آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 66,230 3,606,997,128 Rls. 110,444 $
202 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 31,008 3,591,087,984 Rls. 110,115 $
203 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 214,700 3,577,346,600 Rls. 109,760 $
204 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 53,990 3,573,561,004 Rls. 96,399 $
205 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 72,800 3,573,492,650 Rls. 109,350 $
206 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 48,073 3,570,054,316 Rls. 97,289 $
207 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 19,120 3,532,110,246 Rls. 108,900 $
208 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 31,220 3,504,555,264 Rls. 108,192 $
209 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 60,203 3,500,406,616 Rls. 102,021 $
210 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 15,610 3,445,746,500 Rls. 105,500 $
211 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 28,668 3,397,100,619 Rls. 94,993 $
212 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 27,500 3,365,577,264 Rls. 91,474 $
213 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 20,794 3,303,048,184 Rls. 101,128 $
214 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 55,339 3,232,488,035 Rls. 99,610 $
215 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 32,559 3,229,214,979 Rls. 88,161 $
216 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 36,415 3,228,283,992 Rls. 91,502 $
217 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 15,525 3,217,668,340 Rls. 99,105 $
218 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 114,000 3,216,187,200 Rls. 91,300 $
219 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 38,098 3,179,902,072 Rls. 85,982 $
220 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 39,000 3,173,137,500 Rls. 97,500 $
221 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 56,650 3,171,515,993 Rls. 86,566 $
222 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 83014090 ---سايرقفل ها بجز قفل درب ساختمان 38,034 3,166,347,336 Rls. 87,020 $
223 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 80,352 3,160,258,675 Rls. 88,387 $
224 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 42,500 3,159,875,000 Rls. 85,000 $
225 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 64,500 3,142,003,500 Rls. 96,750 $
226 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 38,500 3,138,473,800 Rls. 84,700 $
227 1 1396 آبادان امارات متحده عربي 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 29,725 3,114,481,346 Rls. 96,079 $
228 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 26,905 3,112,455,347 Rls. 83,451 $
229 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 7,383 3,111,256,420 Rls. 85,100 $
230 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 38,120 3,092,580,300 Rls. 95,300 $
231 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 37,257 3,074,973,025 Rls. 94,375 $
232 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 10,662 3,072,927,600 Rls. 91,480 $
233 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 16,015 3,069,626,506 Rls. 92,359 $
234 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 3,500 3,054,610,020 Rls. 81,895 $
235 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 12,770 3,028,923,051 Rls. 84,659 $
236 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 36,580 2,979,501,259 Rls. 91,550 $
237 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 45,069 2,965,406,696 Rls. 81,124 $
238 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 32,065 2,939,853,753 Rls. 85,447 $
239 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 22,711 2,925,295,395 Rls. 90,145 $
240 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 28,488 2,925,027,745 Rls. 78,870 $
241 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 73071100 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل از ريخته گري, ا زچدن غير چکش خوار. 60,000 2,922,393,500 Rls. 90,100 $
242 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 20,910 2,919,253,400 Rls. 79,680 $
243 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 59,400 2,916,846,650 Rls. 89,250 $
244 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 7,275 2,884,999,968 Rls. 80,912 $
245 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 13,117 2,842,061,152 Rls. 86,019 $
246 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 3,027 2,834,978,934 Rls. 82,718 $
247 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 36,517 2,832,049,101 Rls. 80,366 $
248 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 5,066 2,830,258,115 Rls. 82,537 $
249 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 23,032 2,799,824,580 Rls. 77,525 $
250 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 14,088 2,799,241,746 Rls. 75,394 $
251 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 25,631 2,759,179,369 Rls. 80,748 $
252 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 68,215 2,694,270,452 Rls. 83,057 $
