آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 807,962 180,292,287,084 Rls. 5,560,923 $
2 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 846,031 140,818,495,248 Rls. 3,992,520 $
3 11 1396 ساوه امارات متحده عربي 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 294,210 95,583,400,000 Rls. 2,650,971 $
4 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 15,864 82,501,604,745 Rls. 2,211,771 $
5 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 341,660 69,305,395,339 Rls. 2,108,824 $
6 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 477,002 68,929,937,037 Rls. 2,124,270 $
7 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 446,014 66,679,916,452 Rls. 2,049,312 $
8 10 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 12,768 66,136,139,234 Rls. 1,834,262 $
9 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,184,000 65,443,029,892 Rls. 2,018,102 $
10 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 22,074 62,176,322,277 Rls. 1,915,489 $
11 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 1,138,400 59,345,428,176 Rls. 1,830,632 $
12 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 400,124 56,303,712,928 Rls. 1,735,681 $
13 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 997,125 51,914,909,451 Rls. 1,600,386 $
14 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 356,651 49,486,106,436 Rls. 1,526,595 $
15 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 13,142 43,867,953,242 Rls. 1,352,414 $
16 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 280,011 43,278,829,636 Rls. 1,309,024 $
17 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 202,195 40,822,453,844 Rls. 1,250,392 $
18 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 159,390 40,211,051,467 Rls. 1,232,058 $
19 10 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 204,433 37,258,404,438 Rls. 1,033,490 $
20 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 146,802 36,226,918,168 Rls. 1,116,508 $
21 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 170,829 34,227,829,942 Rls. 1,008,422 $
22 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 592,000 32,929,952,640 Rls. 1,015,134 $
23 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 203,038 32,638,403,733 Rls. 951,473 $
24 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 7,235 30,256,427,136 Rls. 932,746 $
25 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 112,332 30,244,944,077 Rls. 908,502 $
26 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 58,500 29,474,853,995 Rls. 835,433 $
27 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 106,260 28,567,066,762 Rls. 837,376 $
28 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 161,030 28,413,243,264 Rls. 768,923 $
29 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 7,278 28,182,697,020 Rls. 835,042 $
30 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 12060090 ک ک ک ساير 491,260 27,466,288,238 Rls. 846,210 $
31 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 76129020 قوطي بدون درز آلومينيومي براي انواع نوشابه و نوشيدني 91,604 25,860,923,121 Rls. 779,671 $
32 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 125,466 25,754,362,317 Rls. 793,810 $
33 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 50,940 24,367,315,093 Rls. 657,903 $
34 11 1396 ساوه امارات متحده عربي 20083000 مرکبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها که مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 749,330 23,948,070,067 Rls. 654,951 $
35 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 751,752 22,276,635,720 Rls. 666,566 $
36 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 150,966 22,167,960,181 Rls. 679,995 $
37 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 221,786 20,881,496,911 Rls. 643,484 $
38 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 315,900 20,590,616,880 Rls. 635,160 $
39 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 109,554 19,516,312,749 Rls. 601,399 $
40 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 36,000 19,024,359,829 Rls. 561,178 $
41 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 89,913 16,666,788,756 Rls. 511,502 $
42 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 145,025 15,420,659,076 Rls. 475,682 $
43 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 90,255 14,464,655,246 Rls. 432,814 $
44 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 65,537 13,935,086,942 Rls. 416,969 $
45 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,936 13,520,187,968 Rls. 413,762 $
46 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 143,105 13,168,998,617 Rls. 405,991 $
47 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 4,614 12,401,447,129 Rls. 351,379 $
48 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 375,883 12,337,231,826 Rls. 375,883 $
49 11 1396 ساوه امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 18,880 12,280,565,673 Rls. 332,461 $
50 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 2,546 11,818,315,650 Rls. 319,803 $
51 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 26,510 11,557,288,687 Rls. 309,856 $
52 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 21,600 10,919,548,490 Rls. 327,907 $
