آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 826,000 94,067,939,382 Rls. 2,627,561 $
102 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 79,176 93,647,326,736 Rls. 2,874,448 $
103 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 792,000 92,461,947,813 Rls. 2,827,329 $
104 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 738,456 92,162,132,280 Rls. 2,743,185 $
105 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 860,640 91,591,374,890 Rls. 2,548,721 $
106 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85408100 لوله ها و وا لوهاي گيرنده يا تقويت کننده 106,308 88,898,747,992 Rls. 2,690,641 $
107 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 170,856 88,551,504,392 Rls. 2,492,366 $
108 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 518,577 88,169,709,033 Rls. 2,719,689 $
109 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 740,000 87,747,096,000 Rls. 2,701,738 $
110 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 633,922 87,521,219,828 Rls. 2,396,816 $
111 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,851,640 87,004,440,222 Rls. 2,679,879 $
112 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 810,000 86,386,586,000 Rls. 2,551,988 $
113 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,241,060 86,338,622,772 Rls. 2,658,434 $
114 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 90,416 85,834,744,128 Rls. 2,641,882 $
115 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,788,025 84,415,920,340 Rls. 2,609,778 $
116 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,191,635 84,198,564,342 Rls. 2,578,239 $
117 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,234,000 83,968,020,120 Rls. 2,382,276 $
118 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 151,000 83,846,040,000 Rls. 2,554,600 $
119 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 525,323 83,657,590,872 Rls. 2,288,441 $
120 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 44,720 83,616,040,241 Rls. 2,477,712 $
121 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 2,298,000 83,438,270,665 Rls. 2,368,816 $
122 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,518,000 83,260,397,440 Rls. 2,562,384 $
123 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 718,200 82,862,540,180 Rls. 2,386,723 $
124 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 2,551,000 82,810,509,657 Rls. 2,502,983 $
125 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 120,949 82,303,137,407 Rls. 2,214,059 $
126 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 2,033,000 81,779,885,346 Rls. 2,230,799 $
127 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 341,646 79,867,373,000 Rls. 2,461,500 $
128 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 399,319 79,808,974,837 Rls. 2,423,133 $
129 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,993,418 78,910,552,965 Rls. 2,428,201 $
130 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,297,035 77,975,214,032 Rls. 2,405,072 $
131 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 2,479,287 76,880,178,624 Rls. 2,151,806 $
132 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 550,085 76,541,820,680 Rls. 2,355,266 $
133 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 705,700 76,220,944,140 Rls. 2,331,808 $
134 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 678,000 76,165,429,800 Rls. 2,343,798 $
135 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 554,521 75,157,653,137 Rls. 2,033,927 $
136 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 518,905 74,677,021,180 Rls. 2,230,064 $
137 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 344,070 74,268,946,350 Rls. 2,282,039 $
138 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,559,250 73,593,185,504 Rls. 2,269,885 $
139 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 95,760 73,193,400,000 Rls. 2,093,334 $
140 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 790,188 73,094,853,001 Rls. 2,209,023 $
141 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 557,000 73,073,593,054 Rls. 1,992,108 $
142 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 480,000 72,993,308,250 Rls. 1,996,168 $
143 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 305,992 72,883,902,678 Rls. 2,246,176 $
144 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 205,312 72,696,063,618 Rls. 2,223,643 $
145 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 4,460,000 72,125,776,380 Rls. 2,200,939 $
146 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 127,683 71,335,626,793 Rls. 2,183,945 $
147 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 192,487 71,250,413,307 Rls. 2,057,562 $
148 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 115,705 70,847,054,450 Rls. 2,186,350 $
149 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 21069080 کمكمل غذايي، 22,738 70,088,103,430 Rls. 2,143,210 $
150 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 444,544 69,952,514,472 Rls. 1,916,608 $
151 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 29304000 متيونين 600,000 69,846,380,000 Rls. 2,154,390 $
