آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ريگ)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 2,423 178,420,392 Rls. 5,436 $
202 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,150 177,945,000 Rls. 5,000 $
203 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,393 175,453,963 Rls. 5,408 $
204 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 545 171,598,450 Rls. 5,030 $
205 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 62034900 شلوار،شلوار سرهم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار و شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ازسايرمواد نسجي، غيرمذکور 275 170,797,800 Rls. 5,300 $
206 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 300 169,460,620 Rls. 5,054 $
207 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 2,700 167,163,500 Rls. 4,900 $
208 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 320 167,015,544 Rls. 4,852 $
209 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,662 165,552,058 Rls. 5,102 $
210 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 48201000 دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دستهکهاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند 2,026 165,385,176 Rls. 5,064 $
211 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,344 165,089,046 Rls. 5,088 $
212 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,742 163,712,424 Rls. 5,046 $
213 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 33 162,728,320 Rls. 5,020 $
214 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 85131000 چراغ برقي قابل حمل که بامنبع نيروي همراه خود کار ميکند 2,670 161,568,680 Rls. 4,420 $
215 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 1,051 161,554,898 Rls. 4,980 $
216 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 960 161,339,500 Rls. 4,340 $
217 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,340 161,083,100 Rls. 4,700 $
218 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 970 160,904,800 Rls. 4,870 $
219 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 1,350 159,079,200 Rls. 4,760 $
220 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 569 158,931,500 Rls. 4,900 $
221 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,192 158,858,480 Rls. 4,840 $
222 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 408 158,774,400 Rls. 4,440 $
223 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 85184000 تقويت کننده برقي فرکانس قابل شنوا ئي 1,266 157,718,334 Rls. 4,862 $
224 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 84314910 ناخن ، كلنگ (آداپتور) ، گوشه بيل 1,911 157,342,500 Rls. 4,500 $
225 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 1,411 155,354,500 Rls. 4,250 $
226 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,080 155,244,219 Rls. 4,673 $
227 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,572 150,353,334 Rls. 4,407 $
228 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,835 149,168,800 Rls. 4,600 $
229 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 1,760 147,028,000 Rls. 4,450 $
230 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 1,530 146,227,500 Rls. 4,500 $
231 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,996 145,824,380 Rls. 4,495 $
232 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 1,690 144,982,500 Rls. 3,900 $
233 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 861 143,112,660 Rls. 4,328 $
234 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,146 140,979,790 Rls. 4,288 $
235 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 1,900 138,669,200 Rls. 4,240 $
236 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 84594000 ساير ماشين هاي صيقل کردن جدار داخلي براي فلزا ت، که در جاي ديگرمذکورنباشد 108 136,875,700 Rls. 4,220 $
237 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 2,005 134,898,420 Rls. 4,110 $
238 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 744 132,272,660 Rls. 4,030 $
239 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 950 131,644,000 Rls. 4,000 $
240 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 2,950 131,085,999 Rls. 4,041 $
241 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 700 130,820,000 Rls. 4,000 $
242 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 349 130,050,900 Rls. 3,980 $
243 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 1,590 129,345,130 Rls. 3,985 $
244 2 1396 ريگ امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,072 125,855,560 Rls. 3,880 $
245 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 718 124,935,727 Rls. 3,827 $
246 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 944 123,260,600 Rls. 3,800 $
247 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 926 120,118,915 Rls. 3,521 $
248 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 598 117,345,540 Rls. 3,588 $
249 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,250 116,062,087 Rls. 3,386 $
250 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 715 115,279,493 Rls. 3,438 $
251 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,350 112,442,910 Rls. 3,390 $
252 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 4,590 112,273,540 Rls. 3,460 $
253 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,311 111,787,580 Rls. 3,445 $
254 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,215 111,668,815 Rls. 3,326 $
255 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,315 111,218,032 Rls. 3,428 $
256 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,343 106,006,600 Rls. 2,900 $
257 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,010 105,415,350 Rls. 3,090 $
258 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 1,210 104,144,566 Rls. 3,053 $
259 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,265 101,889,120 Rls. 2,960 $
260 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 1,210 98,932,625 Rls. 3,025 $
261 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 736 98,769,100 Rls. 3,020 $
262 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 915 98,575,300 Rls. 2,980 $
263 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 918 97,910,225 Rls. 2,975 $
264 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 824 94,536,025 Rls. 2,543 $
265 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي کارکردن روي فلزا ت. 794 93,698,352 Rls. 2,620 $
266 7 1396 ريگ امارات متحده عربي 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 1,400 93,536,580 Rls. 2,820 $
267 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 539 93,239,748 Rls. 2,646 $
268 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 696 91,667,005 Rls. 2,687 $
269 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 669 91,083,425 Rls. 2,785 $
270 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,118 91,022,250 Rls. 2,805 $
271 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 465 90,324,934 Rls. 2,471 $
272 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 595 89,400,000 Rls. 2,500 $
273 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 603 89,075,250 Rls. 2,745 $
274 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 82021000 ا ره دستي. 960 88,929,600 Rls. 2,400 $
275 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذکور در جاي ديگر 900 88,588,500 Rls. 2,730 $
276 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 1,105 86,743,440 Rls. 2,520 $
277 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 548 86,054,500 Rls. 2,300 $
278 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 450 83,499,300 Rls. 2,570 $
279 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 743 82,818,779 Rls. 2,222 $
280 11 1396 ريگ امارات متحده عربي 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 250 82,622,250 Rls. 2,250 $
281 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 920 82,312,816 Rls. 2,537 $
282 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 400 81,719,071 Rls. 2,395 $
283 8 1396 ريگ امارات متحده عربي 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 790 81,624,577 Rls. 2,382 $
284 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 664 81,362,500 Rls. 2,500 $
285 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 173 80,752,335 Rls. 2,165 $
286 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 1,152 80,517,216 Rls. 2,252 $
287 1 1396 ريگ امارات متحده عربي 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 645 79,610,740 Rls. 2,455 $
288 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 664 78,911,202 Rls. 2,423 $
289 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 603 78,653,625 Rls. 2,110 $
290 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 671 76,417,350 Rls. 2,355 $
291 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 65069900 ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از ساير مواد 769 76,328,890 Rls. 2,353 $
292 12 1396 ريگ امارات متحده عربي 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 890 76,283,100 Rls. 2,052 $
293 4 1396 ريگ امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,012 74,400,025 Rls. 2,289 $
294 10 1396 ريگ امارات متحده عربي 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 481 74,294,976 Rls. 2,078 $
295 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 580 73,983,720 Rls. 2,280 $
296 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 70 72,768,432 Rls. 2,244 $
297 9 1396 ريگ امارات متحده عربي 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 1,400 70,298,000 Rls. 2,000 $
298 5 1396 ريگ امارات متحده عربي 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 840 68,793,900 Rls. 2,100 $
299 3 1396 ريگ امارات متحده عربي 90321000 ترموستات 490 68,145,000 Rls. 2,100 $
300 6 1396 ريگ امارات متحده عربي 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 810 67,996,450 Rls. 2,050 $
مجموع کل
11,887,320,925 ريال
مجموع کل
353,635 دلار