آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90222100 دستگاههايي که ا شعه آلفا,بتاياگامابه کارميبرند ،برا ي مصارف پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي يا دامپزشکي 12,472 52,437,700,000 Rls. 1,405,874 $
202 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 97,500 52,143,671,250 Rls. 1,608,750 $
203 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 26,803 51,092,130,209 Rls. 1,505,659 $
204 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 115,496 50,921,498,372 Rls. 1,560,471 $
205 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,965,195 50,677,338,480 Rls. 1,557,556 $
206 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,044,295 50,554,678,563 Rls. 1,547,223 $
207 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 4,522,884 50,421,594,513 Rls. 1,407,261 $
208 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 286,123 50,306,631,168 Rls. 1,418,520 $
209 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012090 ک ک ک ساير: 495,000 49,823,764,650 Rls. 1,457,771 $
210 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 56,150 49,810,059,085 Rls. 1,436,758 $
211 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,493,000 49,467,853,860 Rls. 1,471,934 $
212 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 797,000 49,368,842,157 Rls. 1,520,419 $
213 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 633,381 49,260,799,692 Rls. 1,511,696 $
214 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 39,785 49,036,871,036 Rls. 1,510,403 $
215 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 11,408 49,014,770,855 Rls. 1,500,804 $
216 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,726,442 48,968,264,873 Rls. 1,429,680 $
217 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 306,000 48,914,467,200 Rls. 1,387,200 $
218 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 45,386 48,600,227,812 Rls. 1,323,316 $
219 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,025,235 47,772,273,963 Rls. 1,353,739 $
220 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,476,000 47,742,381,720 Rls. 1,461,240 $
221 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 18,807 47,346,058,812 Rls. 1,460,200 $
222 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 277,370 47,289,091,028 Rls. 1,453,189 $
223 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 373,245 47,225,318,960 Rls. 1,453,607 $
224 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012090 ک ک ک ساير: 517,000 46,963,442,304 Rls. 1,435,380 $
225 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 87,323 46,276,517,421 Rls. 1,265,535 $
226 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 1,275,000 46,159,713,200 Rls. 1,337,595 $
227 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 37,635 46,021,451,500 Rls. 1,276,990 $
228 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 215,340 45,890,560,320 Rls. 1,312,471 $
229 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 230,518 45,689,707,274 Rls. 1,397,696 $
230 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 181,413 45,685,530,631 Rls. 1,244,928 $
231 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 28,237 45,631,219,340 Rls. 1,407,983 $
232 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 124,603 45,437,597,136 Rls. 1,387,027 $
233 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 2,368,000 44,813,066,710 Rls. 1,202,452 $
234 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 246,558 44,593,763,207 Rls. 1,224,379 $
235 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 52,634 44,535,019,254 Rls. 1,319,282 $
236 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 211,970 44,337,813,184 Rls. 1,200,888 $
237 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 137,472 44,146,898,397 Rls. 1,205,934 $
238 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 298,554 44,071,688,637 Rls. 1,334,204 $
239 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87019390 ک ک ک سا?ر 135,587 44,006,671,156 Rls. 1,203,889 $
240 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 30,518 43,773,753,898 Rls. 1,226,401 $
241 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 1,386,000 43,749,661,956 Rls. 1,345,805 $
242 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 327,300 43,457,830,000 Rls. 1,341,000 $
243 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 501,716 43,406,535,512 Rls. 1,182,063 $
244 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 8,731 43,205,004,977 Rls. 1,162,206 $
245 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 32,400 43,080,345,000 Rls. 1,155,000 $
246 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 159,941 42,734,822,130 Rls. 1,151,895 $
247 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,180,000 42,651,251,280 Rls. 1,315,260 $
248 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85044050 کنترل دور موتورInverter 25,448 42,508,977,948 Rls. 1,153,928 $
249 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 1,485,982 42,437,900,820 Rls. 1,274,756 $
250 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 486,000 42,105,193,200 Rls. 1,128,856 $
251 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 287,101 41,930,924,824 Rls. 1,149,645 $