152 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 783,030 69,558,993,285 Rls. 1,893,834 $
153 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,044,088 68,537,502,973 Rls. 1,912,654 $
154 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 785,387 68,393,951,297 Rls. 1,979,080 $
155 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 17,367 68,280,506,462 Rls. 2,055,767 $
156 5 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 131,379 68,233,879,480 Rls. 2,082,905 $
157 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 485,787 68,182,688,987 Rls. 1,965,513 $
158 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 101,640 67,235,063,539 Rls. 1,884,940 $
159 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 366,788 67,171,228,379 Rls. 1,934,879 $
160 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 1,998,605 66,751,014,302 Rls. 1,798,037 $
161 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 476,627 66,337,092,000 Rls. 1,944,514 $
162 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39012010 ک ک ک گريد لوله: 1,138,500 64,871,407,503 Rls. 1,774,673 $
163 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 1,891,000 64,811,336,436 Rls. 1,919,193 $
164 4 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84212190 ک ک ک ساير 97,948 64,225,358,600 Rls. 1,970,575 $
165 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 91,455 64,127,915,144 Rls. 1,754,405 $
166 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 758,100 63,945,623,268 Rls. 1,762,122 $
167 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 25,829 63,399,570,190 Rls. 1,715,728 $
168 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 106,395 63,249,304,247 Rls. 1,843,365 $
169 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 802,117 63,239,508,191 Rls. 1,792,087 $
170 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 2,095,543 63,216,159,860 Rls. 1,738,097 $
171 1 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 309,473 62,941,779,594 Rls. 1,941,721 $
172 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 114,800 62,798,094,574 Rls. 1,890,525 $
173 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 417,082 62,127,310,467 Rls. 1,724,214 $
174 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,482,785 61,690,611,948 Rls. 1,859,472 $
175 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84212190 ک ک ک ساير 31,513 61,005,371,197 Rls. 1,683,993 $
176 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 217,800 60,973,571,736 Rls. 1,727,101 $
177 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78019910 ک ک ک براي تصفيه محتوي 02/0 درصد وزني يا بيشتر نقره و كمتر از 2 درصد نقره 378,116 60,136,763,102 Rls. 1,762,766 $
178 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 120,150 60,047,280,000 Rls. 1,766,214 $
179 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 73,961 59,945,103,849 Rls. 1,621,369 $
180 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 2,079,736 59,601,785,206 Rls. 1,806,629 $
181 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 114,697 58,641,659,773 Rls. 1,582,980 $
182 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 885,780 58,186,104,531 Rls. 1,650,457 $
183 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 1,159,668 57,517,502,499 Rls. 1,544,926 $
184 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 513,862 57,290,884,307 Rls. 1,640,027 $
185 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 97,653 57,000,171,672 Rls. 1,523,937 $
186 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 31,904 56,923,139,876 Rls. 1,532,418 $
187 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 3,200,000 56,612,617,630 Rls. 1,708,499 $
188 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,899,140 56,417,597,102 Rls. 1,692,509 $
189 12 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 88,605 56,144,763,585 Rls. 1,554,266 $
190 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 1,494,000 56,140,832,836 Rls. 1,590,797 $
191 10 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 38237020 لوريل ميرستيل الكل 685,910 55,953,281,239 Rls. 1,561,916 $
192 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,605 55,933,462,500 Rls. 1,723,735 $
193 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 12,600 55,511,559,689 Rls. 1,627,189 $
194 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 66,857 55,032,336,945 Rls. 1,498,661 $
195 9 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,753,480 54,909,736,167 Rls. 1,555,230 $
196 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 146,712 54,340,178,057 Rls. 1,641,042 $
197 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 374,625 53,886,485,223 Rls. 1,605,501 $
198 6 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 76,740 53,743,235,175 Rls. 1,640,564 $
199 11 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 144,995 53,506,474,560 Rls. 1,503,455 $
200 7 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 653,158 52,772,687,789 Rls. 1,556,073 $
مجموع کل
7,085,489,078,731 ريال
مجموع کل
207,071,996 دلار