آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 363,800 8,129,921,473 Rls. 246,304 $
202 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 2,283 8,129,318,310 Rls. 240,366 $
203 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 153,712 7,896,617,542 Rls. 234,279 $
204 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 43,486 7,847,630,768 Rls. 242,017 $
205 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 1,349,913 7,625,537,821 Rls. 215,550 $
206 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 3,020 7,606,999,840 Rls. 216,213 $
207 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,110 7,570,622,020 Rls. 225,787 $
208 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 328,950 7,483,895,265 Rls. 230,813 $
209 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 223,500 7,469,960,377 Rls. 228,986 $
210 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,300 7,445,553,350 Rls. 226,233 $
211 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 1,563,264 7,422,814,080 Rls. 228,096 $
212 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 89,800 7,362,048,500 Rls. 224,500 $
213 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 87,150 7,349,601,450 Rls. 214,025 $
214 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 126,580 7,330,536,339 Rls. 203,406 $
215 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 3,752 7,318,699,905 Rls. 205,645 $
216 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 352,420 7,267,330,662 Rls. 209,522 $
217 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 4,924 7,216,429,858 Rls. 220,239 $
218 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 11,978 7,123,412,228 Rls. 219,549 $
219 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,400 7,116,578,675 Rls. 201,883 $
220 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032311 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1500 سي سي تا 2000 سي سي 12,000 7,073,843,920 Rls. 218,140 $
221 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 162,250 7,063,081,930 Rls. 216,040 $
222 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 320 7,062,926,200 Rls. 212,089 $
223 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 31,000 7,038,787,000 Rls. 217,000 $
224 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 4,945 7,019,093,090 Rls. 216,207 $
225 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85286200 ک ک با قابل?ت اتصال مستق?م و طراح? شده برا? استفاده با ?ک ماش?ن خودکار داده­پرداز? شماره 8471 3,020 6,968,786,025 Rls. 194,925 $
226 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 1,415 6,957,958,000 Rls. 192,790 $
227 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 31,390 6,948,556,202 Rls. 213,752 $
228 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 82,720 6,922,549,500 Rls. 194,280 $
229 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 88,500 6,897,695,700 Rls. 209,219 $
230 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 168,000 6,774,308,038 Rls. 201,679 $
231 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 118,100 6,700,881,400 Rls. 193,055 $
232 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 9,000 6,659,606,400 Rls. 182,400 $
233 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 9,000 6,639,811,600 Rls. 204,759 $
234 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 26,000 6,634,429,760 Rls. 177,995 $
235 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 22,097 6,617,024,515 Rls. 196,024 $
236 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 107,175 6,520,716,360 Rls. 194,839 $
237 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 22,000 6,492,388,979 Rls. 197,806 $
238 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 25,000 6,484,450,000 Rls. 175,000 $
239 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 81,310 6,471,185,980 Rls. 197,856 $
240 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 876 6,469,723,920 Rls. 183,590 $
241 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 79,070 6,442,658,450 Rls. 198,550 $
242 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 77,040 6,359,946,450 Rls. 192,600 $
243 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 27,600 6,265,089,600 Rls. 193,200 $
244 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 207,000 6,232,878,400 Rls. 177,790 $
245 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 3,070 6,151,101,300 Rls. 189,304 $
246 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 7,748 6,150,532,729 Rls. 189,574 $
247 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 75,700 6,054,882,850 Rls. 186,610 $
248 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 10,600 6,042,163,400 Rls. 171,467 $
249 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 151,200 6,010,365,680 Rls. 161,124 $
250 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 19,442 5,996,472,464 Rls. 181,491 $
251 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 92,320 5,991,383,360 Rls. 184,640 $
252 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 252,000 5,991,189,043 Rls. 180,626 $
253 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 86,000 5,989,720,000 Rls. 172,000 $
254 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84716020 موشوا ره (mouse) 10,352 5,958,294,744 Rls. 183,683 $
255 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 164,000 5,893,840,656 Rls. 181,704 $
256 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 126,000 5,878,303,200 Rls. 176,400 $
257 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 517,000 5,875,002,495 Rls. 181,003 $
258 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123100 تخته چند لا ،پانل هاي روكش شده وچوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44هرلايه باضخامت نه بيش از6ميلمتر . 326,400 5,855,658,131 Rls. 169,862 $
259 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي که درجاي ديگرمذکور نيست 235,320 5,825,287,725 Rls. 168,205 $
260 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2,809 5,780,735,610 Rls. 159,445 $
261 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 252,000 5,760,283,725 Rls. 177,294 $
262 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3,170 5,747,966,615 Rls. 172,655 $
263 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123200 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب خانواده غير مخروطيان هرلايه به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 264,200 5,740,258,599 Rls. 176,903 $
264 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 25,200 5,723,866,400 Rls. 176,400 $
265 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 33,151 5,667,486,187 Rls. 174,966 $
266 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123100 تخته چند لا ،پانل هاي روكش شده وچوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44هرلايه باضخامت نه بيش از6ميلمتر . 263,530 5,664,215,699 Rls. 172,107 $
267 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 66,525 5,650,583,058 Rls. 174,133 $
268 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 277,115 5,630,618,565 Rls. 172,164 $
269 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 82,500 5,621,207,280 Rls. 156,495 $
270 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 2,690 5,558,708,250 Rls. 171,090 $
271 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 9,029 5,557,654,400 Rls. 168,455 $
272 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 81,600 5,530,454,400 Rls. 163,200 $
273 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 5,500 5,432,758,248 Rls. 167,425 $
274 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 3,895 5,169,679,950 Rls. 139,529 $
275 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 715 5,121,207,810 Rls. 157,732 $
276 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 83,000 5,054,244,920 Rls. 143,355 $
277 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 899,942 5,044,246,100 Rls. 143,700 $
278 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 227,424 5,009,484,480 Rls. 154,481 $
279 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 6,688 4,966,427,430 Rls. 144,020 $
280 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 11,500 4,947,385,560 Rls. 152,490 $
281 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09081190 جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 16,750 4,904,198,000 Rls. 134,000 $
282 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85285290 ک ک ک ساير 7,222 4,836,079,120 Rls. 130,864 $
283 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 23,208 4,813,360,340 Rls. 147,188 $
284 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 1,718 4,799,109,600 Rls. 140,674 $
285 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 1,839 4,742,434,060 Rls. 146,245 $
286 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 101,000 4,662,069,090 Rls. 140,210 $
287 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 2,605 4,659,381,000 Rls. 141,575 $
288 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 10,000 4,625,600,000 Rls. 140,000 $
289 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 5,075 4,588,956,595 Rls. 132,605 $
290 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 99 4,498,991,080 Rls. 138,726 $
291 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 2,362 4,458,806,190 Rls. 137,510 $
292 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713010 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت کامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 5,864 4,401,297,000 Rls. 123,000 $
293 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 1,828 4,389,728,400 Rls. 124,344 $
294 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 910,080 4,368,260,160 Rls. 134,640 $
295 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132010 لپه 115,000 4,365,498,900 Rls. 126,823 $
296 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 120,000 4,362,454,800 Rls. 118,800 $
297 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,984 4,301,948,970 Rls. 132,701 $
298 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 17,500 4,292,780,500 Rls. 116,500 $
299 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 120,000 4,280,496,000 Rls. 132,000 $
300 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 74,000 4,258,513,250 Rls. 130,850 $
مجموع کل
605,085,520,000 ريال
مجموع کل
17,949,985 دلار