آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 412,875 22,865,060,799 Rls. 626,471 $
102 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 7,733 22,567,213,752 Rls. 607,048 $
103 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 19,525 22,411,219,394 Rls. 690,919 $
104 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 19,500 22,014,580,100 Rls. 635,873 $
105 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 3,622 21,018,070,080 Rls. 574,987 $
106 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 3,796 20,827,296,290 Rls. 640,771 $
107 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 8,679 20,353,863,584 Rls. 627,254 $
108 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 576,000 19,779,494,400 Rls. 609,600 $
109 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 88,621 19,514,297,386 Rls. 589,702 $
110 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 27,000 19,318,348,800 Rls. 547,200 $
111 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 29,100 19,194,153,370 Rls. 583,650 $
112 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123200 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب خانواده غير مخروطيان هرلايه به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 898,200 19,028,100,000 Rls. 586,653 $
113 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 13,199 19,009,532,326 Rls. 585,837 $
114 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 15,384 18,963,857,827 Rls. 578,957 $
115 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 33,000 18,845,859,260 Rls. 537,460 $
116 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10059090 ذرت (بلال سبز) 787,210 18,695,625,678 Rls. 576,200 $
117 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 97,903 18,651,654,141 Rls. 562,153 $
118 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 507,000 18,632,641,872 Rls. 574,569 $
119 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 80,000 18,302,648,000 Rls. 560,000 $
120 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 343,000 18,260,607,053 Rls. 500,175 $
121 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 29,204 18,136,479,537 Rls. 500,538 $
122 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 828,670 17,956,087,170 Rls. 547,560 $
123 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 21,058 17,884,380,740 Rls. 551,278 $
124 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 98,000 17,696,115,351 Rls. 540,538 $
125 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 5,783 17,139,715,476 Rls. 528,286 $
126 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 68,494 16,897,527,224 Rls. 461,154 $
127 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 324,900 16,680,045,608 Rls. 474,019 $
128 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 460,000 16,583,784,000 Rls. 502,038 $
129 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123100 تخته چند لا ،پانل هاي روكش شده وچوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44هرلايه باضخامت نه بيش از6ميلمتر . 778,430 16,273,417,497 Rls. 444,699 $
130 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 4,600 15,487,081,224 Rls. 477,700 $
131 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 5,005 15,136,338,132 Rls. 435,454 $
132 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 21,000 14,828,067,060 Rls. 419,540 $
133 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 8,316 14,646,015,720 Rls. 396,320 $
134 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 5,265 14,546,001,296 Rls. 389,889 $
135 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,500 14,474,598,200 Rls. 426,297 $
136 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 6,461 14,472,724,750 Rls. 437,790 $
137 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 353,000 14,434,977,788 Rls. 435,042 $
138 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 6,784 14,248,587,247 Rls. 428,080 $
139 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 60,000 14,132,908,800 Rls. 400,800 $
140 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 21,000 14,099,624,952 Rls. 421,204 $
141 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 2,025 13,916,940,800 Rls. 422,866 $
142 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 479,840 13,840,084,406 Rls. 426,783 $
143 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 11,397 13,740,017,403 Rls. 400,643 $
144 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 685,760 13,735,130,064 Rls. 389,419 $
145 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,159,873 13,574,104,172 Rls. 411,490 $
146 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 73,577 13,476,200,806 Rls. 415,294 $
147 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 360,000 12,895,650,700 Rls. 397,511 $
148 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 16,501 12,698,305,300 Rls. 390,572 $
149 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 2,685,712 12,659,765,184 Rls. 390,240 $
150 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 304,900 12,646,185,133 Rls. 367,065 $
151 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,045,519 12,622,702,998 Rls. 389,007 $
152 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 25,355 12,496,537,706 Rls. 368,631 $
153 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 976,089 12,227,688,024 Rls. 364,938 $
154 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 279,000 12,197,065,600 Rls. 346,100 $