53 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 53,611 10,833,764,777 Rls. 328,117 $
54 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 172,800 10,099,054,080 Rls. 311,040 $
55 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 16,200 9,850,108,800 Rls. 303,669 $
56 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 55,624 9,708,286,907 Rls. 299,296 $
57 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 868 9,568,430,940 Rls. 295,003 $
58 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 313,230 9,281,937,120 Rls. 277,736 $
59 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 121,000 8,942,307,991 Rls. 275,595 $
60 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,945 7,491,275,697 Rls. 229,379 $
61 10 1396 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 16,200 6,955,332,398 Rls. 192,927 $
62 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 64,092 6,725,165,056 Rls. 201,231 $
63 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 64,583 6,620,449,410 Rls. 200,099 $
64 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 67,868 6,615,122,237 Rls. 203,129 $
65 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 31,425 6,475,109,360 Rls. 197,659 $
66 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب, لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موا دغذا يي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 108,000 6,295,110,789 Rls. 191,276 $
67 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 10,210 6,271,051,974 Rls. 185,785 $
68 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 9,600 6,270,595,500 Rls. 191,875 $
69 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,043 6,264,455,275 Rls. 185,575 $
70 10 1396 ساوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,792 6,197,740,764 Rls. 175,554 $
71 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 24,500 6,099,644,460 Rls. 163,534 $
72 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 27,557 5,811,954,426 Rls. 171,232 $
73 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 96,610 5,686,745,400 Rls. 173,880 $
74 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 7,201 5,552,158,430 Rls. 171,178 $
75 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 12,230 5,492,419,713 Rls. 159,862 $
76 3 1396 ساوه امارات متحده عربي 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 254,897 5,429,088,357 Rls. 167,363 $
77 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 25,000 5,170,027,500 Rls. 146,663 $
78 8 1396 ساوه امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 117,000 4,932,227,430 Rls. 143,910 $
79 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 22,978 4,757,993,286 Rls. 146,725 $
80 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 4,200 4,664,701,400 Rls. 143,331 $
81 2 1396 ساوه امارات متحده عربي 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 54,000 4,493,706,595 Rls. 138,545 $
82 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 17,003 4,412,518,460 Rls. 118,301 $
83 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,986 4,324,378,650 Rls. 132,670 $
84 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 19,923 4,170,523,671 Rls. 128,490 $
85 4 1396 ساوه امارات متحده عربي 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 4,930 4,146,086,979 Rls. 127,737 $
86 6 1396 ساوه امارات متحده عربي 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,494 4,058,824,192 Rls. 122,368 $
87 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 38,346 3,994,795,053 Rls. 123,224 $
88 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 34,460 3,866,990,928 Rls. 102,586 $
89 1 1396 ساوه امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 63,600 3,812,419,320 Rls. 117,660 $
90 10 1396 ساوه امارات متحده عربي 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 8,300 3,742,000,569 Rls. 103,783 $
91 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 33,886 3,705,374,376 Rls. 105,114 $
92 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 83091000 طشتک ا زفلزمعمولي. 32,249 3,603,479,584 Rls. 107,537 $
93 7 1396 ساوه امارات متحده عربي 29291090 --- ساير 43,200 3,588,309,504 Rls. 105,719 $
94 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 32089010 سايرلاکها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 54,000 3,514,622,873 Rls. 107,827 $
95 11 1396 ساوه امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 34,640 3,392,045,792 Rls. 91,796 $
96 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه کردن نوشيدنيهاغيرا زآب 533 3,304,631,000 Rls. 92,855 $
97 9 1396 ساوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب, لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موا دغذا يي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 54,000 3,304,610,302 Rls. 93,778 $
98 12 1396 ساوه امارات متحده عربي 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط سردشکل دا ده شده ياسردتمام شده. 27,501 3,278,541,798 Rls. 87,899 $
99 10 1396 ساوه امارات متحده عربي 32082020 لعاب, لاکهاو ورني هاي دا خل قوطي موا دغذا يي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 54,000 3,256,690,381 Rls. 90,366 $
100 5 1396 ساوه امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 7,920 3,096,703,428 Rls. 94,093 $
مجموع کل
2,310,992,341,761 ريال
مجموع کل
68,765,982 دلار