آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (جلفا)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 268,916 293,468,000,000 Rls. 8,752,400 $
2 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 306,570 108,117,380,000 Rls. 3,332,431 $
3 10 1396 جلفا امارات متحده عربي 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 154,987 23,047,137,182 Rls. 641,445 $
4 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,050,000 14,872,886,787 Rls. 402,459 $
5 10 1396 جلفا امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,159,435 14,713,251,286 Rls. 410,492 $
6 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 60,189 8,177,000,509 Rls. 241,997 $
7 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 81,771 8,159,069,061 Rls. 222,919 $
8 2 1396 جلفا امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 111,840 7,255,818,928 Rls. 223,680 $
9 2 1396 جلفا امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 12,080 6,653,827,480 Rls. 205,120 $
10 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 43,451 6,485,081,105 Rls. 177,657 $
11 9 1396 جلفا امارات متحده عربي 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 42,894 6,364,210,487 Rls. 180,410 $
12 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 64,500 5,511,384,662 Rls. 147,762 $
13 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,580 5,484,917,500 Rls. 168,459 $
14 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 75,180 4,923,675,296 Rls. 150,360 $
15 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 366,000 4,262,664,354 Rls. 116,082 $
16 2 1396 جلفا امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,160 4,053,500,000 Rls. 125,000 $
17 1 1396 جلفا امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 7,580 3,776,231,520 Rls. 116,680 $
18 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 23,890 3,667,545,600 Rls. 102,560 $
19 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 41,677 3,439,745,600 Rls. 104,800 $
20 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 22,896 3,412,698,374 Rls. 91,212 $
21 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 45,555 3,405,859,920 Rls. 104,698 $
22 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 13,321 3,284,114,814 Rls. 101,202 $
23 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 47,804 3,155,878,492 Rls. 95,608 $
24 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 47,682 3,094,657,164 Rls. 95,364 $
25 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,667 3,036,043,774 Rls. 93,563 $
26 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 46,093 3,029,711,642 Rls. 92,186 $
27 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 21,656 2,797,764,627 Rls. 85,404 $
28 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,500 2,676,645,300 Rls. 82,483 $
29 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 37,896 2,676,607,593 Rls. 80,633 $
30 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 206,316 2,446,346,580 Rls. 66,021 $
31 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 36,211 2,428,309,660 Rls. 72,422 $
32 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 30,769 2,337,478,067 Rls. 71,287 $
33 2 1396 جلفا امارات متحده عربي 07132010 لپه 75,000 2,300,582,700 Rls. 70,944 $
34 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 23,000 2,238,015,000 Rls. 69,000 $
35 10 1396 جلفا امارات متحده عربي 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 22,102 2,158,751,089 Rls. 59,872 $
36 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 19,035 2,145,577,975 Rls. 65,967 $
37 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 17,004 2,117,689,032 Rls. 61,152 $
38 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 1,500 1,923,075,000 Rls. 55,000 $
39 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 157,800 1,877,188,800 Rls. 50,496 $
40 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 13,884 1,813,450,044 Rls. 55,846 $
41 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 9,807 1,786,304,168 Rls. 53,682 $
42 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 25,500 1,654,816,872 Rls. 51,000 $
43 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 17,012 1,616,445,600 Rls. 46,600 $
44 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 20,900 1,592,112,000 Rls. 48,000 $
45 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,672 1,490,778,542 Rls. 44,461 $
46 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 13,767 1,475,993,072 Rls. 45,464 $
47 10 1396 جلفا امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 79,689 1,461,600,712 Rls. 40,277 $
48 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 13,440 1,425,136,800 Rls. 45,600 $
49 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 54033200 ک ک از ريون ويسكوز، (با تابي) كه از 120 دور در متر بيشتر باشد. 9,996 1,390,585,141 Rls. 39,771 $
50 1 1396 جلفا امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,400 1,386,035,040 Rls. 42,758 $
51 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 8,556 1,299,722,270 Rls. 34,738 $
