485,414,044 Rls. 14,979 $
140 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 4,812 484,441,892 Rls. 14,939 $
141 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84714110 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)بصورت کامل به وزن بيش از 10كيلوگرم 460 465,817,920 Rls. 14,370 $
142 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,700 463,053,750 Rls. 14,250 $
143 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,132 443,114,032 Rls. 13,638 $
144 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 1,518 431,890,098 Rls. 13,319 $
145 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 104 430,533,620 Rls. 12,980 $
146 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 28272000 کلرورکلسيم 63,000 414,678,600 Rls. 12,600 $
147 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 104 395,827,400 Rls. 12,210 $
148 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 5,103 383,666,920 Rls. 11,712 $
149 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 6,386 368,974,656 Rls. 11,378 $
150 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 120 364,203,540 Rls. 10,940 $
151 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 500 356,951,232 Rls. 10,126 $
152 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 195 347,150,800 Rls. 10,700 $
153 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 700 342,008,000 Rls. 9,490 $
154 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 4,980 340,927,596 Rls. 10,512 $
155 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 500 318,955,000 Rls. 8,850 $
156 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 82053000 رنده, ا سکنه, مغاروا بزا رهاي برنده همانندبرا ي کارروي چوب. 3,270 318,118,680 Rls. 9,810 $
157 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 1,076 306,920,240 Rls. 9,460 $
158 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 4,432 300,834,909 Rls. 9,284 $
159 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 3,819 295,250,256 Rls. 8,297 $
160 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,894 292,102,500 Rls. 8,975 $
161 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 40 279,472,240 Rls. 7,926 $
162 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 82052000 چکش وپتک. 2,850 277,259,400 Rls. 8,550 $
163 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 4,435 273,000,431 Rls. 8,403 $
164 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,898 267,316,840 Rls. 8,238 $
165 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84439910 كارتريج ليزي چاپگر 104 267,241,781 Rls. 7,189 $
166 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 67 266,062,000 Rls. 7,550 $
167 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 3,500 254,023,000 Rls. 7,000 $
168 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3 239,632,000 Rls. 6,800 $
169 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 14 229,042,080 Rls. 6,880 $
170 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,125 227,045,700 Rls. 6,300 $
171 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 84 209,782,040 Rls. 6,460 $
172 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 3,626 207,617,496 Rls. 6,401 $
173 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 82042000 آچاربکس، حتي داراي دسته 1,800 204,296,400 Rls. 6,300 $
174 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 21 176,941,665 Rls. 5,315 $
175 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 84716020 موشوا ره (mouse) 585 176,333,140 Rls. 5,435 $
176 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 45 176,200,000 Rls. 5,000 $
177 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 519 175,512,690 Rls. 5,417 $
178 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 500 171,004,000 Rls. 4,745 $
179 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 450 164,523,960 Rls. 5,048 $
180 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 375 161,493,750 Rls. 4,595 $
181 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 160 154,963,872 Rls. 4,142 $
182 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85044030 منبع تغذيه را يانه 45 152,236,800 Rls. 4,320 $
183 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 856 143,047,872 Rls. 4,058 $
184 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 27 134,835,075 Rls. 3,825 $
185 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 150 133,383,120 Rls. 3,701 $
186 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 68 132,371,520 Rls. 4,080 $
187 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 117 125,623,168 Rls. 3,872 $
188 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,390 124,065,200 Rls. 3,755 $
189 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,626 112,819,889 Rls. 3,130 $
190 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 82021000 ا ره دستي. 915 112,752,156 Rls. 3,477 $
191 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 717 105,763,236 Rls. 3,255 $
192 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 55 91,251,040 Rls. 2,815 $
193 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 98 91,214,750 Rls. 2,750 $
194 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 130 88,260,000 Rls. 2,723 $
195 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 170 87,566,160 Rls. 2,640 $
196 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 460 84,686,800 Rls. 2,613 $
197 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 21 81,110,000 Rls. 2,500 $
198 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85234990 --- ساير 30 77,813,400 Rls. 2,100 $
199 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 8 74,653,400 Rls. 2,300 $
200 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,500 72,112,000 Rls. 2,000 $
مجموع کل
42,524,586,845 ريال
مجموع کل
1,259,931 دلار