253 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 56,013 2,662,603,888 Rls. 79,410 $
254 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 37,270 2,652,619,500 Rls. 75,920 $
255 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 47,430 2,649,359,994 Rls. 75,162 $
256 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 37,832 2,648,207,962 Rls. 75,030 $
257 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 32,640 2,646,859,200 Rls. 81,600 $
258 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 75,470 2,632,526,880 Rls. 80,544 $
259 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 18,475 2,623,314,225 Rls. 74,375 $
260 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 36,075 2,607,608,507 Rls. 80,350 $
261 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 34,404 2,602,960,854 Rls. 76,300 $
262 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 45,312 2,600,474,934 Rls. 71,521 $
263 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 28,400 2,590,351,950 Rls. 75,930 $
264 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 22,100 2,579,299,905 Rls. 77,350 $
265 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 31,504 2,578,937,400 Rls. 79,500 $
266 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 35,507 2,562,608,039 Rls. 68,510 $
267 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 50,379 2,561,352,545 Rls. 78,970 $
268 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 120,000 2,552,479,200 Rls. 72,300 $
269 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 15,815 2,540,235,999 Rls. 78,311 $
270 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 31,930 2,536,559,280 Rls. 78,072 $
271 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 85109000 ا جزا ء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 163 2,481,038,459 Rls. 76,234 $
272 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 40118090 ک ک ک سا?ر 30,810 2,469,717,485 Rls. 76,003 $
273 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 45,930 2,465,611,785 Rls. 73,534 $
274 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 95045090 ---ساير كنسول هاي بازي ويدئويي 13,560 2,457,148,000 Rls. 75,300 $
275 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع UPS 34,900 2,446,596,509 Rls. 73,485 $
276 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 35,890 2,411,259,200 Rls. 72,980 $
277 12 1396 آبادان امارات متحده عربي 85164000 ا توي برقي 9,565 2,405,493,730 Rls. 64,750 $
278 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 11,990 2,399,880,150 Rls. 69,885 $
279 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 20,282 2,399,194,160 Rls. 71,676 $
280 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 15,259 2,386,064,025 Rls. 73,199 $
281 3 1396 آبادان امارات متحده عربي 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 12,440 2,346,713,400 Rls. 72,300 $
282 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 29,900 2,343,282,968 Rls. 65,843 $
283 10 1396 آبادان امارات متحده عربي 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 35,405 2,338,274,002 Rls. 65,407 $
284 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 12,405 2,334,268,750 Rls. 71,950 $
285 6 1396 آبادان امارات متحده عربي 85063010 قوهکهاي استوانهکاي شكل با اكسيد جيوه به سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1) 23,160 2,328,659,200 Rls. 70,480 $
286 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 22,146 2,328,648,873 Rls. 66,107 $
287 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 23,600 2,314,365,757 Rls. 71,303 $
288 9 1396 آبادان امارات متحده عربي 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 8,483 2,308,388,086 Rls. 65,466 $
289 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 26,520 2,295,481,032 Rls. 68,952 $
290 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 9,130 2,292,906,900 Rls. 62,328 $
291 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 56,160 2,283,480,720 Rls. 66,960 $
292 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 21,330 2,261,120,778 Rls. 61,857 $
293 11 1396 آبادان امارات متحده عربي 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 8,500 2,250,128,776 Rls. 61,720 $
294 2 1396 آبادان امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 5,600 2,242,045,440 Rls. 69,120 $
295 5 1396 آبادان امارات متحده عربي 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 29,595 2,241,679,104 Rls. 68,736 $
296 1 1396 آبادان امارات متحده عربي 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 38,343 2,238,318,317 Rls. 69,050 $
297 7 1396 آبادان امارات متحده عربي 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 10,500 2,222,234,280 Rls. 66,276 $
298 4 1396 آبادان امارات متحده عربي 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 68,200 2,213,158,200 Rls. 68,200 $
299 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 28,850 2,189,742,732 Rls. 63,666 $
300 8 1396 آبادان امارات متحده عربي 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 40,782 2,188,111,487 Rls. 63,976 $
مجموع کل
280,170,088,794 ريال
مجموع کل
8,193,186 دلار