52 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 4,384 1,272,623,022 Rls. 38,298 $
53 9 1396 جلفا امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 7,595 1,258,284,445 Rls. 35,695 $
54 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 3,627 1,206,224,136 Rls. 32,643 $
55 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 7,330 1,195,603,368 Rls. 36,462 $
56 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 6,913 1,170,238,470 Rls. 35,246 $
57 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 7,760 1,157,760,960 Rls. 31,040 $
58 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 18,732 1,153,798,250 Rls. 33,850 $
59 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 8,228 1,081,957,500 Rls. 32,500 $
60 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 2,398 1,081,293,500 Rls. 28,900 $
61 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 9,500 1,061,391,600 Rls. 32,400 $
62 12 1396 جلفا امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 2,394 1,016,790,040 Rls. 27,176 $
63 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 4,815 1,012,394,590 Rls. 30,845 $
64 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 7,740 999,998,720 Rls. 29,824 $
65 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 4,138 956,564,886 Rls. 28,234 $
66 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 5,829 906,085,280 Rls. 26,770 $
67 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 4,421 861,034,008 Rls. 23,448 $
68 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,500 853,195,680 Rls. 25,009 $
69 1 1396 جلفا امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 3,352 836,384,400 Rls. 25,800 $
70 2 1396 جلفا امارات متحده عربي 92019000 پيانوي خودکار,کلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار که درجاي ديگري مذکورنباشند. 9,214 809,602,550 Rls. 24,950 $
71 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 6,000 793,173,600 Rls. 21,600 $
72 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 2,498 776,492,769 Rls. 23,887 $
73 2 1396 جلفا امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 4,705 744,704,550 Rls. 22,950 $
74 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 85423300 آمپلي فاير ها 3,432 730,999,400 Rls. 21,800 $
75 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 2,706 697,887,672 Rls. 21,288 $
76 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 4,224 693,200,640 Rls. 21,120 $
77 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 3,314 661,880,534 Rls. 20,166 $
78 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 2,929 658,783,144 Rls. 19,861 $
79 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 3,681 643,530,825 Rls. 18,405 $
80 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 6,598 638,357,864 Rls. 17,384 $
81 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 9,200 636,274,400 Rls. 19,600 $
82 2 1396 جلفا امارات متحده عربي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,000 628,697,088 Rls. 19,381 $
83 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,500 621,138,600 Rls. 18,300 $
84 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,200 586,900,720 Rls. 17,694 $
85 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 792 514,244,808 Rls. 15,848 $
86 2 1396 جلفا امارات متحده عربي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,765 504,002,832 Rls. 15,539 $
87 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,474 502,283,572 Rls. 15,479 $
88 9 1396 جلفا امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 853 488,790,366 Rls. 13,866 $
89 4 1396 جلفا امارات متحده عربي 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 5,086 477,726,400 Rls. 14,700 $
90 3 1396 جلفا امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 8,293 476,593,660 Rls. 14,689 $
91 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 20,615 464,751,892 Rls. 13,693 $
92 5 1396 جلفا امارات متحده عربي 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,000 459,140,650 Rls. 14,149 $
93 10 1396 جلفا امارات متحده عربي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 2,500 444,862,500 Rls. 12,500 $
94 8 1396 جلفا امارات متحده عربي 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 3,870 426,282,048 Rls. 12,384 $
95 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 92079000 آلات موسيقي که درآنهاصدا توسط وسايل برقي توليد شده يا بايد تقويت گردد(همچنين آکوردئون ) 2,368 388,782,720 Rls. 10,872 $
96 9 1396 جلفا امارات متحده عربي 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 1,800 383,107,868 Rls. 10,868 $
97 7 1396 جلفا امارات متحده عربي 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 2,155 371,052,338 Rls. 10,990 $
98 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 4,980 365,741,160 Rls. 9,960 $
99 11 1396 جلفا امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 1,575 352,778,647 Rls. 9,607 $
100 6 1396 جلفا امارات متحده عربي 92099200 ا جزاء وقطعات ومتفرعات براي آلات موسيقي مشمول 9202 1,968 332,771,489 Rls. 10,036 $
مجموع کل
639,725,463,382 ريال
مجموع کل
19,003,130 دلار