252 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 627,600 41,919,967,088 Rls. 1,174,569 $
253 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 25,538 41,746,097,596 Rls. 1,282,719 $
254 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 256,048 41,074,678,872 Rls. 1,265,814 $
255 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 51,482 41,066,985,089 Rls. 1,264,656 $
256 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميکروويو 184,664 41,030,803,905 Rls. 1,110,291 $
257 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 660,000 40,821,509,200 Rls. 1,102,075 $
258 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 2,360,000 40,670,674,830 Rls. 1,202,846 $
259 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,228,068 40,404,651,794 Rls. 1,085,702 $
260 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 391,520 40,150,041,190 Rls. 1,238,324 $
261 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 347,432 40,106,719,489 Rls. 1,078,339 $
262 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 418,150 40,068,425,005 Rls. 1,112,756 $
263 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295922 بيل مکانيکي مستعمل ، باسال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت بيش از 200 اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 228,735 39,765,130,890 Rls. 1,225,390 $
264 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 215,701 39,551,406,000 Rls. 1,068,576 $
265 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 262,500 39,237,870,000 Rls. 1,205,650 $
266 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,190,929 39,000,004,006 Rls. 1,061,768 $
267 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 299,500 38,945,994,075 Rls. 1,045,545 $
268 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 159,534 38,896,017,796 Rls. 1,135,744 $
269 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 15,281 38,747,077,382 Rls. 1,074,636 $
270 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 42,142 38,744,304,621 Rls. 1,194,752 $
271 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 217,460 38,577,107,884 Rls. 1,161,414 $
272 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 12,181 38,573,723,583 Rls. 1,095,849 $
273 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 23,861 38,477,899,400 Rls. 1,172,321 $
274 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 616,000 38,300,695,819 Rls. 1,062,757 $
275 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 1,056,000 38,255,730,675 Rls. 1,129,111 $
276 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 220,532 38,163,654,539 Rls. 1,027,032 $
277 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 573,400 38,150,515,777 Rls. 1,171,786 $
278 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 257,171 38,094,645,153 Rls. 1,111,253 $
279 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز200 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 243,300 37,635,496,120 Rls. 1,128,616 $
280 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 109,252 37,487,243,120 Rls. 1,039,839 $
281 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012040 ک ک ک گريد بادي: 346,500 37,486,110,123 Rls. 1,032,988 $
282 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 251,601 37,462,439,410 Rls. 1,090,647 $
283 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 401,550 37,441,284,699 Rls. 1,088,456 $
284 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 180,000 37,426,880,400 Rls. 1,092,022 $
285 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 64,003 37,423,559,488 Rls. 1,152,562 $
286 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 304,800 37,407,291,820 Rls. 1,134,414 $
287 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 12060090 ک ک ک ساير 688,000 37,254,388,014 Rls. 1,009,584 $
288 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 825,820 37,133,736,578 Rls. 1,101,323 $
289 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,467,692 36,827,772,679 Rls. 1,135,812 $
290 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 188,006 36,822,037,347 Rls. 1,025,390 $
291 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 502,930 36,700,997,241 Rls. 1,022,458 $
292 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 61,947 36,612,114,170 Rls. 1,078,667 $
293 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84291129 سا?ر بلدوزرها مستعمل با سال ساخت ب?ش از پنج سال 120,000 36,589,320,000 Rls. 1,127,283 $
294 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 264,896 36,537,385,500 Rls. 1,039,500 $
295 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 264,000 36,462,027,305 Rls. 1,114,304 $
296 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 11,699 36,313,441,560 Rls. 1,119,507 $
297 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 365,671 36,309,905,469 Rls. 1,048,905 $
298 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 376,298 36,210,463,091 Rls. 1,107,689 $
299 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012010 ک ک ک گريد لوله: 626,125 36,172,228,291 Rls. 968,878 $
300 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 40,000 36,156,600,000 Rls. 1,070,830 $
مجموع کل
4,257,914,203,557 ريال
مجموع کل
123,678,067 دلار