155 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 52,000 12,055,817,200 Rls. 364,000 $
156 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 53,208 11,756,561,804 Rls. 362,553 $
157 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 130,620 11,594,482,050 Rls. 311,190 $
158 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 137,450 11,246,985,320 Rls. 319,135 $
159 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 499,400 11,097,921,568 Rls. 324,560 $
160 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 44,200 10,535,161,400 Rls. 292,510 $
161 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 5,977 10,522,895,951 Rls. 318,472 $
162 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 128,400 10,450,306,320 Rls. 309,480 $
163 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 230,000 10,445,938,260 Rls. 292,340 $
164 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123100 تخته چند لا ،پانل هاي روكش شده وچوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44هرلايه باضخامت نه بيش از6ميلمتر . 493,050 10,413,514,730 Rls. 295,432 $
165 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 17,000 10,138,434,550 Rls. 312,550 $
166 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 212,200 10,067,093,000 Rls. 310,419 $
167 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 458,685 10,051,872,860 Rls. 309,895 $
168 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09083190 هل خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 41,340 10,027,033,100 Rls. 289,380 $
169 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 6,827 9,976,021,165 Rls. 282,880 $
170 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 91022100 ساعت مچي,غيربرقي حتي توا م بايک زمان شمار,باکوک خودکارغيرا زرديف 91012100 14,237 9,941,679,100 Rls. 306,386 $
171 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 253,000 9,774,503,391 Rls. 301,137 $
172 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 258,000 9,757,901,200 Rls. 300,800 $
173 9 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 67,529 9,664,519,913 Rls. 274,163 $
174 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123200 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب طبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب خانواده غير مخروطيان هرلايه به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 421,500 9,388,563,968 Rls. 289,431 $
175 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 51,040 9,353,961,461 Rls. 270,093 $
176 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 43,600 9,280,516,440 Rls. 259,960 $
177 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 4,729 9,262,003,445 Rls. 258,177 $
178 7 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 13,115 9,237,270,228 Rls. 271,951 $
179 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 18,345 9,211,813,908 Rls. 283,708 $
180 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717010 ---ديسك خوان نواري 7,314 9,199,994,384 Rls. 283,715 $
181 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84717010 ---ديسك خوان نواري 16,415 9,198,182,788 Rls. 283,523 $
182 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44123100 تخته چند لا ،پانل هاي روكش شده وچوب مطبق شده همانند حداقل بايك لايه خارجي ازچوب مناطق حاره اي طبق يادداشت 1فرعي فصل 44هرلايه باضخامت نه بيش از6ميلمتر . 418,350 9,179,110,000 Rls. 254,699 $
183 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 193,000 9,160,157,800 Rls. 249,700 $
184 1 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط يا باز توليد صوت 9,905 9,036,294,280 Rls. 278,743 $
185 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 3,200 9,016,567,200 Rls. 243,988 $
186 4 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 715,899 8,955,982,361 Rls. 275,916 $
187 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 7,500 8,925,180,000 Rls. 275,000 $
188 3 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 438 8,896,507,060 Rls. 274,181 $
189 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84703000 ماشين هاي محاسب (غيرا زنوع ا لکترونيک ) 27,077 8,808,910,750 Rls. 271,552 $
190 10 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 3,075 8,793,344,000 Rls. 243,995 $
191 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 119,520 8,777,216,874 Rls. 235,573 $
192 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 92071000 آلات موسيقي شستي دا ر(غيرا زآکوردئون )که صدا ي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد. 48,705 8,633,780,970 Rls. 253,135 $
193 6 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 1,626,758 8,549,496,925 Rls. 257,263 $
194 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 47,840 8,519,091,600 Rls. 228,400 $
195 12 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 12060010 ک ک ک برا? روغن­کش? 207,000 8,351,934,570 Rls. 224,415 $
196 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 1,795 8,307,284,460 Rls. 253,822 $
197 11 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 97,890 8,285,779,712 Rls. 225,347 $
198 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 12,831 8,284,157,600 Rls. 253,115 $
199 5 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07133310 لوبيا چيتي 212,000 8,219,078,278 Rls. 251,581 $
200 8 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 240,000 8,130,672,000 Rls. 237,233 $
مجموع کل
1,335,216,476,124 ريال
مجموع کل
39,359,762 دلار